Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Sveci Posljednjih Dana (Mormoni) (J.Lorber)

Print Friendly, PDF & Email

Sveci Posljednjih Dana

(Mormoni)

(Primio Jakob Lorber, u Grazu, 24 Studenog 1840)


Pitanje: O Gospode, što je sa sektom u Velikoj Britaniji koja sebe naziva ‘Svecima Posljednjih Dana’, a čiji članovi (za koje se kaže kako posjeduju čudesne moći) većim dijelom emigriraju u Ameriku?

Odgovor: Tako piši: Što se tako zvane sekte tiče, koja sebe naziva ‘Svecima Posljednjih Dana’, u njoj nema toliko puno toga kako bi mogao misliti. Jer ona sebe naziva svetom, a jedino Sam Ja svet (Otkrovenje 15:4). Međutim, čak ako je netko posvećen u Mojem imenu, on i dalje nije svet. I čak ako postane potpuno kao jedno sa Mnom kroz najčišću Ljubav, on bi bio jedino na općenit način svet; ali pojedinačno gledano jedino Ja ostajem svet, dok je on potpuno posvećen kroz Moju živu sliku u njemu.

Vidi, onaj koji sebe naziva svetim, čak poradi Mojega imena, ne slavi Moje ime, nego on to čini tako da bi njegovo ime moglo biti proslavljeno kroz Moje. I čak ako slavi Moje ime, on ga jedino slavi poradi njegove vlastite časti i svetosti, koje bi slavljenje svetosti Mojega imena njemu podarilo.

Gledaj, Meni se ne sviđaju takvi sveci! I pored toga, postavlja se pitanje: Gdje je zapisano da netko poradi spasenja treba emigrirati u Ameriku, da bi tamo živio više udobno i slobodno naračun većeg bezakonja? Ja uvijek kažem: ‘Kraljevstvo nebesko trpi nasilje! Oni koji ga ne zgrabe na-silu ga neće posjedovati’ (Matej 11:12; Luka 16:16), a nikada nisam rekao, ‘Kraljevstvo nebesko trpi lagodnost, i oni koji ga sa lakoćom zgrabe će ga posjedovati.’

Tkogod želi doći k Meni ne mora ići u Ameriku, nego jedino u njegovo vlastito srce, i jednom kada ga je očistio kroz istinsku Ljubav i živu vjeru, on će Me sigurno pronaći, i to puno bliže nego u Americi.

Ali oni koji, vjerujući kako su Me pronašli i iz tog razloga sebe nazivaju ‘Svecima’, emigriraju u Ameriku kako bi Me, tako reći, bolje zadržali, uistinu imaju malo stabilnosti i pronaći će je još manje u Americi. Jer kako će onaj koji se boji da će već u njegovoj naviknutoj, nezainteresiranoj zemlji biti odvraćen od duha od strane svjetovnih utjecaja, dokazati sebe u stranoj zemlji gdje tisuće znatiželja i potreba na njega vrebaju?

Prema tome, ova ‘sveta sekta’ nije tako velika kako misliš. Gledaj, ova sekta ne uživa (ili ‘osjeća privlačnost ka tome da’) bude poslušna njihovom monarhu. Prema tome, oni žele emigrirati u Ameriku gdje je republika, koja je pred Mojim očima odvratnost, budući tamo skoro svatko želi vladati a nitko ne želi biti poslušan. Jer svaka republika više ili manje uvijek nalikuje paklu koji je, u najstriktnijem smislu, republika.

A što se (naslova) ‘posljednjih dana’ tiče, sekta je prilično u pravu. Za njih, ovo će vrijeme doista biti posljednje za njihovu svetost jednom kada će zakoračiti na Američko tlo. Ja ću uvijek biti Otac pravednima na njihovim cestama, pod uvjetom da njima hodaju revno u Moje ime; ali radije kod kuće nego u Americi, premda pri tome ne želim reći da Sam Ja manje Otac Amerikancima nego vama. Ali nitko ne treba tamo putovati kako bi Me pronašao, budući Sam Ja puno bliži svima nego Amerika!

Pored toga, svaki čovjek svejedno živi u posljednje vrijeme i ubuduće i u vječnosti više ne živi u vremenu, nego sukladno tome kako je živio u njegovom posljednjem vremenu, on će biti zauvijek mrtav ili živ zauvijek u Mojemu kraljevstvu. Da je kraj svih vremena ovdje to je sasvim izvjesno. Kako će se to zbiti, to nitko u cijeloj beskonačnosti osim Mene ne zna i ne treba znati. Jer onaj koji živi do kraja vremena će živjeti kao prije na grudima njegovog Oca. Ali onaj koji ostane mrtav do tada će također ostati mrtav naknadno.

Sada gledaj, iz ovog razloga vi nemate ništa za činiti sa krajem sveg vremena, nego jedino sa vremenom u kojem sada živite. Jer to je posljednje vrijeme za svakoga od vas. Prema tome, bdijte u ovom vremenu, i budite marljivi u Ljubavi, tako da će ona biti vaš udio zauvijek. Amen

Ljubite, imajte povjerenja i čvrsto vjerujte, je u tome leži velika tajna sveg uspjeha za vas.

Amen, kažem Ja jedini Svetac. Amen. Amen. Amen.

Spread the Truth