Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

5 (Pobjednik)

Print Friendly, PDF & Email

Oporučno Pismo našeg Oca Nebeskog… Blagoslovi – 5 (Pobjednik)


(Isus Krist)  Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedničkoj ih povorci s Njime vodi.’  Kološanima 2:15


Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika pred Drugim Dolaskom Isusa Krista u slavi, jutro vam želim sa Bijenika, kako ste mi vi danas?!

Prije nego se osvjestimo za još jedan od blagoslova koje nam je Svojom smrću na Križu priskrbio Isus Krist, htio bi vas podsjetiti na sljedeće, dakle, nakon otpadništva od Boga i pada prvobitnih anđela, tj. nakon što je jedan broj anđela odabrao Lucifera namjesto Boga-Oca i tako sebe predao u njegove ruke, došlo je do razdvajanja između Stvoritelja i bića … bića su pala u stanje duhovne kome… otvrdnula u svojoj supstanci… što je bilo uzrokom stvaranja cijelog materijalnog svemira … koje je u sebi ništa drugo nego to palo duhovno pod sudom ili u stanju ograničenja (Knjižice br. 15 & 39) …

… nadalje … kada su prvi pali duhovi dobili priliku ispraviti svoju grešku … nakon eona i eona vremena polakog ‘uzdizanja’ u rastavljenom stanju kroz zemaljske tvorevine… što se dogodilo kada su Adam i Eva i ostala ne-spomenuta u Bibliji ekipica dovoljno sazrijeli da im se vrati slobodna volja, oni tu priliku nisu iskoristili … te su naknadno još više otežali ovaj cijeli povratak u izvorno stanje prisnosti sa Bogom ili sjedinjenja sa Njime …

… povrh svega ovoga … znači ova dva prethodna pada … ili grijeha protiv Boga … svi mi još tome nadodajemo vlastitih grijeha koje počinjavamo potaknuti palom prirodom u onom periodu u kojem nismo svjesni Boga i duhovnosti … tj. dok živimo u potpunosti za svijet …

‘Jer i mi nekoć bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge.’  Titu 3:3

…i to je eto naša ‘početna’ situacija … i nije neka morat ćete priznati … budući je to stanje slabosti … mraka ili ne-svjesnosti … ukratko … stanje robovanja Sotoni i grijehu (2 Petrova 2:19) … ili stanje u kojem u našoj duši, namjesto Boga i Njegove Ljubavi i Mudrosti, borave Sotonski elementi samo-ljublja i neistine … koji su ono što nas odvaja od Boga …i svih pogodnosti i blagoslova koje imamo u Njemu… stanje je to koje se naziva stanje ‘smrti’.

Efežanima 2:

1 I vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha

2 u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji

sada djeluje U sinovima neposlušnima.

3 Među  njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući  prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva  kao i drugi.

*

‘Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao Svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u Njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.’ Ivan 3:16

E sad, da bi nam pomogao riješiti ovo nezadovoljavajuće stanje iz kojeg se sami NIKADA ne bi bili mogli izvući, On je ‘poslao’ Svoga Sina na Zemlju … Isusa … jednog od ne-palih duhova … znači jednog Koji nije bio opterećen sa grijehom … Koji je Sebe iz Ljubavi prema paloj braći ponudio kao žrtvu okajnicu za sve ove upravo spomenute grijehe … o čemu govori čuveno poglavlje 53 proroka Izaije … kojeg vam naravno preporučam pročitati ili opet i iznova čitati ako ste već upoznati sa njime …

To poglavlje pak ukazuje da je Svojom žrtvom … Isus Krist PREUZEO na Sebe sve naše grijehe … i posljedice grijeha … poderavši tako reći ‘zavjesu’ koju su ti naši grijesi postavili između Boga i nas (Luka 23:45), tj. koji su spriječavali da Njegov Duh Svetosti nesmetano boravi u našoj duši, što je sada opet bilo moguće … za sve one koji uzvjeruju u taj Njegov najveći čin milosti (Ivan 7:37-39) … ponavljam … ČIN MILOSTI … da ne bi netko mislio da on svojim djelima ili zaslugama može dodati išta ili nešto Križu!

Efežanima 2:

4 Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike Ljubavi kojom nas uzljubi,

nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno  s Kristom – milošću ste spašeni! –

6 te nas zajedno s njim uskrisi  i posadi na nebesima u Kristu Isusu:

7 da u dobrohotnosti prema  nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo  milosti Svoje.

8 Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po  sebi! Božji je to dar!

9 Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.

Dakle, za sve one koji u ovo vjeruju po Pismu … događa se nešto prilično značajno … a to je … otvaraju se vrata i prozori u do tada hermetički zatvorenoj mračnoj sobi njegove duše … i tamo sada može započeti cirkulirati ‘vjetar’ Božjeg Duha Svetosti te iz zagušljive i kužne sobe duše polako istjerivati sve neugodne mirise i sve štetne viruse koji su do tada tamo boravili … drugim riječima … ‘daleki’ Bog … ili Bog Koji je bio tamo negdje izvan nas … sada ponovno može početi boraviti u Nama … i uspostavljati Svoje Kraljevstvo (Luka 17:21; pravilan prijevod, ‘Kraljevstvo je Božje unutra u vama!’):

Efežanima 2:

13 Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji  nekoć bijaste daleko, dođoste blizu – po Krvi Kristovoj.

14 Doista, on je Mir naš, on koji od dvoga učini jedno:  pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo

razori u svome tijelu.

15 Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući  Mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka

16 te obojicu u  jednome Tijelu izmiri s Bogom po Križu, ubivši u Sebi neprijateljstvo.

17 I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima  blizu,

18 jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo  pristup Ocu.

22 U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu..

‘Zamjena’ koja se nudi nakon Križa jeste da naša duša udomaći Duha Svetoga namjesto duha Sotonskoga kao što je bio slučaj i jeste slučaj sve dok čovjek ne spozna i prizna žrtvu na Križu da naknadno biva prožet sa Svetim Božjim Duhom …

‘Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha  Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.’              1 Korinćanima 6:19

*


E sad, ako smo ovo bar donekle shvatili … i ako nam je jasno da se od trenutka kada primimo Spasenje i po njemu Duha Istine u nama otvara bojište i mi krećemo u borbu sa Sotonom koji je do tada tamo neprikosnoveno vladao … tj. sa našom iskvarenom voljom koja je potpuno Bogu-protivna…  prikazano u Riječi sa Isusovim odlaskom u pustinju gdje Ga je Sotona kušao 40 dana (Matej 4:1-10) … ili sa putovanjem Izraela kroz pustinju koje je trajalo 40 godina … o čemu čitamo u Izlasku i Knjizi Jošue…

… možemo navesti sljedeći blagoslov koji silazi na nas ili ‘ulazi’ u nas kada prihvatimo Isusa Krista i Njegovu žrtvu na Križu, o kojem čitamo u Izlasku 17:15 koji kaže:

‘Podiže zatim Mojsije žrtvenik i nazva ga : Gospod mi je stijeg!’  

יסנ הוהי Jehovah-nissi ili Gospod je moj stijeg

(ili Gospod u nama uvijek u borbi protiv neistina i zala tj. paklenih duhova koji sa njima dolaze i uvijek naša zaštita protiv njih, tj. naša pobjeda nad njima = vidi stih 16 niže)

Ako obratimo pažnju na ovo poglavlje Izlaska … vidjet ćemo da je Izrael, ili naš duhovni čovjek, naišao na Amalekite … koji predstavljaju neistine koje izviru iz zla … i u njima paklene duhove koji ih nameću čovjeku … sa kojima je ušao u borbu … i koje je Jošua, ili Isus u nama, pobio oštricom Svoga mača!

13 I Jošua (= Isus Krist) oštricom mača (‘Istinom’) svlada Amaleka (= rasprši neistine) i njegov narod >(= i zla u čovjekovoj volji).

14 Onda Jahve  reče Mojsiju: “Zapiši ovo u knjigu na sjećanje i utuvi u uši  Jošui da ću ja spomen na Amalečane sasvim izbrisati pod nebom!”

15 Podiže zatim Mojsije žrtvenik i nazva ga : Jehova mi je stijeg!

16 “Jer”, reče, “Jehovin stijeg u ruku! Jehovin je boj protiv Amalečana od naraštaja do naraštaja!”

Sve do Spasenja ili priznavanja Isusa Krista i Njegove žrtve na Križu … čovjek je gubitnik u životu … znao on to ili ne znao… rob je strastima i time Sotoni … tj. nema snage oduprijeti se porocima… pa je u alkoholu… drogira se … uzima tablete … prežderava se… ili pak duhovno gledano… laže… zavidi… mrzi… ogovara… itd. itd…. ali kada u Njega uđe Duha Isusa Krista, tj. Duh Istine i Božje Ljubavi u Njegovu dušu ulazi Onaj Koji je nadvladao Sotonu … Koji je jači od Sotone…  i on može ući u boj sa neistinama u svojem umu … koje izviru iz opakosti njegove nepreporođene volje … te nadvladati … biti POBJEDNIKOM U ŽIVOTU (Rimljanima 8:37)… jer je sada ‘jači onaj koji je u njemu, nego onaj koji je u svijetu, tj. Sotona’! (1 Ivanova 4:4; 5:4), ili drugim riječima,

Efežanima 1:

19 i koje li prekomjerne veličine u moći Njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je

primjerena djelotvornosti  sile i snage Njegove

20 koju na djelu pokaza u Kristu, kad Ga uskrisi od mrtvih i posjede Sebi zdesna na nebesima
21 iznad  svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena  imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu.

22 Sve Mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom  Crkvi,

23 koja je Tijelo njegovo, punina Onoga Koji sve u svima  ispunja.

Ima onih gubitnika među nama …. koji kada poređuju sebe i mene … žele opravdati sebe i svoje poraze protiv Sotone u duši i tijelu (a Sotona je pobjednik nad vama svaki puta kada mrzite … kada zavidite … kada isprazno zadovoljavate požude tijela … i tome slično) govoreći kako ‘ja nisam NORMALAN … ili kako sam ja posebno odabran od strane Boga te da se moje iskustvo ‘ne pika’… tj. kako je to što sam ja postigao NEDOSTIŽNO za ‘običnog’ čovjeka

… sa čime se ne mogu a ne složiti … DA, istina je … odgovaram… to je za ‘običnog’ čovjeka doista nemoguće ili nedostižno … ali ne i za istinskog Kršćanina … jer on nije običan čovjek … on u sebi ima Duha Božjega … i on po tom Duhu biva jači nad Sotonom … on je po Njemu pobjednik nad njime … i sa pravom može uzdignute glave koračati kroz život te reći:

‘Ako je Bog sa mnom, tko će protiv mene!’ Rimljanima 8:31 + Luka 10:17-19

Jer jednom kada je sa nama tj. u nama Bog po Isusu Kristu, i kada Sotona napada na nas, onda se u svoj ljepoti na nas primjenjuje ovaj stih:

‘Kada Sotona nahrupi poput poplave, onda će Duh Gospodnji podići stijeg protiv njega!’   Izaija 59:19

U Ljubavi Isusa Krista ..
… Koji nas je posjeo pored Sebe na visinama…

(‘…te nas zajedno s Njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu.’ Efežanima 2:6)
… te nam pod noge podložio Sotonu i sve njegove ‘pomoćnike’
(‘Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi.’ Luka 10:19)


                         Lorens

21.11.2011.

Spread the Truth