Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

8 (Svjetlo i Snaga)

Print Friendly, PDF & Email

Oporučno Pismo našeg Oca Nebeskog… Blagoslovi – 8 (Svjetlo i Snaga)


‘Gospod mi je svjetlost
 i spasenje: koga da se bojim? Gospod je snaga života moga: pred kime da strepim?’  Psalam 27:1


Ekipica moja draga i mila, radosti moja velika u Isusu Kristu, jutro vam želim sa Bijenika, kako ste mi vi danas ušli u dan?!

Ja sam kao i obično krenuo sa prevođenjem jedne od Objava … koju vam ovdje kačim … pa sam onda po njoj, dok sam razmišljao tijekom prevođenja … i kasnije prečitavanja … odlučio skrenuti vam pažnju na još dva blagoslova koja nam dolaze u ‘paketiću Iskupljenja’, naime ‘svjetlost i snaga’ … za koja ste vi koji čitate pomno Objave već i čuli baš u ovom paketiću … i pretpostavljate da se odnose na snagu Ljubavi Božje koja nam snaži volju … i svjetlo Mudrosti Božje Istine koja nam osvjetljava um … a koji su nam itekako nužni da bi po onoj mustri iz Ivana 14:6 mogli ući u obećani nam vječni život!

E sad, ako ovo nisu blagoslovi … onda ja ne znam što jeste … pogotovo ako uzmemo u obzir, ili osobno da se izrazim, ako pogledam koliko je ljudi oko mene u potpunom mraku … niti znaju gdje idu ni odakle su došli, zatim, apsolutno ne razumiju ništa uzvišene prirode, i nadalje, nemaju nikakav osjećaj za Istinu i otud ni percepciju iste … što je odmah da ‘lociramo’, siguran da ne može biti sigurniji znak da je ta i takve osobe još debelo u okovima Sotone … u mraku … u neistini … u laži (Kološanima 1:13)… što je dakle sve suprotno ili obrnuto od ovog blagoslova … pa bi mogli reći, namjesto ‘Gospod je moja Svjetlost’  ( רואיהוה Yehovah‘owr ore ‘Jehovah-Uri’), Sotona je moj mrak… ili namjesto ‘Isus Krist je Svjetlost svijeta i ja idem za Njime u svjetlu’ (Ivan 8:12), ‘Sotona je mrak ovog svijeta i tko ide za njime živi u mraku i završit će u mraku’…

… ovo naglašavam da bi shvatili vrijednost ovog blagoslova Svjetla … ili Čiste Istine… kao i to da se nitko od nas nema čime dičiti ako je u Svjetlu … je to Svjetlo ni u kojem slučaju nije njegovo, već je jedino znak Božjeg Prisustva u njemu …

Isto tako … ja bar osobno vidim koliko je ljudi oko mene … jednom kada ih ‘život’ (čitaj Božanska Providnost) dovede do ‘dna’, tj. kada ‘udare u dno’ kako to kaže narod, bilo da je riječ o bolesti, bilo o gubitku voljenih, bilo o propasti u poslu, nesposobno prikupiti snagu da bi se pomakli sa mrtve točke … ili pak da bi, jednom kada im je ukazano riješenje, oni mogli zaputiti se u tom pravcu svojom vlastitom voljom … ili snagom … budući to nitko ne može umjesto njih napraviti … i to jedno stanje nemoći … slabosti volje … znate ono kada ste već 100 napravili istu grešku … cijeli svijet vam se smije … sami ste sebi odvratni … a vi ne možete drugo nego opet u isti porok… eto, i ovo je opet siguran znak da je čovjek i dalje u okovima Sotone … da je još neiskupljen… da je opterećen krivnjom drevnog otpadništva od Boga, pa onda Adamova grijeha i na kraju svojih vlastitih grijeha …

Jehovah-mao’z מעוזיהוה ili Gospod je snaga mog života… se koristi također i u slučaju ‘pribježišta’, zatim ‘zaštite’ i ‘utvrde’ … jer jednom kada smo priznavši žrtvu na Križu u sebe primili Boga … kada smo nanovo postali Njegovi priznavši Ga na Križu … situacija se za u svakom ovom pogledu mora vidno promijeniti … ili kako bi rekao jedan veliki kolega … ‘Ja Sam priključen kroz Isusa Krista na Boga, i SILA koja kroz Njega prolazi do mene jeste Sveti Duh…’, ili u slici … mi smo kao mala lampa … imamo kabel … kojeg trebamo uštekati u utičnicu u zidu … da bi struja kroz utičnicu i kabel došla do žarulje i da bi žarulja zasvjetlila … jasno je da žarulja sama od sebe, razdvojena od izvora energije, ne može svijetliti … isto tako … ni mi u našem umu ne možemo ama baš ništa pametno smisliti niti shvatiti ako najprije svoju volju ne uštekamo na Križu u Boga kroz Isusa Krista i počnemo primati od Njega životnu snagu Ljubavi …

Jednom kada to napravimo … sa pravom možemo reći zajedno sa Pavlom, ‘Sve mogu u Onome Koji me snaži!’ Filipljanima 4:13

*


Ne ‘pušta’ me jedna ideja još od kako sam počeo ovu seriju učenja o Blagoslovima koji su nam iznova dostupni nakon što priznamo Isusa Krista i Njegov čin Spasenja, pa ću probati to prenijeti na sljedeći način, dakle, naši kolege Protestanti naučavaju kako čovjek onog trenutka kada prihvati spomenutu žrtvu vjerom biva DIREKTNO ‘prebačen’ u stanje ‘obećane Zemlje’ tj. stanje u kojem se naziva sinom Božjim i stoga može ODMAH početi uživati sve blagoslove toga poziva i te kvalitete postojanja, što prema onome što ja pak znam i imam objavljeno, i također prema onome što u praksi vidim, nije istinito.

Za početak, Derek Prince, koji inače jako pažljivo tumači gramatiku Pisma, i glagolska vremena, i često se ‘diči’ svojim poznavanjem izvornog teksta, tumači Ivana 1:12 koji čita:

‘A onima koji Ga primiše dade moć/snagu (power) DA POSTANU djeca Božja…’, kao da se stvar glede djece Božje već dogodila, dok kako ja vidim ovo što piše, i po onome što znam glede preporoda, da smo mi TEK dobili snagu i dobijat ćemo je po putu (kroz pustinju pročišćavanja ili kušnji) DA UZ ŠTOVANJE OBJAVLJENE BOŽJE VOLJE TEK POSTANEMO u budućnosti djeca Božja … no to NIKAKO NIJE gotova stvar … već jako jako dvojbena … što se jasno vidi po tome što su samo troje ako se dobro sijećam, od svih Izraelaca koji su izašli iz Egipta, ušli u Obećanu Zemlju … drugi su pak svi pomrli u pustinji … jer premda su

1. Dobili Objavu Božju kroz Mojsija, znači ‘čuli Istinu i prihvatili je vjerom’

2. Vidjeli razna čudesa ili ‘očitovanje Darova Duha’

3. Prošli kroz vodu, tj. ‘krstili se’

… oni su ipak otpali jer njihova volja nije bila sukladna Božjoj … tj. nisu se podložili Bogu ili preporodili … i tako su ušli u ono tužno obavještenje iz Mateja 7:21-23!

Prema učenju kojeg smo dobili Čistog sa neba, i prema ostalim prosvjetljenim i pozvanim prorocima sa kojima se osobno družim, situacija je glede obećane Zemlje, zatim dijete-štva Božjeg sljedeća: čovjek nakon što je primio Objavu Božju … tj. spoznao što je Isus Krist napravio za njega … i tu žrtvu prihvatio sa vjerom … biva tako reći ‘spojen’ ponovno na izvor Božje snage … i sada tako osnažen on TEK POČINJE svoj put kroz pustinju i iskušenja uz nju povezana da bi jednog dana, nakon ‘šest radnih dana’, ili nakon ’40 godina’ hoda kroz tu pustinju, kada se pročisti postepeno od svih zala koja su prisutna u njegovoj volji, on mogao ući u obećanu Zemlju, tj. postati dijete Božje u pravom smislu te riječi …

U Ljubavi Isusa Krista …

                        Lorens

24.11.2011.

Bertha Dudde, br. 8418, 21 Veljače 1963

MILOST ČINA SPASENJA: OSNAŽENA VOLJA…

Opet i iznova su vam potrebni savjet, Moja opominjanja i upozorenja, Moje poduke, kako bi vodili onaj način života koji rezultira u takvoj zrelosti duše da ćete biti sposobni ući u kraljevstvo svjetla. I Ja vam neću prestati saopćavati ove poduke kroz Moju Riječ, Ja ću vam pomoći na svaki način i također kormilariti vašu životnu sudbinu tako da se vaša volja može sasvim okrenuti i ući u Moju volju tako da ćete se neprestano uspinjati u vašem duhovnom razvoju. Ipak život u skladu sa Mojim zapovijedima Ljubavi za Boga i vašeg bližnjega uvijek ostaje najvažnija stvar (Matej 22:36-40)… jer onda će vaše razmišljanje biti ispravno i vi ćete se uvijek zaputiti ispravnom stazom… stazom ka Križu… Neće biti moguće za vas kompletno ući u Moju volju vašim vlastitim naporima, budući je vaša volja slaba pošto je i dalje ograničena od strane Mojeg protivnika sve dok niste oslobođeni od njega, sve dok ste i dalje porobljeni od strane njega… I ova karika može biti prekinuta jedino od strane Isusa Krista, Koji je umro za vašu slobodu na Križu i pri tome također stekao za vas blagoslove osnažene volje(Ivan 1:12). Kroz Njegovo raspeće On je iskupio ogroman grijeh, posljedica kojeg je vaša zavezana i slaba volja… Ako ste vi prema tome oslobođeni od ove krivnje slabost volje je svladana također, i kroz Isusovo iskupljenje vi također posjedujete snagu da živite vaš način života sukladno Mojoj volji. Vaš cijeli zemaljski život je u zastoju sve dok niste pronašli Onoga Koji će vas izbaviti od sile protivnika (Sotone), sve dok Ga ne priznate kao Iskupitelja svijeta, kao Sina Božjega, u Kojem Sam Ja Osobno postao ljudsko biće, i apelirate Mu za pomoć, jer sa ovim pozivom vi opet priznajete Mene Osobno, Kojem ste jednom zanijekali vaše priznavanje i pri tom propali u bezdan, u vaše bijedno stanje. Bez Isusa Krista vi se nikada nećete biti sposobni povratiti Meni, bez Njega je vaš zemaljski život isprazan, jer sve dok vaš izvorni grijeh nije otklonjen od vas, vi ćete ostati udaljeni od Mene, i niti možete biti sretni, vi ostajete slaba i neprosvjetljena bića čije je stanje bolno, budući ste jednom proizašli iz Mene u svjetlu i snazi i slobodi i izgubili svjetlo, snagu i slobodu zbog vašeg prošlog otpadništva od Mene…

Kao ljudska bića vi bi trebali iznova izraziti vašu volju kroz stremljenje ka Meni i vašem izvornom stanju, i ova će volja jedino biti moguća ako vaša snaga volje postane osnažena kroz iskupljenje Isusa Krista, ako se okrenete Njemu sa apelom za oproštenje od vaših grijeha, ako vi želite da je On također prolio Krv za vas… Vi ne znate kako li je iznimno značajno vaše priznavanje Isusa i Njegovog čina Spasenja za vas, jer vi ne shvaćate da zazivanjem Isusa vi zazivate Mene Osobno i pri tom već svjedočite o vašoj volji da se povratite k Meni, jer Isus i Ja smo Jedno (Ivan 10:30). U Isusu je Vječno Božanstvo Sebe očitovalo vama (Ivan 1:18; Kološanima 1:15), Mojim živim tvorevinama, tako da ste Me sposobni ugledati budući Ja, kao Duh-koji-prožima-cijelu-vječnost, nisam mogao biti vidljivim za vas, i prema tome Sam tako potpuno prožeo formu da su Moja stvorena bića bila naknadno sposobna ugledati Me licem u lice… Vi nikada nećete biti u stanju shvatiti ovu tajnu, ipak vi trebate znati da ne možete mimoići Isusa Krista i razumjeti da ću vas opet i iznova Ja obavijestiti kroz Moju Riječ da je ova Moja ljudska manifestacija u Isusu najveći dokaz Ljubavi kojeg je vaš Bog i Otac dao Njegovim živim tvorevinama, i da vjera u ‘Boga’ ne može nikada isključiti vjeru u ‘Isusa’ budući Ja za vas mogu biti zamisliv jedino u Isusu. I budući Ja očekujem vaše priznavanje Mene u vašem zemaljskom životu, budući je ovo priznavanje svrha i cilj vašeg cijelog zemaljskog napretka općenito, vi morate priznati Isusa, Koji je utjelovljeno Božanstvo Osobno i Koji je iskupio vaš izvorni grijeh kako bi omogućio/olakšao vaš povratak Njemu… Iz ovog razloga ništa nije više važno nego obavijestiti ljude o ovome i opomenuti ih da ljube, tako da će postati prosvjetljeni i naknadno također ispuniti svrhu njihova zemaljskog života… I kako bi učinio ovo znanje u svoj Istini pristupačnim ljudima Ja dostavljam Moju Riječ na Zemlju direktno, jer Istina je svjetlo koje sjaji u vašim srcima i koja će također ostvariti vaš preporod u vašu izvornu prirodu, jer jedino kroz Istinu ćete vi naučiti prepoznati Me i ljubiti, jedino Istina će osvijetliti vašu stazu koja vodi do Križa, i vi ćete pronaći iskupljenje od grijeha i smrti. AMEN

Spread the Truth