Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

1 (Mir)

Print Friendly, PDF & Email

Oporučno Pismo našeg Oca Nebeskog… Blagoslovi – 1 (Mir)

Kološanima 1: (19) Jer svidjelo se Bogu u Njemu (Isusu Kristu) nastaniti svu Puninu (20) i po Njemu – uspostavivši mir krvlju Križa Njegova (tj. Njegovom žrtvom okajnicom na Križu)– iz-MIR-iti sa Sobom sve, bilo na Zemlji, bilo na nebesima. (21) I vas, nekoć po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene,  (22) sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom iz-MIR-i da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne.  (23) Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani  u nadi Evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem.

Ekipica moja draga i mila, radosti moja pre-velika, jutro vam želim sa Bijenika i svaki blagoslov po Isusu Kristu, Iskupitelju i Spasitelju našem Predivnome, kako ste mi vi danas?! 🙂

Danas bi započeo novu seriju propovijedi koja će se baviti ‘blagoslovima koje je Isus Krist zadobio za nas Svojom smrću na Križu’, blagoslovima koji nisu i ne mogu biti dostupni nigdje i kroz nikog drugog osim kroz Njega tj. ukoliko ne prođemo kroz ‘Vrata’ (Ivan 10:1, 9) koja je On tom Svojom žrtvom na Križu nanovo otvorio za sve pale duhove ili, ako hoćete u Biblijskim okvirima, za sve grešne, tj. Bogu-neposlušne (Efežanima 2:2) ljude!

Moja je nakana jako jednostavna, no zbog toga vjerujem ne manje uzvišena, dakle, najprije ću ukazati

1. Koje nam je to PREDNOSTI Isus Krist osigurao Svojom smrću na Križu, i zatim
2. Kako ih PRISVOJITI, tj. doći u njihov posjed i uživati ih… eto, ni više ni manje! 🙂

*


Tragedija ljudskog života u većini slučajeva, i to ne samo van crkve među ne-vjernicima već i unutar crkve među vjernicima, je što oni prožive ovaj život jadni i bijedni, tj. nesretni i bolesni, i na kraju umru siromašni u duši, tj. bez da iskoriste ijedan od ovih blagoslova, a oni su im cijelo vrijeme bili nadohvat ruke i tako reći njihovo ‘zakonsko pravo’!

‘Zakonsko pravo’ sam namjerno napisao budući je situacija po pitanju ovoga doslovno ovakva: Nama je naš Nebeski Otac, dakle nama kao Svojoj djeci (1 Ivanova 1:3) nakon Svoje smrti na Križu (kažem ‘Svoje’ jer je On sa Kristom Jedno, u Njemu je u svoj punini i u Njemu je za nas vidljiv, i prema tome tko ubije Isusa, ubija i Onog Koji je u Njemu u punini i Koji Ga posla; Ivan 10:30; 12:45; 13:20; 14:8, 9; Kološanima 2:9; Izaija 9:6) ostavio Svoju ‘Oporuku’, tj. oporučno Pismo u kojem se nalazi Njegova posljednja VOLJA za nas … u kojem, baš kao i u slučaju smrti zemaljskih roditelja ili predaka, mi bivamo obavješteni o svojem nasljedstvu…

Hebrejima 12:

16 Jer gdje je posrijedi savez-oporuka, potrebno je dokazati smrt oporučitelja.

17 Oporuka je doista valjana tek nakon smrti: nikad ne vrijedi dok oporučitelj živi.

E sad … u slučaju zemaljskog djeteta ono će se nakon smrti roditelja javiti očevom advokatu … i on će otpečatiti oporučno pismo … posljednja volja će se pročitati pred svjedocima … mi ćemo potpisati oporuku … i od tada nadalje smo zakonski vlasnici ili nasljedovatelji imovine koju nam je ostavio naš roditelj.

Zamislite sada čovjeka koji je imao izuzetno bogatog roditelja … koji mu je ostavio sve svoje imanje … i sav svoj novac na banci … no čiju oporuku ovaj nije imao interesa pročitati (= običajni vjernici u Crkvi koji prate ceremonije a ne čitaju Riječ)… ili koji nije znao da takva jedna oporuka postoji (Ateisti i nezna-Krista-Boga-ošci)… pa mu je život prošao u teškom siromaštvu … neimaštini i oskudici … koji je živio na cesti i spavao po smetlištima … a sve to jer nije otišao kod očevog advokata i pročitao oporuku te potpisujući istu prisvojio sebi svo obilje bogatstva koje mu u stvari cijelo vrijeme pripada!

*


E vidite, situacija je naše duše što se tiče potpuno korespodentna ovoj, dakle: Nakon smrti našeg Oca na Križu u Isusu Kristu… nama je kao Njegovoj djeci ostavljen Novi Testament ili Njegovo Oporučno Sveto Pismo … u kojem je izražena Njegova volja za nas ili u kojem je opisano što nam je On sve ostavio u ZAKONSKO nasljeđe …

… što će SVE postati naše vlasništvo … ili što ćemo mi moći uživati … ako odemo kod Njegovog advokata ili Posrednika … Koji je Sveti Duh ili Duh Božji po Isusu Kristu (Hebrejima 9:15) … kod Kojeg mi moramo svjesno ‘potpisati’ Oporuku ili drugim riječima ‘priznati’ Njegovu oporučnu volju PRED SVJEDOCIMA… što će reći … prema uputama iz Rimljana 10:9, 10 moramo Ga priznati i ono što je učinio za nas na Križu:

‘Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodar, i srcem  vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.  Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava.’

Od tog trenutka … mi smo legalni vlasnici SVEGA što nam je naš Otac ostavio … i možemo početi time raspolagati … ili u tome uživati … tj. od tada nam On, putem Svoga Duha (Riječ za ‘Utješitelja’ u Novom Zavjetu, kako se naziva Sveti Duh, se također prevodi i kao ‘Advokat’; Ivan 14:16, 26; 15:26; 16:7) Koji se zada izljeva u nas i postaje aktivan u nama, može početi dostavljati sve naše nasljeđene blagoslove!

*

‘A sve je od Boga Koji nas sa Sobom iz-MIR-i po Kristu… Jer Bog je u Kristu  svijet sa Sobom iz-MIR-io ne ubrajajući im opačina njihovih…’  2 Korinćanima 5:18, 19

U Svetom Pismu se ti blagoslovi Božji, koji nam dakle dolaze u vlasništvo i na raspolaganje nakon priznavanja Čina Spasenja kojeg je Bog ostvario u Isusu Kristu, objavljuju kroz sastavljena imena Jehove Boga, od kojih svako ime u sebi opisuje taj jedan za nas priskrbljen žrtvom na Križu blagoslov  (praktično gledano, blagoslovi bi bili Božja priskrba svega onoga što je nama, Njegovoj djeci, potrebno da bi uživali puninu milosti i Božanskog života koje nam je On odlučio dati; običaj je da ih se navodi 7, no ja sam dodao i 8-og 🙂 ) od kojih ćemo mi danas izdvojiti jednog koji se meni posebno sviđa, a to je

                 םולשׁהוהי ili Jehovahshalom ili ‘Gospod Mir moj’  :D big grin  (Knjiga Sudaca 6:24)

Dakle, jedno od tih blaga koje nam je u nasljeđe ostavio naš Otac nakon Svoje smrti na Križu … i na kojeg imamo zakonsko pravo jednom kada se sa Njime po-MIR-imo … ili kada priznamo naše grijehe i priznamo Ga za Spasitelja i Iskupitelja (= kada ‘povjerujemo Evanđelju’, jer ovo ovdje rečeno JEST Evanđelje = Marko 1:15)… te odlučimo živjeti Njemu po volji služeći Njemu (neki od naših kolega Protestanata nekako zaboravljaju onaj gore ‘AKO’ uvjet iz uvodnog citata, te naučavaju kako je obećani Mir odmah u potpunosti i zauvijek naš, no ja vam preporučam da vi to ne smetnete sa uma i da popratite navedene uvjete U CJELOSTI!)… jeste toliko traženi od svakog stvorenja Mir duše. Formula koju bi vam ovdje danas htio dati jeste ova:

1. Pismo kaže da su svi ljudi sagriješili (Rimljanima 3:23)… tj. prekršili Božji Red… što je istina gledali to sa stajališta Čiste Istine (Knjižice br. 15, 39, 40), ili ‘samo’ u Biblijskim okvirima Adamova grijeha (Rimljanima 5:12)

2. Te da su kao takvi ne-pravedni ili krivi pred Bogom (Rimljanima 3:10)

3. Posljedica grijeha je dakle krivnja, a ona je razlogom zašto nemamo mir u duši, tj. zašto smo ne-MIR-ni, zašto nas izjeda grižnja savjesti i tome slično (Izaija 48:22; 57:21), po čemu je jasno da mi ne možemo imati mir sve dok se ne riješimo tog grijeha i njegove krivnje, tj. dok ih ne otplatimo (Rimljanima 5:1).

4. Kako je naš grijeh bio tako velik pred Bogom, a ovdje prije svega mislim na pra-grijeh, kojeg duša nikada ne bi mogla sama okajati ili otplatiti … jedan Koji nije imao grijeha, tj. Koji nije bio dužan Bogu (Hebrejima 4:15), jeste dao Sebe kao okajnicu za grijeh ili kao otkupnu cijenu, a to je Isus Krist (Izaija 53:4-6, 8, 10-12).

5. Jednom kada je netko otplatio taj naš dug mi dakle više nismo dužni i pred Bogom smo ponovno bez krivnje ili pravedni. Zamislite to kao da ste dužni kamatarima i da vam prijete oduzeti kuću i auto i svu ostalu imovinu, vjerujem da ne biste MIR-no spavali … i sad zamislite da prijatelj dođe i iz sažaljenja i Ljubavi spram vas otplati vaš dug … vjerujem da bi vam ‘pao kamen sa srca’ tj. da bi vam duša ‘odahnula’, jel’ tako?! E točno to je Isus Krist napravio za nas na Križu.

6. I sada sve što mi moramo napraviti … da Njegova žrtva bude učinkovita za nas, jeste saznati da je On to napravio, tj. da je to GOTOVA stvar, i nakon toga Njega ili Njegovu žrtvu priznati i u srcu to vjerovati:

‘Izvede ih i upita: “Gospodo, što mi je činiti da se spasim (‘sozo’!)?” Oni će mu: “Vjeruj u Gospoda Isusa i spasit ćeš se – ti i dom tvoj!” Djela 16:30, 31


Tkogod to napravi, dakle tkogod se u ovom duhu  i ovoj svjesnosti pozove na Isusa Krista, on će biti spašen, tj. pomiren sa Bogom, i može započeti novi život u Isusu Kristu, ili još, može početi od Boga kroz Krista primati sve obećane blagoslove:

‘Jer tkogod zazove ime Gospodnje bit će ‘spašen’ (Rimljanima 10: 13; Riječ ‘sozo’, Grčka Riječ, jeste više kompleksna od ‘spašen’, ona označava primanje života od Boga kojeg čovjek do tada nije mogao primiti poradi grijeha koji se ispriječio, i uključuje u sebi i spasenje duše i ozdravljenje tijela, tj. cjelokupnu obnovu ljudskog bića) – Na ovu temu sam vam preveo danas Objavu br. 3635

*


E sad, druge Objave što se tiče, br. 3748, skrenuo bi vam opet pažnju na ono što je rečeno iznad u 2 Korinćanima 5:18-20,

18 … i povjeri nam službu iz-Mir-enja.

19 … i polažući  u nas riječ iz-MIR-enja.

20 Kristovi smo dakle poslanici; Bog  vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo:

dajte, iz-MIR-ite se s Bogom! .

…naime, u svakog tko je istinski primio Isusa Krista je POSTAVLJENA RIJEČ IZMIRENJA, i on ne može drugo nego to isto spasenje koje je on sam primio propovijedati drugima tj. pozivati druge da se spase po, ili pomire sa Bogom po, Isusu Kristu, to je dakle naša sveta Kršćanska obaveza, i moja je molitva danas za sve nas, da budemo dostojni ovog svetog Božjeg Poziva!

         U Ljubavi Isusa Krista …

Lorens                                                              

16.11.2011

 

Bertha Dudde, br. 3635, 24 Prosinac 1945

ZNAČENJE ČINA SPASENJA…


I spomenite se Onoga Koji vas je is-KUPIO od svih grijeha (1 Korinćanima 6:20; 7:23; 1 Petrova 1:1, 19)… Njegov čin Spasenja je od takvog važnog značaja da vi ne možete biti poticani/opominjani dovoljno snažno da svoj um navraćate na njega. Vi morate uvijek imati na pameti da bi bili izgubljeni za jedno beskonačno dugo vrijeme da Isus Krist nije uzeo vašu krivnju grijeha na Sebe kroz Njegovo raspeće kako bi vas iskupio. Međutim, vi ćete Ga morati sami priznati (Rimljanima 10:9) ako želite sudjelovati u blagoslovima koje je On zadobio za vas kroz Njegovu smrt. Vi morate vjerovati u Njega i svjesno sebe postaviti pod Njegov Križ, vi morate živjeti sa i za Isusa Krista, tj. pamteći Njega ostvariti svaku vašu akciju, biti pomoćni i time živjeti sukladno sa Njegovim učenjem Ljubavi, kako bi sebe učinili dostojnim Njegovog dara milosti, da bi sebe učinili dostojnima Njegove Ljubavi, koja vas je željela zaštititi od jednog beskrajno dugog vremena mučenja i patnje u onostranom. Božanski Iskupitelj je imao milosrđa za sve grešnike… On je ponio njihovu krivnju i patio i umro za nju (Izaija 53:4-6, 8, 10-12), On je Sebe žrtvovao kao okajanje, budući je On ljubio ljude i želio je umanjiti njihovu ogromnu duhovnu nedaću.

I time je On ponudio ljudima dar, golemost kojega oni ne mogu prosuditi na Zemlji, i On jedino traži njihovo priznavanje Njegovog čina Ljubavi, njihovo priznavanje Njega Samoga i njihovo svjesno otvoreno priznavanje Njegova raspeća (Rimljanima 10:9)… On traži da Ga imaju na umu u sva vremena… Ljudi ne bi trebali ovo zaboraviti, oni bi uvijek trebali imati na pameti da bi bez Njega oni bili izgubljeni jedno beskonačno dugo vrijeme… Otud On pristupa ljudima opet i iznova prisjećajući ih na Njega… opet i iznova On pokušava usmjeriti njihove oči ka Njemu, opet i iznova čovjek, kao nositelj Križa osobno, je savjetovan da Ga se prisjeti, i svaka patnja je naumljena skrenuti njegovu pažnju ka Onome, Koji je uzeo sve grijehe na Sebe Samoga i neprestano pomaže ljudima također nositi njihovu patnju ako oni, u vrlodubokoj vjeri u Božanskog Iskupitelja, Njega opterete sa njom i apeliraju Mu za milost i Ljubav… Ljudi ne nose njihovu patnju nezasluženo, Isus Krist, međutim, je bio potpuno bez grijeha i uzeo je grijeh čovječanstva na Sebe Samoga, On je prema tome ponio daleko teži teret na Njegovim ramenima, Križ koji je bio tako užasno težak da se On skoro slomio pod njime, unatoč tome, On je ostvario čin Spasenja budući je Njegova Ljubav spram čovječanstva bila velika i dala Mu je snagu sve do kraja.

AMEN

 

Bertha Dudde, br. 3748, Uskrs, 21 Travanj 1946

NASTAVAK ČINA SPASENJA… MISIJA…


Moja misija na Zemlji treba biti nastavljena kroz neprestano proglašavanje Mojeg učenja Ljubavi ljudima dobre volje, tako da svi oni mogu sudjelovati u blagoslovima čina Spasenja, tako da oni, kroz njihove akcije Ljubavi, nauče razumjeti od čega se iskupljenje sastoji, tako da mogu biti podučeni od strane Mojeg Duha iz unutra u svezi značenja i svrhe zemaljskog života i njihova uz-to-pridruženog duhovnog zadatka. U vrijeme Mojeg života na Zemlji čovječanstvo je živjelo u najdubljoj tami noći, i ova je bila njihova vlastita pogreška budući su oni zanemarili Ljubav… Ja Sam im ukazao stazu do svjetla i, kroz Moje raspeće, stekao za njih istu sposobnost, snagu volje, da hodaju ovom stazom (Ivan 1:12)… Podučio Sam ih da ispune zapovijedi Ljubavi (Matej 22:36-40; Marko 12:29-31) i pri tom ih vodio do mudrosti… do znanja u svezi cilja i sudbine svake pojedinačne osobe i sredstava za postizavanje tog cilja. I vrata neba su se otvorila za one koji su Me slijedili, oni su bili oslobođeni od pritiska koji je bio opteretio njihove duše jedno beskonačno dugo vrijeme. Oni su shvatili što znači posjedovati vječni život… oni su bli oslobođeni od ropstva, izbavljeni od nedostatka znanja, od slabosti… Oni su Mi se približili i mogli su primiti Moju snagu Ljubavi, koja je predstavljala izobilje svjetla i snage za ljudsku dušu…

Ali Moj čin Spasenja je bio ostvaren za sva vremena… Budući će Zemlja uvijek biti nastanjena od strane nezrele duhovne supstance koja i dalje skapava u ropstvu Mojega protivnika, koja je i dalje zavezana za tlo sve dok ne otkloni ovo ograničenje svojom vlastitom slobodnom voljom. Međutim, njoj treba biti rečeno o njezinom duhovnom stanju, o Sotoninom jarmu, o njezinom izvornom stanju i prilici da ga povrati… nezrelom duhu treba biti ukazana staza, on treba biti obaviješten o činu Spasenja, koji je bio ostvaren od strane goleme Ljubavi ljudskog bića namjesto sveg čovječanstva da ih izbavi od nepovoljnih sila. Ovo znanje treba biti saopćeno ljudima… To je misija za koju Ja trebam sluge na Zemlji, tako da će Moj čin Spasenja biti nastavljen sve dok Zemlja postoji… Opet i iznova ću Ja probuditi sluge i proroke, to jest ljude koji su privrženi Meni, koji su voljni učiniti vrstu rada koju Ja zahtjevam od njih. Oni će raširiti Moje učenje Ljubavi i upozoriti ljude da uvijek djeluju sa Ljubavlju… Jedino onda može proces iskupljenja započeti, jedino onda ljudsko biće može postati upućeno i uložiti svjesni napor, inače će njemu nedostajati sveg znanja, koje je karakteristika njegovog ropstva, karakteristika duhovne noći u kojoj živi čovječanstvo. Svjetlo treba biti donešeno u tamu i nositelji svjetla će raditi na širenju Moje Riječi u Moje ime tako da će ljudi biti motivirani slijediti Me, tako da će oni vjerovati u Mene i Moj čin Spasenja i kroz ovu vjeru iskoristiti milost Mojeg čina Spasenja, tako da njihova volja postaje snažnija i omogućuje im putovati stazom uspona sa Mojom pomoći, sa Mojom snagom, koja je dostupna svima koji ju žude i kroz njihove akcije Ljubavi ih čini dostojnima iste… I smrt će biti nadvladana, ljudsko biće neće niti osjećati niti kušati smrt (Ivan 8:52), on će živjeti u vječnosti kao što Sam obećao.

AMEN

Spread the Truth