Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Put

Print Friendly, PDF & Email

Put

‘Mračna (ili ‘još mračnija’) vremena su nad tobom, Moje dijete. Ipak, Ja sam za tebe pripremio put kojim ćeš preći ovu dolinu (ili ‘proći ovom dolinom’). Ukazat ću ti snagu Mojeg neprijatelja (Sotone). (Ali) dubina Moje ljubavi te štiti; Moje dijete, ne boj se (zato) ni jednog jedinog trenutka misleći da Ja ne znam (što se i zašto događa); sve je Moja volja i Moj put. Ako svoju volju u potpunosti podrediš Meni (ili ‘Mojoj volji’), Ja ću Svoja djela sprovoditi (ili ‘Ja ću djelovati’) kroz tebe.’

Gonda Lorber 03 Prosinac 2005


[Gonda Lorber je ovu poruku, tako da bi ju predala (sa nalogom da ju preda) meni, primila od našeg Gospoda i Oca, Isusa Krista Jehove, putem unutarnjeg glasa, za vrijeme molitve]

Spread the Truth