Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Zapovijedi Božje (‘Poštuj oca i majku…’)

Print Friendly, PDF & Email

Četvrta Zapovijed Božja…

Ispostavlja se kako mnogi nazovi Kršćani imaju veliku, veliku nevolju kada u Isusu Kristu treba vidjeti jedinog Boga i u Njegovom Božanskom proslavljenom/deificiranom Ljudskom Mu pristupati kao Ocu i ‘tamo’ Ga obožavati, tj. upućivati Mu sve naše molitve! … a eto … baš je to unutarnji najviši sadržaj druge od dvije JEDINE Zapovijedi od 10 koje se odnose na UČINI namjesto onih NE-UČINI o kojima smo do sada pričali, riječ je dakle o četvrtoj Zapovijedi koja glasi ovako:

‘Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jehova, Bog tvoj.’  Izlazak 20:12

Ja osobno  nisam do sada sreo ama baš jednog čovjeka koji bi ovu Zapovijed, i štovanje iste, povezao sa Isusom Kristom, premda je On Sam rekao bez ikakve dvosmislenosti, ‘Tko vidi Mene, vidi Oca’ (Ivan 14:8, 9), te ‘Tko vidi Mene vidi Onoga Koji Me posla’ (Ivan 12:45, 46), i premda su riječi iz Izaije 9:6 također prilično jasne u svezi toga Tko će u tom djetetu Isusu Sebe prikazati nama ljudima na Zemlji, pa čitamo kako će se zvati, ‘Bog Silni’ i ‘Otac vječni’!

Ono na što bi ja vama danas htio skrenuti pažnju pored onog čisto teorijskog dijela ove Zapovijedi, koja kaže kako je taj ‘Otac’ u najvišem smislu Isus Krist, a kako je ta ‘Majka’ Istinska Kristova Crkva, tj. svi Njegovi Vlastiti (koji imaju istinsku vjeru u Njega te žive po Njegovoj Riječi ili Njegovu životnom primjeru!; Luka 8:21), budući su jedino takvi koji sačinjavaju Njegovu Istinsku Crkvu, jeste onaj drugi dio iste koji kaže kako o pravilnom vršenju te Zapovijedi ovisi naš ‘dug život na Zemlji’… što će reći u okviru onog što u zadnje vrijeme često raspravljamo, mora se ipak vidjeti neka razlika u životu, i popratnim stanjima, u onih koji u tom Isusu doista vide Oca Nebeskog, i onih koji Njemu niječu tu Slavu, razdvajajući ga u srcu i umu od Boga Oca, jel tako?! J

Dakle, ‘zemlja’ o kojoj je riječ, je naravno ‘obećana Zemlja’, ili ti ga ‘nebo’, ili praktično, ‘blaženo nebesko stanje sjedinjenja sa Isusom Kristom u Ljubavi’…. ‘dani’ su naravno ‘stanja’, a ‘dužina dana’ koju Zapovijed obećaje, ako se zna kako je ‘dugo’ u Riječi pripisano dobru, a ‘široko’ istini, označava kako će poradi spomenute povezanosti sa Bogom u Kristu, sa Bogom koji je izvor svega dobra Ljubavi, oni koji Njega tako i ‘tamo’ štuju, tj. koji priznaju u Njemu Svoga Oca i Stvoritelja, budući su posredstvom te spoznaje i naknadne Ljubavi sjedinjeni sa Njime, neprestano i neometano primati upliv dobra Ljubavi i tako neprestano rasti u sreći, blaženstvu, snazi i spoznaji koji prate to dobro Ljubavi koje izvire od, te zrači ka nama iz Boga U Isusu Kristu!

‘Dugo živjeti’ praktično označava ‘neprestano u sve većoj mjeri primati stanja Ljubavi-dobra sve do u vječnost’!

Stoga, da to praktično primjenimo na nešto što uvijek stvara zbrku kod ljudi koji nisu tako spojeni sa Bogom u Isusu Kristu, tj. koji u Isusu Kristu ne vide jedinog Boga, pa im je ovo nemoguće i neshvatljivo jer nadilazi njihovo ‘odvojen-sam-od-Boga-u-Kristu’ iskustvo, NORMALNO JE STANJE STVARI ZA SVAKOG ISTINSKOG KRŠĆANINA da se svakim danom sve bolje osjeća, sve snažnije u vjeri, sve sretnije, sve mirnije, da ima sve veće spoznaje, da ima sve bolju percepciju, da sve više ljubi Boga i bližnje, da je sve bolji u radu za Krista, itd. itd., jer je neprestano spojen na izvor svega ovoga, a to je Bog u Njegovu Božanskom Ljudskom preko kojeg JEDINOG je moguće sjediniti se sa Vječnim Božanstvom-Ocem, kako jasno ukazuju riječi iz Ivana 17:21-23 te 10:1, 9; 14:6!

*

Nadalje, to Božansko proslavljeno Ljudsko, jeste ono ‘jagnje’ koje sjedi na prijestolju o kojemu ovako kaže Otkrovenje 5:12-14:

‘Klicahu iza glasa: “Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!” I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod  zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori: “Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!” I četiri bića ponavljahu: “Amen!” A starješine padnu  ničice i poklone se..

Drugim riječima, Vječni Bog, Otac i Stvoritelj, vlada i djeluje (to je značenje ‘prijestolja’, tj. ‘sjediti na prijestolju’) za nas ljude JEDINO kroz Njegovo proslavljeno Ljudsko Isusa Krista, pa stoga sve ovo što Mu se pripisuje mi možemo dobiti jedno ako Ga priznamo u tom Tijelu (koje se naziva ‘jagnje’ jer je bilo ‘žrtvovano’ na Križu; Izaija 53:7!!!) tj. u JEDNOJ OSOBI, i ako se u toj Osobi sa Njime sjedinimo u Ljubavi.

Sad kad je ovo rečeno ponovit ću sad riječi najvećeg od svih Apostola,

‘Tko niječe Oca i Sina. Svaki koji niječe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca.’  1 Ivanova 2:23

… što će reći, ‘Tko razdvaja Boga (Vječnog Duha = Oca) od Njegova Božanskog proslavljenog Ljudskog (= Isusa Krista = Sina), tj. tko ne vidi Boga-Oca u Isusu Kristu i u Njemu Ga obožava, i Njemu upućuje sve svoje molitve, taj nema pravi kontakt sa Bogom, tj. i dalje je razdvojen od Boga… pa kako komu paše!  J

U Ljubavi Kristovoj …

Lorens J

(Zagreb – 13 Travanj, 2011)

Spread the Truth