Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Četvrta zapovijed u četvrtoj sali (u duhovnom smislu) (J. Lorber)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                   Četvrta zapovijed u četvrtoj sali (u duhovnom smislu)

[1] Četvrta zapovijed, kakvu imate na Zemlji, glasi: “Poštuj oca i majku, kako bi dugo živio i kako bi ti bilo dobro na zemlji”– Ova zapovijed je isto tako Božanskog porijekla kao i prve tri. Ali što ona zapovijeda i što obećava? Ništa drugo do poslušnost djece u odnosu na njihove roditelje i vremen(sk)e pogodnosti uslijed te poslušnosti.

[2] Ne može li tu svatko pitati i reći: Kako to da božanska zapovijed biva sankcionirana čisto vremenskim obećanjem i kao pozadinu nema nikakve duhovne koristi? Od kakve je koristi takva jedna (pri)vremena korist. Čemu služi život u blagostanju, čemu dug život, ako nakon istog ne slijedi ništa (uz)više(nije)?

[3] Istina je: živjeti dobro i dugo bolje je nego kratko i loše. Ali ako se na kraju života pojavi neprijatna smrt, koja li je prednost dobrog i dugog života naspram lošeg i kratkog? Ja mislim da čovjek ne mora biti temeljni matematičar pa da može reći: razlika je jednaka čistoj nuli; jer, prvi isto kao i drugi dobija najobičnije ništa, a tada nije bitno ni pitanje kakav je put do tog dobitka bio, dobar ili loš.

[4] Na taj način, dakle mjerena tim mjerilom, četvrta zapovijed bila bi postavljena na vrlo kliskom terenu, i roditelji bi bili u lošem položaju kad bi im djeca s takvom filozofijom već dolazila na svijet, a djeca bi s obzirom na to slabo imala razloga roditeljima biti poslušna.– Uz to se na ovu zapoved može postaviti i iduća kritična primjedba. S obzirom na to kako ova zapoved zvuči, ona ima samo vremensku osnovu, čime dakle predstavlja jedino obavezu djece prema roditeljima.

[5] Postavlja se dakle pitanje: Od kakve je koristi ova zapovijed ovde u duhovnoj dimenziji, u kojoj su djeca zauvijek lišena roditelja? A ako su lišena roditelja, isto tako će sigurno biti lišena i zemaljske obaveze prema njima. I pored toga primjećujemo ovdje u ovoj četvrtoj sali ovu zapovijed zabilježenu na tabli. Odnosi li se to ovoj djeci na Gospodina? To bi još i imalo smisla, da ispod toga ne stoji zavjet: “Da živiš dugo i da budeš blagoslovljen na Zemlji.” Da stoji: “Da živiš vječno i budeš blagoslovljen na nebu”, takvo tumačenje tog zakona bilo bi lako shvatljivo; ali vremenski zavjet u vječnoj dimenziji duhova zvuči ipak pomalo čudnovato.

[6] Šta vi mislite, što bi se ovde moglo učiniti kako bi ovom zakonu obezbedili potpuno Božanski ugled? Naravno da tu sležete ramenima i tiho u sebi govorite: dragi prijatelju i brate! Ako ovo ovde zavisi od naše rasprave, onda će čisto duhovno-božanska sfera ovog zakona imati ozbiljnu kvaku; jer o obzirom na gornju tvrdnju, ne može se u tome baš lako pronaći nešto previše duhovno.

[7] Ali ja vam kažem, da je baš ova zapovijed, gotovo kao nijedna druga, čisto duhovna. Sad me gledate u čudu; ali to ne mijenja stvar. Kako bi to odjednom shvatili, učiniti ću ništa drugo nego ovaj isti zakon izreći sa nešto izmjenjenim riječima od onih koje su izložene ovdje u ovoj predavaonici, i odmah ćete spoznati puninu istine. A kako to ovdje glasi? – Čujte!

[8] Djeco! Budite poslušna/i Božanskom redu, koji proizlazi iz Njegove ljubavi i mudrosti (oca i majke), kako biste u blagostanju dugo živjeli na Zemlji. Što je dug život, i šta je naspram toga večni život? ‚Dug život’ označava život u mudrosti, i ‚dugo’ nema smisao trajanja, nego širenja i neprestanog jačanja života; jer riječ ili pojam život sam u sebi već uključuje vječno trajanje. Ali riječ ‚dugo’ svakako ne označava vijek trajanja, nego samo širenje životne sile, kojom živo stvorenje sve više i više dospijeva u dubine božanskog života, čime svoj vlastiti život neprestano čini savršenijim, solidnijim i djelotvornijim.

[9] To smo dakle riješili; ali što znači „da bude blagostanje na Zemlji’? Ništa drugo nego prihvaćanje/usvajanje Božanskog života, jer ‚zemlja’ ovdje predstavlja vlastito biće, a blagostanje u ovom biću nije ništa drugo nego slobodno postojanje samo po sebi u skladu sa potpuno usvojenim Božanskim redom.

[10] Ovo kratko objašnjenje dovoljno je da se uvidi da je baš taj zakon potpuno duhovne naravi. Ako si ga iz razonode želite tačnije dokazati, na vlastitoj (planeti) Zemlji naći ćete da je tako. Ali to se i ovde djecu praktično uči, i to je od najveće koristi. – A pošto sad i to znamo, pođimo odmah u petu salu/učionicu.

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac‚
‘Duhovno Sunce – 2/77’ J.Lorber 

Spread the Truth