Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

4 (Pastir)

Print Friendly, PDF & Email

Oporučno Pismo našeg Oca Nebeskog… Blagoslovi – 4 (Pastir)


‘Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jehova je svalio na Nj bezakonje nas sviju (tj. dao je Svoj život za nas, Svoje ‘ovce’).’   Izaija 53:6


Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika pred Drugim Dolaskom Isusa Krista na sređivanje stvari na ovoj Zemlji, jutro vam želim sa Bijenika i mir i radost i svaki ostali blagoslov u Isusu Kristu, kako ste mi vi danas?! 🙂

 
Sljedeći blagoslov u nizu, tj. sljedeći blagoslov kojeg nam je oporučno ostavio naš Nebeski Otac nakon Svoje ‘smrti’ na Križu, a koji je dostupan svoj Njegovoj djeci koja Ga tamo priznaju i prihvate kao osobnog Spasitelja i Iskupitelja, izražen je u Psalmu 23:1, i glasi ovako:

‘Gospod (Isus Krist) je moj pastir, u NIČEM ja ne oskudijevam!’ Psalam 23:5, dakle:

יהוה רעה   Yhovahra‘ah ili ‘Gospod moj pastir’


Ma stanite odmah ovdje i razmislite o rečenom (ili još bolje, stanite sada, ali u budućnosti zađite u molitvu i osluhnite ovdje!), ili recite sebi: ‘Ako je Isus Krist moj Pastir, ja u ničemu ne mogu i neću oskudijevati NIKADA!’ … pa će vam odmah milina obaviti srce …

Pogledajte onda kao kontrast ovome ljude oko sebe … i strah u kojem žive … i nesigurnost … i brigu kojom pokušavaju namaknuti za sebe kako to oni misle sigurnost dok jure za materijalnim prolaznim stvarima … i koliko u tome uspijevaju … pa onda pogledajte one, ako ih ima u vašoj blizini, kojima je Isus Krist pastir … koji su u Njegovu stadu … i to kako se i koliko oni brinu … tj. kako su oni zbrinuti za sutra i preksutra … pa će vam onda otprilike biti jasna veličina ovog blagoslova.

Pričam po sebi … jer meni je eto privilegija ovog blagoslova poznata po iskustvu … dakle, svjesnost da te Sam Bog Otac cijelo vrijeme vodi, bilo Svojim Svetim Primjerom bilo svojom Riječju ili ‘glasom’ (‘biti vođen’ Riječju je također i ‘nemati nikakvih nejasnoća’, zatim ‘prepoznati neistinu’ kada je vidiš i ‘percipirati Istinu’, to je sve Njegovo vođenje kroz Njegov Duh u nama), te svjesnost da se On cijelo vrijeme brine za sve tvoje potrebe tj. da ti je duša obilno nahranjena ili ispunjena Njegovom Ljubavlju i Mudrošću… tj. nahranjena Kruhom Života i napojena Živom Vodom: ‘JA DOĐOH DA IMAJU ŽIVOT U IZOBILJU’  (Ivan 10:10)

…. zatim da te štiti od svih opasnosti ili napada Sotone … i ponajbolje … da te neće nikada ostaviti u nevolji jer Mu je toliko stalo do tebe da i život Svoj daje za tebe …

Ezekijel 34:

11 Jer ovako govori Jehova Gospod: ‘Evo me, sam ću potražiti  ovce svoje i sam ću ih pasti!
12 Kao što se pastir brine za  ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i Ja ću se pobrinuti  za Svoje ovce i skupit’ ih iz svih mjesta u koje se raspršiše  u dan oblaka i mraka.

…to je eto ukratko što ovaj blagoslov sadržava a o čemu još čitamo i u Ivanu 10 kako slijedi: 

3… On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi.

10 … Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.”

11 “Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce.

12 Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi,

a vuk ih grabi i razgoni:

13 najamnik je i nije mu do ovaca.

14 Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje,

15 kao što mene poznaje Otac i Ja poznajem Oca i život Svoj polažem za ovce.


*

Ja vam danas idem kod A. naše na Jarun na papicu … javio sam joj bio da sam došao u Zg … pa me nazvala i pozvala kod njih …

No, ako se sijećate A. je ono bila prilično u lošem stanju u ovom cijelom periodu … jer je bila svojom greškom ili neposlušnošću Riječi propala u svijet … tj. ‘odlutala’ od stada i svog Pastira …

E sad … zadnji puta kada me zvala dok sam bio na Korčuli … uplakana i očajna … poradi stvari koje je radila u međuvremenu … ja joj rekoh da nema ništa ni ona a ni Krist od toga da sada mi zajedno plačemo … i kukamo … već da ona, ako hoće promijeniti to svoje stanje …  treba ponizno doći pred Krista … i pokajati se za učinjeno … u čemu ću joj vrlo rado pomoći… nakon čega će je On, kao i uvijek i kao i sve pokajne duše, rado primiti nazad k Sebi … nakon čega se više nismo čuli …

… i evo mi je sada rekla preko telefona … da Mu je ipak u jednom momentu bila došla … sva tako rastrgana i nesretna i bijedna … i da Mu je zavapila iz dna duše … ‘zablejala’ možemo reći … i da je odmah u tom trenutku veliki mir sišao na nju … i radost … i kaže, ‘sve što si me učio mi se odmah vratilo … nisi ni jedno sjeme posadio uzalud’ … nakon toga je sva iscrpljena utonula u san … gdje joj je došao Isus … i uzeo je u naručje … i tako je zaspala!

Eto, takvog mi imamo Pastira … pa ako to nije blagoslov … onda ja ne znam što jeste:

‘Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jaganjce, nosi ih u svome naručju i brižljivo njeguje dojilice.’    Izaija 40:11U Ljubavi Isusa Krista

            Lorens 🙂


ps. Sada kada smo bili u Vukovaru … jednog dana smo išli u šetnju pored Dunava … na drugoj strani tj. preko puta Vukovara … i tako smo naišli na pastira i stado ovaca … Fr. je zastao sa njime … mi smo se vratili u potragu za Fr. … pa nam je onda on rekao, a već je jedno vrijeme bio sa njime, da ga je pitao da li ode za ovčicom kada ona zaluta, na što je naravno dobio potvrdan odgovor. Ja sam ga odmah pitao, ‘a jel’ ovčica bleji kada se izgubi?!’, a on će: ‘Bleji… bleji!’

20.11.2011.


Bertha Dudde, br. 7455, 13 Studeni 1959

ISUS, DOBRI PASTIR…

Ja ću poslati ljude vašim putem kojima ćete proglasiti Evanđelje, ipak biti će tek nekolicina koji će vas slušati i primiti k srcu vaše riječi. Samo je malo stado onih koji će slijediti Mene, njihova pastira, i Ja ću ovo malo stado držati zajedno i neću dozvoliti da tor mojih ovaca bude provaljen i Moje ovce ukradene, jer Ja Sam dobar pastir, Koji će žrtvovati Njegov život za ovce. Svi vi koji slušate Moj poziv čim biva upućen pripadate Mojem stadu…

A Moj poziv je uvijek Moja Riječ po kojom vam Ja Osobno govorim odgore… Moj je poziv mameći poziv dobrog pastira Koji ne želi izgubiti ni jednu jedinu malu ovčicu iz Njegova stada, i Koji vam govori Riječi ljubavi kako bi vas zadržao, kako bi vas upozorio i prekorio da se ne zamrsite u zamke onoga koji vas želi ukrasti od Mene. Ja ću doista dopustiti da imate slobodnu volju, i ako tumarate širokim pašnjacima biti ćete u stanju ići gdjegod poželite ali dobar će pastir slijediti njegovo stado i tražiti one koji su zastranili, koji su ostavili pravi put i zaglavili se u klancima ili na brdima. Dobar će ih pastir mamiti i pozivati da im omogući pronaći svoj put nazad k njemu, tako da će pronaći utočište time što će se stiskati uz njega i sa njime se vratiti kući, gdje mir i spokojnost čekaju na kraju dana i nakon dugih šetnji pašnjacima. 

Karakteristika dobrog pastira počiva u činjenici da on neće ostaviti njegove ovce njihovoj sudbini kada se spusti noć… Jer mnoga će mala ovčica zastraniti, ona će skrenuti sa pravog puta i zaglaviti se u brdima, ona će odlutati na nepoznata polja gdje može biti uhvaćene i ubijene, ona će ostaviti stazu i izgubiti njezino stado i pastira… I onda će dobar pastir slijediti i zvati dok ju nije pronašao… I radosno će se prignuti dolje podižući malu ovčicu u njegove ruke kako bi ju odnio nazad do stada i poveo ju ka ograđenom zemljištu kod kuće. I tako ću Ja, također, slijediti sve ljude koji su Me ostavili kao njihova dobrog pastira, koji kreću njihovim vlastitim stazama, koji su zastranili u svijetu i namjeravaju se penjati u svijet… Oni su svi male ovčice koje su zastranile, koje su posebice blizu Moga srca i koje Ja najiskrenije želim ponovno pridobiti nazad za Sebe, koje bi želio ubrojiti u Moje Vlastite i koje prema tome nastavljam mamiti i pozivati sa Mojom Riječju, tako da će joj oni udovoljiti i sa ljubavlju opet pristupati Meni, od Koga su sebe udaljili. I prema tome će Moja Riječ odzvanjati od gore opet i iznova, i tkogod ju primi on nju treba predavati dalje u svijetu, jer ljudi hitno potrebuju Moju Riječ, Moju brižnu zamolbu koja je naumljena pozvati ih nazad kući…

I Ja doista znam tko će trebati Moju Riječ, i to su oni kojima ću vas Ja poslati tako da ćete biti u stanju sprovesti vaš vinogradarski rad na njima, tako da ćete biti sposobni obaviti ljubavne napore za Mene kao dobrog pastira i također biti u stanju ponovno vratiti male ovčice k Meni, koje su napustile stado a ipak će se još jednom vratiti k Meni budući bez Mene neće biti u stanju postati blaženima. Neće ih biti još puno koji će biti impresionirani Mojom Riječju, radije, većina će vas ljudi odbiti poslušati, jer Moje je stado bilo raspršeno i bilo je otjerano od strane neprijatelja koji nezakonito uzima one koji se odbijaju predati njihovom vlastitom voljom… A ipak mameći poziv dobrog pastira će opet i iznova odjeknuti, jer čim Mi se oni još jednom dobrovoljno okrenu, Ja ću također biti sposoban zgrabiti ih nazad i voditi ih do njihova ograđenog prostora kod kuće.

Prema tome vi, također, trebate mamiti i zvati kada širite Moju Riječ kroz svijet. Recite ljudima o dobrom pastiru Koji neprestano traga za Njegovim ovcama i želi ih postaviti pod Njegovu vjernu zaštitu… Recite ljudima da postoji Bog Ljubavi Koji jedino čeka na njih da Mu priđu u svakoj nevolji, Koji, poput dobrog pastira, želi podići svaku malu ovčicu u Njegove ruke, Koji nudi pribježište i zaštitu u Njegovom prisustvu, tako da će sva ljudska bića biti sigurna i bezbrižna sa Njime.    AMEN

Spread the Truth