Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

6 (Opskrbitelj)

Print Friendly, PDF & Email

Oporučno Pismo našeg Oca Nebeskog… Blagoslovi – 6 (Opskrbitelj)


Matej 6:31 “Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’  ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’  32 Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.

Ekipica moja draga i mila, radosti moja prevelika, jutro vam želim sa Bijenika, i svaki blagoslov Božji kroz Krista Isusa (Otkrovenje 5:12), kako ste mi vi danas ustali?!

Ja sam, hvala na pitanju, mogu reći odlično spavao, krenuo ranije u molitvu i osluškivanje … na temu Biblijske ‘mustre’ za istjerivanje zloduha … a prije toga sam nešto čituckao i meditirao nad jednom situacijom iz knjige Dona Bashama ‘Izbavi nas od zloga’, u stvari ‘žvakao’ sam prvi njegov uspješan susret sa zloduhom …

Onda sam sanjao Isusa Koji mi je bio u posjeti u Blatu … gdje je i Jv. naša bila … tako da se nisam probudio loše volje … ili kako bi Fr. rekao, ‘Ajde hvala Bogu da si konačno izašao iz depresije’ …

… onda sam preveo za sve nas jednu Objavu koju vam ovdje kačim … ja je nisam čitao do jutros … i mogu reći da je izvrsna dijagnoza dana u njoj za jednu duševnu situaciju u koju recimo ulazi tata od Fr. koji mi je bio u posjeti neki dan zajedno sa Fr. … pa da vam izdvojim uvodni dio koji ga se tiče 100% u svakoj riječi i svakom zarezu:

‘Pokušajte sebe postaviti u poziciju duše koja je sputana od strane zlih sila i nesposobna sebe osloboditi bez pomoći. Ovo je zasigurno njezina vlastita krivnja ali je kukavna poradi svoje slabosti, budući ona ne hoda ispravnom stazom, stazom do Mene kao Božanskog Iskupitelja, Koji je sposoban ukloniti njezinu slabost volje. Ona je potpuno pod utjecajem ovih sila koje vode njezine misli u pogrešnom smjeru kako bi ju odvratili od Istine i prema tome također od njezina vlastita spasenja. Takva je duša na svaki način u nepovoljnom položaju. Prije svega, zbog svojega obmanjujućeg razmišljanja njoj nedostaje razumijevanja ali se na nju neprestano vrši utjecaj da stremi za onime što će ju zaustaviti da toga postane svjesna. Nadalje, ona je ohrabrena vjerovati da je na ispravnom tragu kako bi se paralizirala njezina voljnost da istražuje druge pristupe… Otud ona mora misliti i htjeti ono što sile Mojeg protivnika (Sotone) mentalno nagovaraju/potiču, i sama duša nije dovoljno snažna da ponudi otpor, što je rezultat ne priznavanja Mojeg čina Spasenja… Ljudsko biće je uključeno u daleko veću duhovnu borbu protiv sila tame, i on će izgubiti ako ne pozove Mene Osobno za pomoć, da osnažim njegovu volju, za spasenje od moći protivnika.’  (BD 3718)

No, iako je tata od Fr. tako reći kritičan primjer ove negativne za dušu na Zemlji situacije, osobno znam u bližoj i daljoj okolini još neke duše koje su u sličnoj poziciji … premda na van pokušavaju drugačije prikazati … pa onda predlažem pomno čitanje Objave kao i posebnu koncentraciju na one dijelove gdje se ukazuje na eventualno riješenje ili početak izbavljenja iz ove gabule!

To je dakle mali uvod za našu aktualnu temu za Stolom gdje razotkrivamo blagoslove koji su dostupni duši nakon što prizna Isusa Krista na Križu tj. ono što je Bog-Otac napravio u i po Isusu Kristu žrtvom na Križu!

*

Dakle, sljedeće ime kojim u jednom Svom očitovanju prema nama i u nama Sebe ‘naziva’ naš voljeni Otac Nebeski, jeste ‘Jehovah-jireh’, ili ‘Ja Sam Gospod Bog tvoj Koji znam koje su tvoje potrebe i za njih priskrbljujem I PRIJE nego što si ti sam postao njih svjestan’, ma jel vam ovo super zvuči ili kaj?! 🙂

Situacija u kojoj se ovo po prvi puta očitovalo je jedna od najčuvenijih i najkontroverznijih u cijelom Pismu, a to je ona kada je Bog stavio našeg ‘oca po vjeri’, Abrahama, na najtežu kušnju, o čemu čitamo u Postanku 22 kako slijedi:

1 Poslije tih događaja Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga:  (‘zovnu ga’ se tiče svih nas kada bilo što čitamo u Riječi Božjoj koja je ‘glas Oca’ našega za sve nas, tj. kojim nas svih poziva i upućuje što nam je za činiti!) “Abrahame!” On odgovori: “Evo me!” (ovo ovdje ukazuje na naš poželjan stav u odnosu na sve što piše u Riječi Božjoj)

2 Bog nastavi: “Uzmi svoga  sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju  pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.”

(Ponovit ću, Abraham je naša mustra za vjeru i za pravednost pred Bogom; obratite pažnju da Bog traži od Abrahama da mu žrtvuje, ili da odustane od onog što mu je najdraže tj. od onog za čime je cijeli život žudio i što je pred kraj života dobio Božanskom čudesnom intervencijom!)

Ujutro Abraham podrani, (Ovdje D. Prince krasno komentira ovo ‘ujutro’, ili ‘ni časa nije časio da bi ispunio Božju uredbu’, tj. ‘to je bila prva stvar koju je ujutro napravio’, molim vas da ovome ostavite koju minuticu vremena za preispitivanje vas samih glede vaše ‘prve stvari ujutro’!) osamari magarca, sa sobom povede  dvojicu svojih slugu i svog sina Izaka, pošto je prije nacijepao  drva za žrtvu paljenicu, i uputi se na mjesto koje mu je Bog  označio.

(Znači zaputio se TOČNO tamo gdje mu je Bog odredio da ide, tj. čini točno ono što Riječ Božja ukazuje da je Božja volja za njega!)

4 Treći dan Abraham podigne oči i opazi mjesto izdaleka.

5 Abraham onda reče slugama: “Vi ostanite ovdje uz magarca,  a ja i dječak odosmo gore da se poklonimo, pa ćemo se vratiti  k vama”.

6 Abraham uzme drva za žrtvu paljenicu, stavi ih na  sina Izaka, a u svoju ruku uzme kremen i nož. Tako pođu obojica  zajedno.

7 Onda Izak reče svome ocu Abrahamu: “Oče!” “Evo me, sine!” – javi se on. “Evo kremena i drva,” opet će sin, “ali  gdje je janje za žrtvu paljenicu?”

(Ovdje ćemo uposliti duhovno značenje da bi cijela drama bila jasnija i praktično primjenjivija za sve vas, dakle, kada ovu sliku prebacimo unutra u nas, Abraham je naša ljubav prema Isusu Kristu, a Izak je racionalan um, tj. naše logično razmišljanje; Jakov pak kao treći, jeste naš prirodni čovjek, ili naše tijelo; e sad, vjerujem da me pratite, mi skoro nikad ako ikada ne možemo prvo vidjeti što nam je Bog odredio dati prije nego napravimo ono što je On od nas zatražio, i jedino naše utočište u svemu tome mora biti vjera u srcu u Njega kao dobrog Oca i Skrbitelja, ili kako bi David rekao u Psalmu 27:13, ‘vjerovao sam da vidim’, što će reći, unatoč tome što naš ‘Izak’ razmišlja te razbija glavu no unatoč tome ne vidi sredstva oko sebe koja bi njega zadovoljila, naš Abraham mora čvrsto kročiti ne-vidljivom stazom za um oslanjajući se ili držeći se jedino za povjerenje koje ima u svoga Nebeskog Oca, i ovo vam je onda u pravom smislu riječi što znači biti vođen; obratite pažnju na ono što mi u srcu moramo misliti unatoč tome što u umu na osnovu onog što vidimo i osjetimo za to nema opravdanja, tj. obratite pažnju na IDEALAN odgovor Abrahama!…)

“Bog će već providjeti  janje za žrtvu paljenicu, sine moj!” – odgovori Abraham. I nastave  put.

(… i nastavlja bez skretanja i oklijevanja činiti TOČNO ono što mu je Bog rekao da učini!)

9 Stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham  podigne žrtvenik, naslaže drva, sveže svog sina Izaka i položi  ga po drvima na žrtvenik.

10 Pruži sad Abraham ruku i uzme nož  da zakolje svog sina.

(Ova prirodna povijesna slika je dakle idealan prikaz potpunog umiranja za sve svoje, za svaku svoju misao i za svaki svoj osjećaj i potpuno oslanjanje na Božju Riječ ili volju!; i pazi sada odgovor sa neba)

11 Uto ga zovne s neba anđeo Jehovin i  poviče: “Abrahame! Abrahame!” “Evo me!” – odgovori on.

12 “Ne  spuštaj ruku na dječaka”, reče, “niti mu što čini! Sad, evo,  znam da se Boga bojiš, jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca  svoga.”

13 Podiže Abraham oči i pogleda, i gle – za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tako Abraham ode, uzme ovna i prinese  ga za žrtvu paljenicu mjesto svoga sina.

14 Onome mjestu Abraham  dade ime “Jehova proviđa”. Zato se danas veli: “Na brdu Jehovina  proviđanja.”

(I evo nas do našeg današnjeg blagoslova,  יהוה יראה Yehovahyireh, ili ‘vidi vaš Otac koje su vaše potrebe, i prije nego je vama palo na pamet da ćete ostati kratki ako Ga poslušate, On je već osigurao za sve vaše potrebe!; ovaj blagoslov, ili ovu značajku našeg Oca Nebeskog, ne možete upoznati, ili osjetiti, osim ako i vi sami, prema uputama iz Riječi Božje, ili Njegovoj volji, ne uredite i živite vaš život prepuštajući ama baš sve drugo u Njegove ruke, jer tek tada, kada vam On bude jedino osiguranje i jedina potpora, On će učiniti u svezi svake vaše potrebe točno ono što je ovdje napravio za Abrahama, a to je ‘priskrbit’ će za vas; izvorna riječ ‘jireh’ je sljedećeg korijena, ‘prije’ i ‘vidjeti’, što samo po sebi govori o čemu se radi kada je Bog predmet razmatranja)

15 Anđeo Jahvin zovne Abrahama s neba drugi put

16 i reče:  “Kunem se samim sobom, izjavljuje Jehova: Kad si to učinio i nisi Mi uskratio svog jedinca sina,

(I pazi sada direktno obećanje i Božji zavjet za sve koji su Abrahamove vjere; obratite pažnju čime se kune ili što stavlja kao osiguranje naš Bog i Otac)

17 svoj ću blagoslov na te izliti  i učiniti tvoje potomstvo (‘potomstvo’ su duhovno gledano dobra Ljubavi i istine Mudrosti) brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska  na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. (‘neprijatelji’ su prisutni u volji i razumijevanju zlodusi, tj. opakosti i neistine, a praktično ovo znači da će čovjek imati neometan preporod svoje duše i posljedično pokoravanje svojeg tijela)

18 Budući da si poslušao Moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.”

*

Iz Novog Zavjeta dio koji meni osobno puno znači i tiče se 100% ovdje rečenog, jeste Matej 6 gdje čitamo:

24 “Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga  mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga  prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.”

25 “Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelosvoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?”

26 “Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru  u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih?

27 A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati  jedan lakat?

28 I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu.

29 A kažem vam:  ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.

30 Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće lijoš više vas, malovjerni?”

31 “Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’  ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’

32 Ta sve  to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.

33 Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu,  a sve će vam se ostalo dodati.

34 Ne budite dakle zabrinuti  za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.”

‘Ne-briga za sutra’, ili ‘bez-brižan’ život je moguć jedino kada čovjek u srcu zna da Njegov nebeski Otac doista zna što njemu treba i da mu to unaprijed priskrbljuje i osigurava te da posljedično tome on u svezi ničega što je nužno za njegov život na Zemlji neće biti u oskudici.

U Ljubavi Isusa Krista …

… Koji je Sam dokaz jedne takve ‘brige’ i ‘prije-vidnosti’ našeg Nebeskog Oca

… budući je u svjesnosti o našim potrebama On na Križu bio prinesen kao žrtva

i prije nego smo mi uopće i osvjestili da ćemo, i kakve, potrebe imati u životu!


                        Lorens

22.11.2011.


Bertha Dudde, br. 3718, 19 Ožujak 1946

OGRANIČENE DUŠE… ČIN SPASENJA…

Pokušajte sebe postaviti u poziciju duše koja je sputana od strane zlih sila i nesposobna sebe osloboditi bez pomoći. Ovo je zasigurno njezina vlastita krivnja ali je kukavna poradi svoje slabosti, budući ona ne hoda ispravnom stazom, stazom do Mene kao Božanskog Iskupitelja, Koji je sposoban ukloniti njezinu slabost volje. Ona je potpuno pod utjecajem ovih sila koje vode njezine misli u pogrešnom smjeru kako bi ju odvratili od Istine i prema tome također od njezina vlastita spasenja. Takva je duša na svaki način u nepovoljnom položaju. Prije svega, zbog svojega obmanjujućeg razmišljanja njoj nedostaje razumijevanja ali se na nju neprestano vrši utjecaj da stremi za onime što će ju zaustaviti da toga postane svjesna. Nadalje, ona je ohrabrena vjerovati da je na ispravnom tragu kako bi se paralizirala njezina voljnost da istražuje druge pristupe… Otud ona mora misliti i htjeti ono što sile Mojeg protivnika (Sotone) mentalno nagovaraju/potiču, i sama duša nije dovoljno snažna da ponudi otpor, što je rezultat ne priznavanja Mojeg čina Spasenja… Ljudsko biće je uključeno u daleko veću duhovnu borbu protiv sila tame, i on će izgubiti ako ne pozove Mene Osobno za pomoć, da osnažim njegovu volju, za spasenje od moći protivnika.

Jer on ima ogromnu moć nad dušama, nad njihovom voljom, premda je volja slobodna. On intenzivira slabost volje i duša ne može sebe odbraniti protiv njega samostalno kako je on daleko snažniji nego duša. Otud Sam Ja došao u svijet da bi pomogao čovječanstvu u borbi spram neprijatelja njihovih duša. Kroz Moju smrt na Križu Ja Sam im kupio spasenje iz ograničenog/prisiljenog stanja, Ja Sam zadobio snagu otpora za svaku pojedinačnu osobu koja ju je voljna prihvatiti iz Mojih ruku… koja Me priznaje i vjeruje u Moj čin Spasenja. Ja ne mogu obdariti ljudsko biće sa ovom snagom povećane volje protiv njegove volje ako Ja želim stvoriti slobodno, savršeno biće koje Me pronašlo dobrovoljno. Time slobodna volja treba biti uzeta u obzir u svim situacijama u životu ako će konačni cilj biti postignut… konačno savršenstvo, time Božanstvenost bića koje živi na Zemlji utjelovljeno kao ljudsko biće zbog prokušavanja njegove volje. Ovo prokušavanje volje čini nužnim protivnikovu ogromnu moć nad svakom pojedinačnom dušom, baš kao što su blagoslovi Mojeg čina Spasenja nužni da bi se nadvladala ova moć. Prema tome Moje je neprestano nastojanje učiniti da ljudi da vjeruju u Mene kao Iskupitelja svijeta, i saopćavajući Čistu Istinu Ja nastojim učiniti čin Spasenja, Moju misiju kao ljudskog bića na Zemlji, njima shvatljivim.

Međutim, na svakoj je osobi da sama formira njegovo vlastito mišljenje budući Ja ne forsiram nikoga da vjeruje u Mene, ali on čini nemogućim za sebe da primi blagoslove čina Spasenja, učvršćivanje njegove volje protiv Mojeg protivnika, ako on ne prizna Mene. I onda je izvanredno teško za dušu da sebe odvuče od neprijatelja. Budući ne prepoznaje opasnost u kojoj se nalazi, ona vjeruje da se nalazi na ispravnoj stazi, njezino razumijevanje je zamračeno budući utjecaj protivnika također afektira svaku misao i aktivnost ljudskog bića, tako da on neće uspostaviti ispravan odnos sa Mnom i biti će čak spriječen od toga da djeluje sa Ljubavlju. Niti će on sebi dopustiti da bude podučen budući je utjecaj protivnika snažniji nego utjecaj bližnjih ljudskih bića koji mu žele pomoći. Jedino ispravan stav spram Mene kao Iskupitelja svijeta… ispravan stav spram Isusa Krista i Njegovog učenja… može donijeti pomoć duši, i za to se treba uložiti napor. Ako čovjek može pronaći volju da pronikne u znanje o misiji Isusa Krista on će također primiti pripomoć od Mene, on će biti uveden u ispravno razumijevanje unatoč najgorljivijem utjecaju Mojeg protivnika, budući ću Ja pomoći gdjegod osjećam pa i najslabiju voljnost da se dođe bliže k Meni… Premda ljudsko biće ne može prikupiti razumijevanje za Moj čin Spasenja brzo, čim on prizna Isusa Krista kao Božjeg predstavnika, čim on prihvati da je Njemu bila dana misija od strane Boga, njegov slijed misli će biti na ispravnom tragu i on će nastaviti biti vođen ispravno, i onda je protivnik već izgubio njegovu moć.

Ali ovo mora doći prije nego se duša može odmaknuti od njegova utjecaja, jedino onda će ona biti spašena, i jedino onda će biti otvorena za sve druge informacije. Borba svjetla protiv tame je ogromna, i gdje svjetlo sija ono treba biti čuvano tako da ne bude utrnuto… Princ tame također bjesni protiv nositelja svjetla, i to ih treba nagnati na krajnji oprez, oni se ne bi trebali približiti njegovim klopkama, oni bi trebali pobjeći kada njegova aktivnost postane očigledna, ali uvijek dopustiti da svjetlo zablista kada netko tko vene u tami žudi svjetlo. Međutim, oni nikada ne bi trebali dopustiti trijumf Mojem protivniku da je zamračio svjetlo sa nebesa… time mu nikada ne pružiti priliku da uspješno vrši utjecaj na njegove žrtve… budući jedino gdje Sam Ja priznat je moguće slomiti njegovu moć… I time bi ove duše trebale uvijek jedino biti obaviještene o značenju Mojeg čina Spasenja, tako da one mogu sebe samostalno osloboditi, tako da one mogu naučiti praviti razliku između Istine i pogreške, i samo kroz Istinu postati blažene. AMEN

Spread the Truth