Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Obrezivanje (E. Swedenborg)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                                            Obrezivanje

‘Postoje dvije tako-zvane ljubavi (ljubav prema sebi i ljubav prema svijetu) koje sa svojim požudama ometaju/spriječavaju upliv/utjecaj nebeske ljubavi od/iz (ili ‘koja izvire iz’) Gospodina. Kada te dvije ljubavi vladaju u unutrašnjem čovjeku i u vanjskom čovjeku, kada je čovjek (tako reći) u njihovu vlasništvu (and take possesion thereof), onda one ili odbacuju ili prigušuju, a također degradiraju i onečišćavaju nebesku ljubav koja uplivava/utječe, pošto su te dvije ljubavi po svojoj prirodi u potpunosti/sasvim suprotne/protivne nebeskoj ljubavi. U onoj mjeri u kojoj su te zle ljubavi ‘odstranjene’, u toj istoj mjeri se počinje pojavljivati nebeska ljubav koja uplivava/utječe iz/od strane Gospodina, i tada u stvari počinje ‘zoriti’ u njegovom unutrašnjem čovjeku; i u toj mjeri (u kojoj on odstrani te dvije ljubavi) on počinje primjećivati najprije da je pod utjecajem zloće i neistine, zatim da je pod utjecajem onog što je nečisto i prljavo, i na kraju da je sve to bilo njemu ‘vlastito’ (that it has been his proprium).

Ove ljubavi su otklonjene/odstranjene (samo) kod onih koji su ponovno rođeni. To otklanjanje/odstranjivanje se također može spoznati/raspoznati na osnovu onog što se događa u/sa onima koji nisu ponovno rođeni, kada požude koje pripadaju tim ljubavima postanu mirne/nepokretne, što se ponekad događa kada meditiraju o svetim stvarima ili kada su onemoćali/malaksali, što je kod njih slučaj pri raznim nesrećama, bolestima, oboljenjima, a prije svega kada im se bliži smrt. U takvim slučajevima, pošto su tjelesni i ovosvjetski interesi oslabili, te su tako reći ‘mrtvi’, takvi ljudi postanu svjesni jednog dijela nebeskog svjetla i utjehe koju im ono donosi. No kod takvih ljudi to nije otklanjanje/odstranjivanje tih požuda/strasti, već samo njihovo ‘slabljenje’, jer oni istog onog trenutka kad im se zdravlje popravi (ili ‘kad se vrate u svoje staro stanje’) ponovno utonu u te iste požude/strasti.

Treba spoznati/uvidjeti da kod čovjeka Božanska ljubav uplivava/utječe neprestano/neprekidno, i da joj ništa ne stoji na putu, niti joj štogod spriječava ili pak ometa recepciju doli požude koje pripadaju ljubavi prema sebi i svijetu, te neistine i laži proizašle iz njih.’

E. Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 2041:2-4’ 

Spread the Truth