Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Trebate poštovati svoga oca i svoju majku (B.Dudde)

Print Friendly, PDF & Email

Trebate poštovati svoga oca i svoju majku

(Izlazak 20:12; Ponovljeni Zakon 5:16)

Trebate poštovati oca i majku, pružiti im ljubav djeteta i uvijek im biti poslušni. Vi uvijek trebate imati na pameti da vas oni, sa nesebičnom ljubavlju, pripremaju da postanete ljudska bića i na taj način vam omogućavaju živjeti zemaljski život u svrhu uzvišenog razvoja, da sam im Ja dao taj zadatak, da vi stoga trebate nagraditi prirođenu ljubav koju vam pružaju i koja ih motivira da se fizički i psihički brinu za vas. Vi im dugujete vaš život i stoga ih trebate poštovati i uzvraćati im njihovu brigu za vas sve do kraja njihov-ih života. Onda ću Ja, također, gledati na vas sa zadovoljstvom i dat ću vam Moju Ljubav pošto ste vašom ljubavlju prema roditeljima vi ukazali toplo i Ljubavlju ispunjeno srce koje će također voljeti Mene, jednom kada Me prepoznalo kao Vječnog Oca iz Kojeg su sve žive tvorevine nastale, koje On želi oblikovati u Svoju zakonitu djecu. Jedino Ljubav će vas pretvoriti u Moju djecu, i svatko tko voli i poštuje svoje roditelje će također voljeti Nebeskog Oca i biti blagoslovljen s Njegove strane. Amen.

Bertha Dudde, br. 4979, 3 Listopada 1950 (izvadak)

Spread the Truth