Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Zapovijedi Božje (‘Ne ubij!’)

Print Friendly, PDF & Email

Zapovijedi Božje – Ne ubij!

‘Ne ubij!’  Izlazak 20:13

“Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.  A Ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu.” “Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred  žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar.” “Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.” Matej 5:21-26


Ekipica moja draga, radosti moja velika, kako ste mi danas, kako ide u vašem dijelu svijeta?! J

Ja vam moram reći kako sam sinoć i preksinoć tako divno utonuo u molitvu … i san … tako pun Ljubavi, radosti, mira (Galaćanima 5:22)… da bi bilo šteta ne obznaniti ‘preko čega’, tj. kojim putem…

Dakle, preksinoć sam meditirao o Božjim Zapovijedima Ljubavi … i tome što nam one donose… kad su već ono ‘sveto-naj-svetije’ u Crkvi (Izlazak 26:33) … tj. kad su bile postavljene u ‘kovčeg saveza’ (Izlazak 25:16; 40:20), a ovaj u sam centar šatora, koji se zvao ‘sveto najsvetije’, a taj šator pak predstavlja ni više ni manje nego našu dušu!

Kako sam vam bio nekima predložio da pročitate pažljivo što Kristov najbliži i najomljeniji Apostol kaže, a on je za vas koji niste znali najveći i najsiliniji duh na cijelom nebu (‘Biskup Martin’, J.Lorber), izvadit ću vam ovdje par ‘uspješnica’ od tamo koje su meni osobno NON-STOP na pameti:

‘Tko veli: “Poznajem Ga”, a Zapovijedi Njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema Istine.’  1 Ivanova 2:4

Eto vidi … mislim se ja za sebe … tko sebe zove Kršćaninom a ne živi po Zapovijedima Ljubavi, tj. po Kristovom primjeru Koji je utjelovio tu Ljubav, jer On je utjelovljena Božanska Ljubav… taj je lažac i samo po imenu Kršćanin, a to dalje znači da je hulitelj Svetog Imena ili oskvrnitelj svetosti!

Mene to odmah prebaci na Mateja 7:21 gdje čitamo:

“Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji Mi govori:  ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca Mojega, Koji je na nebesima.’

‘Vršiti volju Oca’ je ‘vršiti Zapovijedi Ljubavi’, jer ‘Otac’ je Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)… a i On Sam kaže:

‘Tko ima Moje Zapovijedi i čuva ih, taj Me ljubi… Odgovori mu Isus: “Ako Me tko ljubi, čuvat će Moju riječ pa će i Otac Moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko Mene ne ljubi, riječi Mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije Moja, nego Oca koji me posla.’  Ivan 14:21, 23, 24

(Da bi razumjeli ovo ‘Otac’ diljem Ivana, morate obratiti pažnju na 1 Ivanovu 4:8, 16 i onda ne zamišljati tog ‘Oca’ kao ‘osobu’, kako to u svojoj duhovnoj sljepoći i budalaštini većina čine, premda On JESTE Biće, već radije zamišljajte Ljubav kao Duhovnu silu!)

Idemo dalje u Ivanovoj Poslanici, čitamo ovako tamo:

‘I tko čuva zapovijedi Njegove, u njemu ostaje, i On u njemu.’ 1 Ivanova 3:24  – jaaaoooojjjjjj …. ovdje su već počeli žmarci po cijelom tijelu!

Baš sam jučer popodne, kad smo se kod V. okupili na krasnom druženju… bila skoro cijela obitelj i bilo je baš plodno… govorio kako vam samo molitva neće dati potrebnu snagu … ni to što ćete misliti na Krista često … jer to sve SAMO uzrokuje Njegovo Prisustvo … što je naravno više nego potrebno i više nego nužno … no ono što nama svima treba … je SJEDINJENJE sa Kristom … ili još bolje, mi Njega moramo imati u sebi!

A kako On ulazi u nas da bi tamo ostao? – pa PO NJEGOVOJ LJUBAVI!

Pazite, ne po NAŠOJ prirodnoj ljudskoj ljubavi koja je više manje zajednička sa onom u životinja … i o kojoj govori recimo u Luki 6:32.34 … već po Božanskoj Ljubavi… koju je Krist izričito ‘nametnuo’ Svojima kada je rekao:

‘Ovo je Moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što Sam Ja vas ljubio! Veće Ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji Moji ako činite što vam zapovijedam.’  Ivan 15:12-14

Zato bi se svatko prije svega trebao pitati: Da li sam ja doista Kristov?! Da li ja doista vršim Njegove Zapovijedi? Da li ja doista živim životom NJEGOVE Ljubavi?! Da li ja ljubim ljude oko sebe kako je On Ljubio mene?!

Pazimo dalje što govori najveći od svih Apostola i duhova, Ivan, pogl. 4 Njegove 1 Poslanice:

7 Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer Ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. 8 Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je Ljubav. 9 U ovom se očitova Ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. 10 U ovom je Ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. 11 Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

Pazite, ‘mi smo DUŽNI ljubiti jedni druge, ako želimo biti KRŠĆANI, onako kako je Krist nas ljubio!’

I još meni najomiljeniji stih iz 1 Ivanove, onaj 16 u 3 pogl.

‘Po ovom smo upoznali Ljubav: On je za nas položio život Svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.’

Pazite dragi moji braćo i sestre, ‘MI SMO DUŽNI ŽIVOTE POLOŽITI ZA BRAĆU!’  – svatko bi se ovdje imao puno toga sebe za pitati te bi našao dosta motiva za preispitivanje!

Naravno, ima onih koji odmah počnu kukati ‘kako je to njima teško, kako to oni ne mogu, kako ovo kako ono’, no tako je samo onima koji su sebični ili samo-ljubni, jer kada nosimo ‘teret sa Ljubavlju’, on je bogme ‘sladak i lak za nošenje’, Matej 11:29, 30

Pogledajmo opet što kaže najveći od svih Apostola:

‘Jer Ljubav je Božja ovo: zapovijedi Njegove čuvati. A zapovijedi Njegove nisu teške.’   1 Ivanova 5:3

*

He, he, he … baš sam sinoć rekao curama, a umrle su od smijeha, ja sam vam se tako ispunjen Ljubavlju osjećao tijekom sveg ovog meditiranja … da mi je došlo da pojedem cijelu Bibliju koju sam imao u rukama! 🙂

I onda sam utonuo u molitvu uz rečenicu koja mi je najviše ‘probola’ srce:

‘Tko dakle ukine jednu od  tih, pa i najmanjih Zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će  biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.”  Matej 5:19

Evo vam mjerila prijatelji dragi … za vas same … ali i za one koji vas podučavaju!

Pogledajte dobro da li vas vaši učitelji, propovijednici, svećenici ili vaša savjest naučava Zapovijedi Ljubavi prije svega, na kojima visi cijelo Pismo (Matej 22:40), ili vam pričaju priče, kao ovoj jednoj mojoj prijateljici jedan svećenik Katolik, kako vam nije potrebno uopće čitati Sveto Pismo, i da vam je dovoljno dolaziti na misu i jesti hostiju …

… ili pak kako oni skvrnitelji Protestanti … kako samo vjera spašava čovjeka …. a ne razumiju kako je vjera u sebi mrtva bez Ljubavi jer je ništa doli proizvod čovjekove Ljubavi (baš kao što je svjetlo svijeće proizvod ulja u toj svijeći, ili svjetlo vatre plamena te vatre), stoga, koliko tko ima Ljubavi, točno toliko i ni zrnca više on ne prima Istine vjere!

… uh, uh, uh … što će takvi biti ‘najmanji’ u Kraljevstvu Nebeskom … i što će morati ‘platiti’ račun za svaku dušu koju su zaveli i koja je zajedno sa njima, slijepima, pala u jamu! Matej 15:14

*

E sad, s obzirom da piše kako će biti najveći onaj koji vrši te zapovijedi i uči druge, moram se ovdje malo ‘ulizivati’ Isuseku pa ćemo pogledati jednu Zapovijed za koju većina misli kako ju ne krši … tj. kako su ovdje na visini zadatka, riječ je o zapovijedi ‘Ne ubij!’

Zapovijedi Božje se inače zovu još ’10 Riječi’ (Izlazak 24:28; Ponovljeni Zakon 4:13; 10:4), i to zato što ’10’ u Riječi predstavlja ‘sve’, a ‘riječi’ predstavljaju ‘Istine’, stoga bi 10 Riječi koje je Mojsije primio od Boga bile ‘sva religija u malome’, ili ‘sve Istine’, naravno, ako se Riječ shvati ne samo u Slovu već i u dubljim njezinim značenjima (2 Korinćanima 3:6)!

Dakle, Zapovijed Ljubavi ‘Ne ubij’, uključuje ove sve zabrane na fizičkom, moralnom, duhovnom i Božanskom nivou:

 1. Fizičko ubojstvo
 2. Bijes
 3. Mržnju
 4. Neprijateljstvo
 5. Osvetu
 6. Ogovaranje
 7. Ocrnjivanje nečijeg imena, tj. klevetanje
 8. Uvjeravanje kako je nešto istina, a neistina je, i kako je nešto dobro, a zlo je, što je duhovno ubojstvo
 9. Mržnja prema Isusu Kristu i odbojnost prema Njegovoj Riječi, te vođenjima Njegove Božanske Providnosti u našem životu
 10. Nijekanje Njegove Božanstvenosti, tj. da je Isus Krist Bog u Kojem jeste Trojstvo Ljubavi, Mudrosti i Sile

Eto … ja vam lijepo predlažem da se u znanju o svemu iznad rečenom, a to ponovno pročitajte nekoliko puta, u sljedećim danima dobro zadubite u sebe, i provjerite vaše namjere i misli, ne toliko vaša djela i riječi jer je čovjek od malih nogu naučio pretvarati se pred drugima da bi ostvario svoje sebične ciljeve, pa onda vidite da li ili ne vršite ovu Zapovijed kako treba …

Nakon toga, ako bude interesa … možemo nastaviti dalje sa ovom temom …

U srcu ste mi … i moja je molitva sa vama

Lorens J

(Blato, 21 Ožujak, 2011)

***

Bijes…

Ekipica moja draga, mila, radosti moja, evo me opet! J

Sinoć sam opet meditirao nad prvom od ‘ne-učini’ Zapovijedi, naime, ‘Ne ubij’, pa bi ovdje htio dodati još neke stvari koje bi vam razumijevanje ove važne Zapovijedi i njezinu primjenu u svakodnevnoj praksi trebali još više pojasniti!

Jedan od svakodnevnih elemenata ovog ‘ubojstva’ bližnjeg je ‘bijes’, jer ‘tko je bijesan na svoga bližnjega, on ga tako reći ubija u svome duhu’!

No, što on u stvari time ‘ubija’, ništa drugo ‘nego Ljubav prema bližnjemu’ u samom sebi, i na taj način ne šteti nikome nego samom sebi! (dakle: ‘Ne-ubij-aj Ljubav u sebi’ se ovdje čita ta Zapovijed kada je duhovno primjenjujemo na nas same!)

Pogledajmo sada što se krije u korijenu bijesa, tj. što je u stvari bijes?!

Čovjek je bijesan na nekoga ako ovaj ne radi ono što on želi, tj. što on misli da bi ovaj trebao raditi, tj. ako ne radi ono što je NJEMU PO VOLJI!

Ili drugim riječima, prirodni je čovjek bijesan na drugog čovjeka kada se ovaj protivi stvarima koje on voli, a posebice kada se protivi onoj stvari koju on NAJVIŠE VOLI…. a to je SAMOG SEBE!

Iz ovog se vadi zaključak kako je korijen bijesa, LJUBAV PREMA SEBI SAMOME, koja je izvor svega zla, pa tako i ‘ubojstva’ o kojem ovdje govorimo!

Čovjek koji u sebi nema samo-ljublje, znači duhovan čovjek, kada netko drugi čini nešto protivno njegovoj Ljubavi, ako je to Ljubav prema bližnjemu recimo, onda on nije povrijeđen ni malo, jer ne uzima stvar osobno, već je tužan zbog toga što je njegov bližnji u zlu i neistini, i pokušava mu pomoći!

Nadalje, takva osoba nije pogođena ni kada njega netko kritizira, ili njegovu obitelj, ili njegovu zajednicu ili bilo što drugo, za razliku od samo-ljubne osobe, koja je jako ‘osjetljiva’ na svaku kritiku, budući u svom uznositom duhu očekuje od drugih samo hvalu i slavu kako o sebi ima jako ‘uzvišeno’ mišljenje.

‘Ne ubiti’, reći će prosvjetljeni pastor crkve Novog Jeruzalema, Theodore Pitcairne, ‘znači ne ljubiti samog sebe ili ne biti fokusiran na sebe samoga’, budući se tako, dodajem ja, ‘ubija Ljubav prema bližnjemu’.

E sad, sve dok je čovjek iznutra ne-preporođen, tj. dok nije spoznao ovo zlo kao grijeh u očima Božjim, te dok se ne započne protiv njega aktivno boriti uz Kristovu pomoć tako da ga NE ČINI, tj. da ODUSTAJE OD NJEGA, bez obzira što on činio…. koliko god se to dobro moglo pričinjati na van, to u sebi i nije dobro, jer u sebi ima klicu ovog zla … zbog čega je u Pismu rečeno kako slijedi:

Matej 5:

23 “Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš  da tvoj brat ima nešto protiv tebe,  24 ostavi dar ondje pred  žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i  prinesi dar.” 25 “Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne  bace u tamnicu.  26 Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.”

‘Prinositi dar na žrtvenik’ je vršiti bilo koji čin obožavanja Boga, bilo u molitvi, bilo u aktivnim djelima Ljubavi… ‘ako se sjetiš da tvoj brat/bližnji ima nešto protiv tebe’ znači ‘ako u srcu imaš bilo što negativno prema bližnjemu, bio to bijes, bilo to neprijateljstvo, mržnja ili osveta’!

U Ljubavi Kristovoj …

Lorens J

(Blato, 24 Ožujak, 2011)

***

Ubojstvo duše vlastitog ili nečijeg tuđeg djeteta…

No, kako su komentari na ovu seriju o Zapovijedima Božje Ljubavi više nego ‘jupi-juhu’, nema nam druge nego onda nastaviti te u slavu Kristu Koji me na to potaknuo, skrenuti pažnju na još nekoliko značenja te prve od ‘ne-učini’ zapovijedi, naime, ‘ne ubij’!

‘U duhovnom značenju, ‘ne ubij’ znači nemoj lišiti čovjeka stvari Ljubavi i vjere koje čine njegov duhovni život’, reći će nadahnuti pastor Crkve Novog Jeruzalema, Theodore Pitcairn, što mi se čini važno za znati ako je čovjek roditelj, ili to planira biti!

Što dakle na najpraktičniji način shvaćeno znači ‘ne ubij dušu svoga djeteta ili djeteta neke druge osobe’?!

To znači sljedeće: Nemoj lišiti to dijete znanja o Isusu Kristu Koji je Bog Istiniti i Život vječni (1 Ivanova 5:20), i ‘Koji je JEDINI SPASITELJ’! (Djela 4:12)… što dalje znači, da će čovjek koji svom djetetu, koje je u stvari Božje-Kristovo dijete njemu povjereno na čuvanje …

Djeca – od Boga povjereni talenti!

ISUS : ‘Nisu sva djeca savršena, ali je također istina kako nisu ni svi roditelji savršeni. Zapovijed kaže: ‘Poštuj oca svoga i majku svoju,’ i onog koji ju prekrši će kazniti Božanska Pravda. Ali ta pravda ne bi bila pravda ako ne bi koristila istu mjeru prema svakome tko ne poštuje svoju djecu. U jeziku drevnih ljudi, ‘poštovati’ znači: odnositi se prema osobi sa dubokim poštovanjem. Dakle, ako je dužnost poštovati one koji su nam dali život i brinuli su se za sve naše potrebe dok smo bili nedonoščad i djeca, onda nikako nije manje istinito da roditelji trebaju poštovati njihovu djecu koju im je Bog dodijelio imati te ih je zadužio time da, Njegova stvorenja, budu odgajana na svet način.

Prečesto očevi i majke ne reflektiraju o tome kako su postali staratelji i čuvari čuda Boga Stvoritelja. Jer svako novo postojanje je Stvoriteljevo čudo. Prečesto roditelji ne razmišljaju kako se unutar tog tijela što je rođeno od ljudskog tijela i krvi, nalazi duša stvorena od strane Boga i koja mora biti odgajana u doktrini duha i istine kako bi se Bogu povratila na dostojan način.

Svako dijete je talenat kojeg je Gospod povjerio Svojem sluzi. Ali jao ga onom sluzi koji taj talenat ne oplodi (ili ‘čiji talenat ne donese roda’), koji ga ostavi inertnog, ne zanimajući se sa njime ili, još gore, ako ga rasipa i pokvari. Ako će od onog koji nije gledao kako obogatiti živi talent dobrog Boga, Bog sa snažnim glasom tražiti razlog i zaprijetit će mu dugim kažnjavanjem: onda će onome koji uništi i ubije dušu svoga djeteta, Bog – Vlasnik i Sudac svega što jeste – sa neumoljivom presudom, zaprijetiti Vječnom Kaznom roditelju koji je ubojica najdragocjenijeg dijela svoga djeteta: njegove duše.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, Mariji Valtorta, dna. 10 Srpnja 1943, nalazi se u njezinim ‘Zabilješkama, tom 1’


… zakine Isusa Krista i odgoj u skladu sa Njegovom Riječju, tom djetetu, koje je najvjerojatnije pala duša i kojoj je za postignuće života nužan Spasitelj, znači Isus Krist, zakinuti Život i dovesti ga u opasnost da zemaljski život proživi uzalud i tako baštini duhovnu smrt! Ivan 3:15; 36

*

Baš sam nedavno bio u jednoj posjeti gdje mi je Krist stvarno lijepo kroz Duh natuknuo ovu stvar u raspravi o tome da li je svjededno ako majka, koja je Kršćanka, svojem djetetu, kojeg ima sa Muslimanom, ne osigura Krštenje i tako ga ‘označi’ kao Kršćanina, tj. ako prepusti da to dijete, koje je da ponovim, putovalo eonima vremena u ograničenom stanju i trpilo neopisivu patnju da bi došlo na Zemlju samo da bi se oslobodilo od te patnje i ograničenja što je moguće jedino ako nađe Isusa Krista, postane po tati Musliman prema Islamskom zakonu … i tako bude odgajan u vjeri koja Isusa Krista niječe kao Spasitelja, kao Sina Božjega i kao Samog Boga, tj. kao utjelovljenog Jehovu – JA JESAM = vidi Ivan 8:24?!’ 


*

No, Pogledajmo što još kaže nadahnuti pastor na ovu temu ‘odgoja djece’:

‘Istinska nevinost se sastoji u tome da čovjek bude potpuno zavisan o Gospodu Isusu Kristu, kao što je dijete zavisno o svojim roditeljima. Cijela sfera zla je sfera uništavanja ove nevinosti. Kako je silna ova sfera, posebno se očituje u institucijama obrazovanja gdje samo-pouzdanje (self-reliance) u nauku, u silu čovjekovog intelekta i vlastitu izražajnost (self-expression) ili ostvarenje vlastitog potencijala (self-realization) uništavaju nevinost, tj. potpuno prepuštanje vođenju Isusa Krista. Učitelji su, kao cjelina, najočigledniji ubojice duhovnog života.’

Eto, sve dakle odgojne institucije koje kao temelj nemaju Riječ Božju, koja pak uči o Isusu Kristu i pravilnom odnosu čovjeka prema Njemu (Matej 18:3), Koji je naš Vječni Otac, i tako potenciraju i snaže ono što je čovjekovo vlastito, znači ljubav prema sebi i prema vlastitoj inteligenciji, što su glavni uzroci zla u čovjeku, jeste također ubojica duše, tj. duševnog života … i kao takve, tj. njihovi učitelji, će morati odgovarati zbog svojih ne-djela!

“Djelo je Božje da vjerujete u Onoga Kojega je On poslao.” Ivan 6:29

U Ljubavi Isusa Krista … Voljenog… Jedinog… Najvećeg!

Lorens J

                                                                         (Blato, 25 Ožujak, 2011)

***

Ne ubij dušu svoga ili nečijeg tuđeg djeteta… Nastavak…

‘I Riječ bijaše Bog.’  Ivan 1:1

Ekipica moja draga, radosti moja velika, kako ste mi danas, jel se i kod vas naoblačilo?! J

Vjerujem da ima jako malo ljudi u Kršćanstvu koji ne znaju za ovu uvodnu  rečenicu iz Ivana, no isto tako vjerujem kako ima jako, jako, jako malo onih  koji su dublje razmislili o njezinom značenju, i stoga, na žalost, ima vrlo mali broj onih kojima ta rečenica išta znači tj. koji žive u skladu sa njom.

Da bi razumjeli ovu rečenicu mi moramo prije svega znati/shvatiti što je Bog u
Svojoj prirodi, i jednom kada smo doznali kako On jeste Ljubav i Mudrost, biti  će nam razumljivije što jedan taj Njegov izražaj, Riječ, u sebi mora sadržavati,  naime, Njegovu Ljubav i Mudrost, tj. Božansko Dobro i Božansku Istinu… zbog  čega dalje kaže u Ivanu 1:4, ‘U Njoj bijaše život (Ljubav) i život bijaše  ljudima svjetlo (Mudrost)!’

E sad, sa ovim znanjem na pameti, pogledajmo PRVU ZAPOVIJED Božju, naime:

‘Nemoj imati drugih bogova pred Mojim licem!’ Izlazak 20:3

Što to znači ako praktično primjenimo na onu Zapovijed od neki dan, u svezi
‘odgoja djece’?!

To znači sljedeće: Čovjek, ako hoće postići Život za sebe te živjeti u Svjetlu, i da kao takav bude sposoban pokazati drugima, ovdje svojoj ili tuđoj djeci,  kako se život postiže, i kako se živi u svjetlu, ne smije slijediti ni jednu drugu Istinu, i ne činiti ni jedno drugo dobro, osim onih koje ukazuje Božanska Riječ, tj. onih koje je primjerom pokazao, znači ‘utjelovio’, i Sam izgovarao, Isus Krist, ‘živa’ ili ‘utjelovljena’ Riječ (Ivan 1:14)!

E.Swedenborg komentira: ‘To znači da ne smije biti pomisli na nijednu drugu  istinu, iz nijednog drugog izvora osim Gospoda!’ ‘Nebeske Tajne – 8867’

Swedenborg dalje tumači kako se putem Zapovijedi ukazuje na one stvari koje  treba izbjegavati jer su UNIŠTAVAJUĆE za duševni život, od kojih je PRVA, da  čovjek ne smije od nigdje drugdje vaditi Istine osim iz Božanske Riječi, tj. od  Gospoda Isusa Krista putem Njegove Riječi, što je sasvim logično, jer ako čovjek  nema Istinu kao vodilju, promašit će Put, i neće ući u Život (Ivan 14:6).

Koje su to ‘istine’ koje čovjek može koristiti a da direktno krše ovu Zapovijed  i tako uništavaju čovjekov duševni život, to su SVE ONE ‘istine’ koje u sebi  NEMAJU Isusa Krista, a koliko se mogu sjetiti, učitelj kojeg smo prošli puta  spomenuli, jeste jedan ne-Kršćanin!

(Obratite pažnju u Ivanu 10:1-15 kako se zovu učitelji koji se ‘penju’ nekim  drugim putem osim kroz Vrata-Krista!)

Swedenborg tumači:

‘Istine koje u sebi NEMAJU Isusa Krista jesu one koje Ga odbijaju prihvatiti kao Boga, tj. koje Mu negiraju Božanstvo!’ (Nebeske Tajne 8868)

(Negirati Isusa Krista, kao Spasitelja, i nijekati Mu Božanstvo, jeste ubojstvo na najvišem nivou, o čemu govori Otkrovenje 1:18, ‘bijah mrtav’, to znači da Ga  ljudi ne priznaju kao Jedinog Boga i Spasitelja, a ‘imam ključeve smrti i  podzemlja’, znači da On jedini spašava i može spasiti čovjeka; ljudi koji Njega niječu na ovaj način, jesu ne-iskupljeni, i kao takvi su i dalje u vlasti Sotone, i kao takvi su, a i da ne  znaju, Sotonske sluge!; u crkvama pak ‘ubijaju’ Isusa Krista na ovaj način svi oni koji vjeruju u tri božanske osobe, tj. koji se mole Bogu Ocu zasebno/razdvajajući Ga od  Krista)

Vratimo se sada samom početku i objašnjenju što je ‘Riječ’, i povežimo ovo sve  skupa, dakle, Ako ono što čovjek misli/istina i čini/dobro, u sebi nema Isusa Krista, tj. Njegovo Božansko Dobro i Njegovu Božansku Istinu, to dalje znači da  to u sebi ima čovjeka i ono što je čovjekovo, i da onda to nikako nije ni dobro ni istinito, te da je kao takvo i bez života i bez svjetla, budući je život samo u Kristu Isusu (Ivan 3:15, 16; 5:24, 40; 6:33, 35; 43, 47, 48 51, 53, 54, 63,  68; 11:25; 14:6) Koji je jedino Svjetlo (Ivan 1:9; 8:12; 9:5; 12:46)!

‘Da bi bila Istina, Istina mora imati život unutar sebe; jer Istina lišena  života nije Istina vjere kod čovjeka, a život ne dolazi iz nijednog drugog  izvora nego dobra, to jest, od Gospoda putem dobra. Ako prema tome Gospod nije  unutar istine to je istina lišena života, i stoga NIJE istina.’ (E. Swedenborg ‘Nebeske Tajne 8868:2’)

Meni se, vezano za naš ‘slučaj’, posebice sviđa ono Petrovo: ‘Gospodine, kome da idemo, Ti imaš RIJEČ ŽIVOTA!’ Ivan 6:68

(Isus Krist kroz Lorbera krasno opisuje ljude koji su lijeni sami čitati Božju  Riječ, tj. ‘ići k Gospodu Koji je Riječ Života’, i onda odlaze i slušaju neke  učitelje koji su bez te Riječi = ne-Kršćane, uspoređujući ih sa psima koji, namjesto da piju vodu iz najčišćeg izvora, idu i piju blatnjavu i mutnu vodu iz neke kaljuže!’)

Ja Osobno bi se stoga dobro zapitao kada bi razmišljao o ‘nauci’ u kojoj ću  podučavati svoje dijete, tj. o ‘proroku’, da li ta nauka (čovjek koji ju naučava) u sebi ima Kristovu Istinu, i da li slijedi Njegov Put, jer u protivnom, teško da će to (dijete) voditi u Život! Ivan 14:6

*

Prva Zapovijed dalje kaže:

‘Ne pravi sebi klesanog lika ni naličja… Ne klanjaj  im se niti im služi.’  Izlazak 20:4, 5

E sad, što ako čovjek u svojem srcu i umu nema Boga-Krista, tj. Njegovu Istinu i  otud Njegovo dobro (Riječ!), pa logično, on ima svoje dobro, i svoju istinu, a  to znači nešto što pripada ljubavi prema sebi, i vlastitoj inteligenciji, što u sebi nije dobro nego zlo, i nije istina nego neistina.

Proizvod vlastite inteligencije, je ono što se u Riječi naziva ‘klesani  kip/kumir’, a proizvod čovjekove volje, je ono što se naziva ‘lijevani kip/kumir’!

(Zato je uvijek oltar Bogu morao biti od ne-klesanog kamena, tj. od ljudskom  rukom/inteligencijom nedodirnute Istine! Izlazak 20:25; zato Čista Božanska  Istina, koju sada imate priliku i čast čitati u obliku Objava, jeste onaj  ‘ljudskom rukom nedodirnuti kamen’ koji će smrviti sve ostale lažne Crkve i uspostaviti Istinsku Kristovu Crkvu/Kraljevstvo koje će trajati zauvijek; Danijel 2:44, 45)

Takvi ljudi misle kako su oni u kontroli nad svojom sudbinom, time niječu Božju Providnost, zatim misle kako su oni sami izvor inteligencije i mudrosti, i  također dobra, i tako sve to niječu Gospodu (Ivan 3:27), i stoga u svemu što  čine i misle nema Života i Svjetla, već smrt i tama, nema dobra i istine, već  zlo i neistina, zbog čega u Riječi recimo čitamo ovako:

‘Svaki je čovjek zaglupio putem znanja, svaki se lijevač-metala zastidi svoga kipa, jer njegov je lijevani kip laž, nema u njemu duha!’ Jeremija 10:14;  51:17  (prepravljen je Hr. prijevod koji je ovdje jako kriv!)  – to što ‘nema u  njemu duha’, hoće reći kako je tu riječ o proizvodu vlastite inteligencije.

‘Čemu koristi klesan kip budući ga je njegov kip-ar isklesao, lijevan kip i  učitelj laži, pošto kip-ar vjeruje u stvar koju je sam napravio, kada oblikuje  nijeme kipove? U sebi daha nema.’ Habakuk 2:18-20

Ono ‘naličje’ koje se spominje, hoće reći kako se takve stvari onda pričinjavaju  na van kako su dobre i istinite, tj. da su na-lik onome što je doista Dobro i  Istinito, premda to u sebi nisu.

U Ljubavi Kristovoj …

Lorens J

(Blato, 28 Ožujak, 2011)

***

Duhovno ubojstvo: razdvajanje vjere od dobra Ljubavi….

… nastavio bi davati dublji praktičan smisao prvoj od Zapovijedi ‘ne-učini’ koje su usmjerene na čovjeka … naime, ‘Ne ubij!’

Čovjek vrši duhovno ubojstvo nad sobom ili nekim drugim kada, poput svih Protestanata, ODVAJA LJUBAV OD VJERE KAO VAŽNU ZA SPASENJE!

Da to oni rade tobože iz razumijevanja Riječi … i da potvrđuju od tamo svoje ‘razumijevanje’ vadeći Istine iz značenja slova i tako ih krivotvoreći da bi potvrdili tu lažnu doktrinu je svima poznato … i eto, baš to je ‘crveni konj’ (Otkrovenje 6:4)… ili potpuno nerazumijevanje Riječi s obzirom na značenje dobra Ljubavi … ‘velik mač’ je veliki duhovni genocid kojeg je ta doktrina izvršila nad jadnim ljudima koji se nje striktno drže … čega je posljedica, jer bez Ljubavi je čovjek odvojen od Boga-Krista Koji je Sama Ljubav, da su ljudi iz te crkve poput onog mog već spomenutog prijatelja Evanđeliste, ne samo u blagom ne-miru … nego i na tabletama za smirenje … PREMDA ČITAJU NON STOP SVAKODNEVNO RIJEČ … no djabe im to … kad ne razumiju … tj. kad ne jašu na ‘bijelom konju’ (Otkrovenje 6:1)! J

Treba reći kako on isto odbija Čistu Istinu … ‘ne šmeka mu’… drži se on Svetog Pisma …

Da je ‘vjera bez ljubavi mrtva’, nedvosmisleno piše u Jakovu 2:17 … gdje čitamo:

‘Tako i vjera: ako nema djela, mrtva je u sebi.’

I još u Jakovu 2:26 gdje čitamo:

‘Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.’

(da se ovdje radi o ‘djelima ljubavi prema bližnjemu’, vidi se po prethodnim stihovima iz tog Jakovljevog poglavlja)

Mislim da ovo ne treba dodatno objašnjavati … to da onaj koji naučava kako je SAMO VJERA nužna za spasenje, a to naučavaju svi Protestanti i Evanđelisti, koji Ljubav (premda to upakiraju da se tako ne čini!) nadodaju kao priljepak vjeri ali samo u moralnom smislu, a ne kao nešto što pridonosi spasenju, a ako se zna da je Ljubav život vjere, ili da je Dobro život Istine, počinjava ubojstvo … i nad svojim duševnim životom i nad onima u ljudi koji ga slušaju i poslušaju!

Što se sa takvim sljepcima i bedacima dogodi nakon smrti …. opisano je u Mateju 25 gdje se jasno ukazuje kako će ‘ovce’ biti oni koji su vršili djela Ljubavi … a ‘koze’ oni koji nisu … i također u poredbi o budalastim djevicama … koje su mislile kako svijeća može svijetliti (svjetlo = vjera/istina) ako nema ulja u njoj (ljubavi/dobra) … ne spoznajući kako vjera/istina nije ništa drugo nego zapaljeno ulje!

Čuvajte se dakle takvih ‘proroka’… koji vam dolaze kao ‘ovčice’, tj. tobože vas vode ka vječnom životu … a unutra su ‘vuci grabežljivi’ …. tj. imaju neistinu koja će u vama uništiti ono ‘ovčje’, a to je dobročinstvo!

U Ljubavi Kristovoj …

Lorens J

Ps. predlažem svima pročitati nakon ovog na Stranici Akademije prvo poglavlje u Knjizi Emanuela Swedenborga ‘Doktrina o Životu za Novi Jeruzalem’

 1. 2 Na stranici ima učenje ‘Protiv te doktrine’, na ovoj adresi:

http://www.akademijavjecnogproljeca.org/ucenja/oucenjima/ucenja_oucenjima_protiv_spasenjesamovjerom.html

Zanimljivo se čini pogledati bar na kraju što se nakon smrti događa sa ljudima koji su na Zemlji AKTIVNO živjeli po tom uvjerenju!

(Blato, 26 Ožujak, 2011)

***

Oni koji mrmljaju protiv Božanske Providnosti Gospoda…

Ekipica moja draga, radosti moja velika, kako ste mi danas, u ovaj ne-djeljni dan?! J

Nastavljamo dakle sa dubljim tumačenjima Zapovijedi ‘Ne ubij!’, ovdje u njezinom najvišem Božanstvenom značenju, koje se kako smo više puta naglasili, odnosi uvijek spram Isusa Krista!

Tu Zapovijed krše na ovom nivou svi oni koji se u srcu opiru onome što On naučava u Svojoj Riječi, Koja jeste On (Ivan 1:1, 14)… drugim riječima, koji revoltiraju kada im se iz te Riječi daju upute a te se upute kose sa njihovim samoljubljem i ljubavlju spram svijeta…

Isto tako … tu Zapovijed krše svi oni koji revoltiraju i mrmljaju protiv Božanske Providnosti … tj. protiv vođenja našeg Nebeskog Oca … koje, da vam ovo još bolje pojasnim, uključuje i druge ljude, recimo, njihovo ‘negativno ponašanje’ spram nas …

Svaki koji onda ‘napada’ ili se ‘ljuti’ na bližnjega kojeg naš Otac koristi kao ‘alatku’ da bi nam ukazao na naše zloće i nesavršenosti, ne buni se i ne mrmlja protiv tog ‘alata’ već protiv Onog Koji taj alat drži u rukama, a to je Isus Krist … stoga, on ne mrzi, ljuti se, mrmlja protiv čovjeka kojeg vidi, već protiv Krista Koji ga je u Svojoj providnosti doveo sa nama u kontakt poradi nekog vrlo mudrog i u većini slučajeva nama ne spoznatljivog razloga (Vidi Knjižicu br. 33)!

Ista je stvar kada se čovjek buni protiv ‘teškog života’, ili bilo čega ‘nepovoljnog’ što mu ‘pređe putem’… je sve su to mudro odmjerene Ljubav-ne mjere našeg Voljenog Oca koje se jedino čine grubima i nepovoljnima onima koji su od Njega odvojeni u Ljubavi …. koji su onda ti koji revoltiraju protiv svoje sudbine .. ili čak ‘zamrze Boga’ kao ova jedna cura koju smo onda nedavno spominjali budući joj On, zloćko jedan, nije dao dečka kojeg je ona zamislila (Vidi Knjižicu br. 5)!

*

ŠTO JA DOBIJAM OD TOGA AKO VRŠIM ZAPOVIJEDI!

‘Tko ima moje Zapovijedi i čuva ih, taj Me ljubi; a tko Mene ljubi, njega će ljubiti Otac Moj, i Ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.” Odgovori mu Isus: “Ako Me tko ljubi, čuvat će Moju riječ pa će i Otac Moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.’ Ivan 14:21, 23

E sad, ovo je dobra prilika da bi jednoj svojoj dragoj prijateljici koja ima problem sa time da u svemu što joj se događa, a posebice kada ljudi djeluju ne njoj po volji, vidi Krista, a ne ljudski faktor (Madame Guyone, pogl. 6!) … pa bude nasekirana, ljuta, pogođena, ogorčena, i sve ostalo što pripada samo-ljubavi, a što joj Krist baš pomoću tih osoba i želi ukazati, ukazao zašto ona, kako mi sama priznaje, ‘nema taj osjećaj Ljubavi/Krista o kojem ja pričam, tj. koji je razlog da ona ‘to sve ne osjeti’?!

‘Nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice Njegovo zastrli, i On vas više ne sluša.’ Izaija 59:2

Drugim riječima, sve dok čovjek ne odustane od zla, ili sve dok se aktivno ne bori protiv zla u svojoj volji tako što ga ‘ne čini’ prema onome što upućuju Zapovijedi, on je odvojen u duši od Krista, i ne prima onaj unutarnji upliv Njegove Ljubavi, i otud Prisustva, u dušu … i obrnuto, ako on ‘čisti svoju dušu, ako aktivno ne počinjava zla koja ukazuju Zapovijedi’, on tako reći ‘oslobađa prolaz’ za upliv u dušu, i sa njime i Kristovog prisustva, baš kako i kaže obećanje iz Ivana 14:21, 23!

Zamislite to, mislim ta naša zla, kao prljavštinu na prozoru …. no jako veliku prljavštinu … crno, masno, tako da svjetlo ne prolazi u sobu … e sad, ako mi budemo očistili taj prozor od te prljavštine … onda će svjetlo moći srazmjerno toj našoj akciji ući u sobu … i mi ćemo osjetiti blagodati istoga, i obrnuto, ako mi to ne napravimo, Sunce hoće sijati vani … no mi od toga nemamo ništa, jer ‘nas naše prljavštine odvajaju od Njegova lica, i učinka njegovih zraka topline i svjetla!’

Matej 5:8, kada se razumije izvorni tekst, može čitati ovako:

‘Blaženi su oni koji su pročistili srce, jer oni će ugledati Boga!’ J

U Ljubavi Kristovoj …

Lorens J

 1. Ono što ova moja prijateljica nikako ne razumije, i zato i nema rezultate u praksi, je to da ona prvo mora pročistiti svoje zlo, ili se njega otarasiti, pa da će tek onda moći vršiti djela koja će uistinu biti dobra, tj. u sebi doista imati Krista a ne nju samu! Kada čovjek čini takva-u-Kristu djela, onda je Krist u njemu i on u Kristu … i obrnuto…. kada čovjek čini dobra djela … a u njima je sam čovjek(a takva su sva djela prije nego on izbaci zla, što je sasvim logično)… znači bijes, zavist, mržnja, preljub itd. itd. onda takva djela SAMO NA VAN IZGLEDAJU DOBRA, A U SUŠTINI TO NISU, JER NISU UČINJENA U KRISTU NEGO U ČOVJEKU!

Stoga, ovdje vam kačim nešto izuzetno važno, iz krunidbenog djela Emanuela Swedenborga, ‘Istinska Kršćanska Religija’, pa se molim vas tome posvetite sa dužnom pažnjom:

XII. PRVA STVAR DOBROČINSTVA SE SASTOJI U OTKLANJANJU ZALA, A DRUGA STVAR U VRŠENJU DOBRIH AKCIJA KOJE SU OD KORISTI BLIŽNJEMU.

 1. U doktrini o dobročinstvu glavno mjesto drži ova postavka, da je prva stvar bližnjemu ne činiti zlo, a druga, činiti mu dobro. Ova postavka (dogma) je poput vrata doktrini dobročinstva. Opće je poznato da je zlo čvrsto utemeljeno u volji svakog čovjeka od njegovog rođenja; i pošto je svo zlo usmjereno protiv ljudi bili oni blizu ili daleko, baš kao i protiv zajednice i zemlje kao cjeline, slijedi kako je nasljedno zlo usmjereno protiv bližnjega u bilo kojem stupnju. Čovjek može vidjeti putem svoga razuma jedino da ukoliko usađeno zlo u njegovoj volji nije otklonjeno, ono prlja dobro koje čini sa zlom; jer zlo leži unutar dobra poput oraha u njegovoj ljusci, ili koštane srži u kosti. Premda što čovjek onda čini ima privid dobra, ipak iznutra to nije tako, jer ono je poput prekrasne ljuske koja sadržava orah kojeg su pojeli crvi, ili poput bijelog badema koji je iznutra gnjio, sa njegovim pokvarenim žilicama koje se protežu sve do površine.

[2]       Željeti zlo i činiti dobro su protivni u njihovoj prirodi, pošto je zlo utemeljeno u mržnji prema bližnjemu a dobro u ljubavi prema njemu; ili drugim riječima, zlo je neprijatelj bližnjega a dobro je njegov prijatelj. Ovo dvoje ne mogu postojati u jednom te istom umu, to jest, zlo u unutarnjem čovjeku a dobro u vanjskome; jer onda bi dobro u vanjskome bilo poput rane površinski izliječene, ali iznutra zatrovane. Čovjek je u takvom slučaju poput stabla sa trulim korijenom, koje prozvodi plodove koji izvani izgledaju finog okusa i dobri za jelo, ali su iznutra gnjili i beskorisni; ili poput izglancanih i prekrasno obojanih komada troske, koji se prodaju za dragocjeno kamenje; drugim riječima, oni su poput jaja sove za koje je čovjek podstaknut povjerovati kako su jaja golubice.

[3]       Svatko treba znati kako dobro koje čovjek čini u tijelu proizlazi iz njegovog duha, ili unutarnjeg čovjeka, jer ovaj je njegov duh koji živi nakon smrti. kada, prema tome, čovjek odloži tijelo koje sačinjava njegovog unutarnjeg čovjeka, onda, u onoj mjeri u kojoj je on u zlu, on u njemu uživa, i mrzi dobro kao nešto što šteti njegovom životu.

[4]       Da čovjek ne može činiti dobro koje je uistinu takvo prije nego se zlo otkloni, Gospod naučava na mnogim mjestima:

‘Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? Tako nevaljalo stablo ne može dati dobrih plodova.’  Matej 7:16-18.

‘Jao vama, pismoznanci i Farizeji!… jer vi čistite čašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe.  Farizeju slijepi! Očisti najprije nutrinu čaše i zdjele da im i vanjština bude čista.’ Matej 23:25, 26. 

I u Izaiji:

‘Operite se… uklonite djela opaka… prestanite zlo činiti! Učite se dobrim djelima: pravdi težite… Budu l’ vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna.’  Izaija 1:16-18.

 1. Ovo se nadalje može ilustrirati putem sljedećih poredbi. Nitko ne može posjetiti čovjeka koji drži leoparda i panteru u svojoj sobi, i koji živi sa njima u sigurnosti pošto ih hrani, sve dok te divlje zvijeri nisu sklonjene. Koja osoba, pozvana za stol kralja i kraljice, ne umiva svoje lice i ruke prije nego sebe predstavi?! Tko ne pročišćava metalnu rudu u vatri, odvajajući otpatke, prije nego dobije čisto zlato i srebro? Koji farmer ne odvaja kukolj od žita prije nego ga pospremi u svoju žitnicu? Tko ne otklanja nečistoće iz sirove hrane kuhanjem da bi ju učinio jestivom prije nego ju iznese za svoj stol? Tko ne otresa insekte sa stabla u svome vrtu, da bi spriječio da lišće ne bude pojedeno i plodovi uništeni? Da li itko ljubi i namjerava oženiti djevojku zaraženu sa bolešću, i prekrivenu sa bubuljicama i flekama, ma koliko ona mogla našminkati svoje lice, elegantno se obući, te njezinim šarmatnim razgovorom težiti k prakticiranju ljubavne zavodljivosti.

            Čovjek treba sebe pročistiti od zala. Inače bi on bio poput sluge čije su lice i odjeća prekriveni sa pepelom i prljavštinom, koji bi otišao do svoga gospodara i rekao, ‘Gospodaru, operi me.’ zar mu njegov gospodar ne bi rekao, ‘Ti glupavi slugo, kako to misliš? Vidi, tu imaš vodu, sapun i ručnik; zar nemaš svoje vlastite ruke i snagu koristiti se sa njima? Operi se sam.’ I Gospod Bog će zasigurno reći, ‘Vi od Mene imate sredstva pročišćavanja, i također volju i sposobnosti. Prema tome, iskoristite ove Moje darove i talente kao vaše vlastite, i biti ćete pročišćeni.’

 1. Vjeruje se u današnje vrijeme kako se dobročinstvo sastoji jednostavno od činjenja dobra, i da onda čovjek ne čini zlo; posljedično tome da je prva stvar dobročinstva činiti dobro, a druga, ne činiti zlo. Slučaj je, međutim, sasvim obrnut; prva stvar dobročinstva je otkloniti zlo, a druga, činiti dobro. Jer univerzalni je zakon u duhovnom svijetu, a otud također i u prirodnome, da ukoliko čovjek ne želi zlo, on želi ono što je dobro. Stoga ukoliko se on okrene od pakla, odakle se svo zlo uzdiže, on se okreće prema nebu, odakle se svo dobro spušta; i, prema tome, ukoliko itko odbaci vraga, on je prihvaćen od strane Gospoda. Nitko ne može stajati između Boga i vraga i, okrećući svoju glavu tamo i amo, moliti obadvojici istovremeno. Oni koji to pokušavaju su oni na koje se odnose ove riječi Gospodnje:

‘Znam  tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć!  Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta.’  Otkrovenje 3:15, 16.

Jedan oficir ne može galopirati sa svojim trupama između dvije vojske i biti na strani obadvije; niti itko može bližnjemu namjeravati zlo i istovremeno dobro. Jer onda zlo čuči u dobru; a iako se skriveno zlo ne pojavljuje u samim akcijama, ipak ono sebe očituje u mnogim pojedinostima, ako ih čovjek pažljivo ispita. Gospod kaže:

            ‘Ni jedan sluga ne može služiti dva gospodara… Ne možete služiti Boga i mamona.’  Luka 16:13.

 1. Nitko, međutim, svojom vlastitom sposobnošću i snagom ne može sebe pročistiti od zala, a ipak to ne može biti ostvareno bez čovjekove sposobnosti i snage, koji su korišteni kao da su njegovi vlastiti. Ukoliko ovi nisu bili kao njegovi vlastiti nitko se ne bi bio u stanju boriti protiv tijela i njegovih požuda, što se, usprkos tome, zahtjeva od svih; zaista, on nikad ne bi razmišljao o takvoj borbi, i tako bi svoj um prepustio svakojakim zlima, i bio bi zadržavan od njihovog stvarnog izvršenja jedino svjetovnim zakonima i njihovim kaznama. On bi tako iznutra bio poput tigra, leoparda, ili zmije, životinja koje ne reflektiraju o njihovim okrutnostima nanešenim zadovoljavanjem njihovih požuda. Jasno je onda, da se čovjek, kako ga iznad zvijeri izdiže to što je obdaren sa razumom, treba oduprijeti zlima sposobnošću i snagom koja mu je dana od strane Gospoda, koja se u svakom smislu priviđa kao njegova vlastita. Ovaj privid Gospod komunicira svakom čovjeku, u svrhu preporađanja, uračunavanja, sjedinjenja i spasenja.


(Blato, 27 Ožujak, 2011)

***

Ekipica moja draga, radosti moja velika, kako ste mi danas, kako danas nosite teret križa kojeg vam je poradi vašeg napretka dodijelio Isus Krist, jel ‘sladak’?!

Općenito smo završili sa važnijim dubljim tumačenjima 5 Zapovijedi Božje, ‘Ne ubij!’, i nadam se da vam je sada, u tom ogledalu, polako jasnije što je Božanski Pjesnik mislio reći kada je rekao ‘Dosta je svakom danu  zla njegova.’ (Matej 6:34) … ‘dan’ ovdje označava trenutno stanje u kojem se čovjek nalazi … a kako je naša priroda puna zala, naravno ako se pošteno promotrimo u ogledalu Zapovijedi Božjih kako i valja, jer te Zapovijedi nam otkrivaju koja su zla u nama, mi imamo pune ruke posla od jutra do navečer ne činiti ono što nas naša priroda nagoni činiti a da je protivno Zapovijedima Božjim… i ako to činimo, tj. NE ČINIMO na pravi način … znači  AKO ODBACUJEMO ZLA JER SU TO GRIJESI U OČIMA BOŽJIM… ovdje zlo ‘ubojstva’… i AKO ZA TO USPJEŠNO NAPRAVITI MOLIMO KRISTA ZA SNAGU … onda ćemo mi, kako to Swedenborg ukazuje, ‘ne činjenjem zla ubojstva ujedno činiti dobročinstvo ili prakticirati ljubav prema bližnjemu’, i postepeno se preporađati, tj. OMOGUĆITI Isusu Kristu da nas preporodi:

Dakle, pošto su zlo i dobro dvije suprotnosti, baš kao pakao i nebo, ili kao vrag i Gospod, slijedi da će čovjek, u slučaju da odbacuje od sebe zlo zato što je grijeh, ući u dobro koje je suprotnost tome zlu. Dobro koje je suprotno zlu na koje se misli kada kažemo ‘ubojstvo’, je dobro dobročinstva.’      E. Swedenborg ‘Doktrina o Životu za Novi Jeruzalem – 70’

*

Evo M. ima komentar na ono ‘Što ja imam ako vršim ove Zapovijedi Božje’:

E,da…super su ova učenja o Zapovjedima Božjima….baš super!!! a kada sam pročitala onaj naslov “što ja imam koristi za sebe ako vršim Njegove Zapovjedi?”  sam si mislila…ma šta ćeš više  nego Njegovu Ljubav…a Nju imamo sigurno…a kaj nam više treba? 🙂 jer kad primamo Njega u srce…s Njim dobivamo SVE 🙂 he he he 🙂

Istina je, M. draga, da ‘mi imamo Njegovu Ljubav’, koja se u varijanti kada se odnosi prema ‘nama koji smo bijedni u našem zlu’ naziva ‘milosrđe’ ili ‘misericordia’ od ‘mizerija’ i ‘srce’… no ta Njegova Ljubav može itekako ostatI IZVAN našeg srca ako ga ne otvorimo baš vršenjem Zpovijedi, zbog čega čitamo u Knjizi Izlaska 20:6:

‘Iskazujem milosrđe tisućama koji Me ljube i vrše Moje Zapovijedi.’

Znači, ne da On drugima ne iskazuje Ljubav, zvanu milosrđe kada je usmjerena ka ljudima u mizeriji koji su odvojeni od Boga, nego tu Ljubav možemo primiti jedno kada ‘otvorimo vrata našeg srca i tamo Ga pustimo’ (Otkrovenje 3:20), a to se događa kada se pročišćavamo od zla tako da ga ne činimo jer je grijeh u očima Božjim, znači IZ LJUBAVI PREMA NJEMU i Ljubavi prema bližnjemu! 

Swedenborg otkriva sljedeću tajnu sa neba, naime, jedino anđeli najvišeg božanstvenog neba mole za Božje milosrđe, jer oni su jedini u najvećoj poniznosti u spoznaji kako su od glave do pete u svojoj prirodi bijedni i iskvareni… i na taj način jedino, otvaraju širom vrata svojeg srca tako da On može ući sa Svojim milosrđem = Luka 18:13… tu je inače krivi prijevod, naime umjesto ‘milostiv’, treba biti, ‘milosrdan’.

Anđeli nižeg, duhovnog neba, se mole za milost.

*

Svrha je ljudskog života sjedinjenje sa Bogom u Kristu… no takvo je sjedinjenje jedino moguće, sa Njime Koji je Božanska Ljubav, u Božanskoj Ljubavi, a mi, u našoj iskvarenoj prirodi nismo sposobni za takvo sjedinjenje, i stoga su bile dane Zapovijedi da bi nam ukazale najprije kakvi smo, i onda što nam je za činiti da bi ostvarili taj naš najuzvišeniji cilj, naime, da Krist sa Njegovom Ljubavlju bude u nama i mi u Njemu! Ivan 17:21-26; 1 Ivanova 4:16

***

Swedenborg dodaje, pogl. 57 iste knjige:

Pošto se posredstvom ovog Zakona ostvaruje sjedinjenje između Gospoda i čovjeka te, čovjeka sa Gospodom, on se naziva ‘Savez’, i ‘Svjedočanstvo’, ‘Savez’ zato što sjedinjuje, a ‘Svjedočanstvo’ zato što svjedoči, jer ‘savez’ predstavlja sjedinjenje, a ‘svjedočanstvo’ njegovu ovjeru. Iz tog razloga su bile dvije ploče, jedna za Gospoda a druga za čovjeka. Sjedinjenje ostvaruje Gospod, ali jedino onda kada čovjek čini stvari koje su bile zapisane na njegovoj ploči. Jer Gospod je neprestano prisutan i djelotvoran, te želi ući; ali je čovjekova zadaća da u slobodi koju dobija od Gospoda, otvori; jer Gospod kazuje:

‘Pazi, Ja stojim na vratima i kucam; ako bilo koji čovjek čuje Moj glas, i otvori vrata, Ja ću ući k njemu, i večerati sa njime, i on sa Mnom.’   Otkrovenje 3:20.

U Ljubavi Kristovoj…

Lorens J

(Blato, 29 Ožujak, 2011)

***

Ubojstvo na najvišem nivou… Duh Antikrista

Ekipica moja draga, radosti moja velika, kako ste mi jutros?! J

Sinoć sam pak opet prečitavao Ivanove 3 poslanice … i koncentriran sam bio na ono što se zovu ‘lažni učitelji’, ili ‘zavodnici’, ili, da to odmah pravilno smjestimo, ANTIKRISTI!

Naime, svi znamo kako je ‘posljednji čas’, a za taj čas je najavljena pojačana aktivnost Sotone, i stoga:

‘Djeco, posljednji je čas! I, kako ste čuli, dolazi Antikrist. I sad su se već mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji čas.’ 1 Ivanova 2:18

Stoga, savjetovano nam je da se ne ‘šalimo’ nego da itekako dobro provjeravamo ‘tko’ nam priča kroz usta naših ‘učitelja’ ili ‘savjeto-davaca’, dakle:

‘Ljubljeni,  ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je. A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu.’  1 Ivanova 4:1-3

Pazite, ovo je MJERILO NAD SVAKIM MJERILOM, dakle svaki duh koji ne ispovijeda kako je Isus utjelovljeni Jehova i u tom tijelu JEDINI SPASITELJ, što je značenje riječi ‘Krist’, ili koji niječe da je duša u grijehu i da joj treba Spasitelj, je ANTIKRIST, tj. zaveden od strane Sotone, i kao takvog ga se treba čuvati, jer ono što on govori je jako štetno za duše … budući ih odvlači od ostvarivanja najvažnijeg zadatka na ovoj Zemlji, a to je pronaći Iskupljenje duše!

Ako on to još aktivno radi …. onda je on i ubojica na Božanskom ili najvišem nivou Zapovijedi ‘ne ubij’… jer ‘negira Krista’ …. kao i na njezinom duhovnom nivou, jer  ‘ubija duhovni život čovjekov’ koji je moguć jedino kroz Krista i u Kristu!

‘Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu njegovu.’  1 Ivanova 5:11

Jučer sam baš dobio od prijateljice sa ove liste komentar jednog takvog Anti-Krista na učenja koja je našao na Stranici:

‘Ja baš nisam pobornik ograničavanja..a ovdije vidim da je univerzalna ljubav ili život pripisana samo jednome što ne smatram ispravnim..života je bilo i prije Krista i bit će ga poslije svih nas..po meni su Kristova učenja jednako vrijedna kao svaka učenja koja teže čovijekovom povratku duhovnosti i srži tj. životu samom koji jesmo..svako je doba imalo svoj način slavljenja života i Isusovo doba.’

Po ovome se vidi da se Isus stavlja ‘u isti koš’ sa svakim drugim učiteljem… a o takvim naukama Ivan, najveći od svih Apostola, i najveći od svih Sinova Božjih na nebu, kaže ovako bez ikakve dvosmislenosti:

‘Tko je grdni lažac, ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Antikrist je onaj  tko niječe Oca i Sina. Svaki koji niječe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca. A vi – što čuste od početka, u vama nek ostane. Ako u vama ostane što čuste od početka, i vi ćete ostati u Sinu i Ocu. A ovo je obećanje koje nam on obeća: život vječni.  Ovo vam napisah o onima koji vas zavode.’  1 Ivanova 2:22-26

Pazite kako naziva takve neupućene i zavedene ljude: ‘grdni lažac’!

I dalje, u drugoj Poslanici, Apostol kaže:

‘Jer iziđoše na svijet mnogi zavodnici koji ne ispovijedaju  Isusa Krista koji dolazi u tijelu. To je zavodnik i Antikrist. Čuvajte se da ne izgubite što ste stekli, nego da primite  potpunu plaću.  Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga. Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina. Ako tko  dolazi k vama i ne donosi tog nauka, ne primajte ga u kuću i  ne pozdravljajte ga. Jer tko ga pozdravlja, sudjeluje u njegovim  zlim djelima.’   2 Ivanova 7-11

Pazite stoga kada vam takvi Anti-Kristi prolaze putom … tj. ‘vuci u ovčjem krznu’ (Matej 7:15)… da ostanete u zdravoj nauci Čiste Istine koju ste primili, da imate i ‘Sina’ i ‘Oca’, tj. da vjerujete u utjelovljenje Božje Ljubavi u Isusu Kristu u svrhu iskupljenja najprije vaše vlastite duše (2 Korinćanima 5:18, 19) … i da ne primate svjedočanstvo ljudi, nego ono koje dobijate direktno od Boga, kroz Sveto Pismo ili ove Objave Čiste Istine:

‘Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga: Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je svjedočio Bog za Sina svoga. I ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu njegovu. Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života. To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni.’ 1 Ivanova 5:9-13

*

Pričamo ovdje o Zapovijedima u zadnje vrijeme, no, znate li i ovu Zapovijed:

‘I ovo je zapovijed Njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista!’ 1 Ivanova 3:23

*

I još jedan vam kut dajem zanimljiv, a tiče se Posljednjih Dana i Suda koji je pred nama, kojeg se straše jedino oni koji ‘nisu u Kristu i u kojima nije Krist’, tj. ‘koji ne vrše Njegove zapovijedi’, jer ‘tko čuva Zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu.’ (1 Ivanova 3:24)

Dakle, tko ne ispovijeda da Isus JESTE Krist, on ne čini djela Božja….

(Ivan 6)

28 Rekoše mu dakle: “Što nam je činiti da bismo radili djela  Božja?”
29 Odgovori im Isus: “Djelo je Božje da vjerujete u  Onoga Kojega je On poslao.”

… i stoga nema Boga u sebi, tj. Ljubav Božju, i otud, zbog te odvojenosti, on nema pouzdanje na Sudnji Dan, i boji se Dolaska Kristovog na Sud!

(1 Ivanova 4)

14 I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. 15 Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. 16 I mi smo upoznali Ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je Ljubav i tko ostaje u Ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.
17 U ovom je savršenstvo naše uzajamne Ljubavi: imamo pouzdanje na Sudnji dan jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu. 18 Straha u Ljubavi nema, nego savršena Ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u Ljubavi.

(Božja Ljubav ne može ući u čovjeka sve dok on nije iskupljen, tj. dok tog Boga nije priznao na Križu u Isusu, i priznao Mu svoje grijehe i zatražio Ga da bude i Njegov Iskupitelj i Spasitelj, tj. dok nije priznao i praktično potvrdio djelom kako ISUS jeste KRIST! Jer onaj koji to nije napravio, tj. koji nije priznao ‘žrtvu Sina’, nema ni ‘Oca’, jer je Božja Ljubav, Otac, nama pružila ruku pomirenja u tom tijelu na Križu, Sinu = 2 Korinćanima 2:18, 19)

Eto Ekipica moja… radosti moja velika … ja vam sad još moram reći kako vas puno volim …
… svom Ljubavlju koju imam od Isusa Krista … Koji je Bog Istiniti i Život Vječni (1 Ivanova 5:20)

Lorens J

(Blato, 23 Ožujak, 2011)

Spread the Truth