Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Knjiga Otkrovenja 5 (‘Sjedinjenje sa Bogom u Isusu Kristu’)

Print Friendly, PDF & Email

Knjiga Otkrovenja – 5 (Sjedinjenje sa Bogom u Isusu Kristu)

‘Ostanite u Meni i Ja u vama… Tko ostaje u Meni i Ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez Mene ne možete učiniti ništa.’ Ivan 15:4-5

 

Ekipica moja draga, braćo i sestre, blagoslivljam vas i pozdravljam u Kristu Isusu! J

Prevodim ovih dana sa Engleskog jezika na Hrvatski jedno svoje učenje napisano za Englesku verziju mog Bloga ‘Moj život kakav je bio ranije, dok sam ga živio bez Isusa Krista, i moj život kakav je sada, dok ga živim u Njegovom neprestanom Prisustvu’, gdje među ostalim stvarima bi napisano sljedeće:

‘…Prije nekoliko dana, dok sam obavljao nešto u svojoj banci, bio sam zapitan od strane zaposlenice za razlog moje sreće i radosti (ovo je naravno nemoguće sakriti u današnjem svijetu među sadašnjim potresenim i duboko nesretnim čovječanstvom; drugim riječima, među tolikim mnoštvom namrgođenih i tužnih lica, skoro je nemoguće ne primjetiti bilo koga tko je sretan i nasmijan, čije oči sjaje, i čiji je ton glasa blag i nježan), i kada sam joj dao objašnjenje (u svezi razloga zašto se tako osjećam), ona je rekla kako je ono što ja govorim nemoguće ostvariti u svijetu, osim za vrijeme onih vrlo, vrlo rijetkih i izuzetno kratkih trenutaka. A kada sam je uputio na onaj stih iz Otkrovenja 21:4, govoreći kako je to ‘stanje’ obećano svima onima koji će biti u, i pripadati Kristovoj istinskoj Crkvi (u svezi karakteristika ove ‘Crkve’, vidi Tematsku Knjižicu br. 17, ‘Kristova Crkva’), ona je rekla kako je tako nešto moguće jedino na nebu, ali ne ovdje na Zemlji!…’

… što me hoćeš nećeš vratilo na onu našu već za Okruglim Stolom raspravljanu temu (= vidi učenje ‘Koga srce ne osuđuje’) o tome da li je, ili ne, moguće već na Zemlji živjeti (ču)van (od) grijeha i kao posljedica toga uživati stanje neprestane radosti, ‘mira koji nadilazi svako razumijevanje’ i nebeskog blaženstva, ili su oni/one koji tako nešto tvrde, u stvari zavedeni i obmanuti od najvećeg neprijatelja naših duša, te stare zmije, Sotone?! J

U tom istom učenju, ‘Evanđelje Mira’ se zove, sam se dakle nešto ranije bio pozvao na Pismo, gdje u Knjizi Otkrovenja, poglavlje 21, stih 4, nalazimo pak ovaj meni posebice mio stih:

‘I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni napora/rada(najpoznatije Biblije u svijetu, pa tako i naša, ovdje daju ‘ni boli’, no E.Swedenborg, koji poznaje duhovno značenje sa kojim riječ u slovu mora korespondirati da bi onda čovjeka mogla spojiti sa nebom i Gospodom, kaže kako se tu duhovna stvarnost odnosi na kušnje, i time na borbe u nama između dobra i zla, a one su, kako smo već naučili, u Knjizi Postanka opisane sa šestodnevnim ‘radom’ ili ‘naporom’, dok je sedmi dan, na kojeg se ovo naše stanje mira i blaženstva odnosi, predstavljen sa time na-suprotnim ‘počinkom od rada’ ili ‘odmorom od napora’; u tom kontekstu je ‘ni boli’ kriv prijevod) više neće biti jer – prijašnje uminu.’

Eto vidi, rekoh, Pismo jasno upućuje na takvo jedno stanje, stanje lišeno svih onih negativnih stanja i emocija kojima su ljudi današnjeg vremena, a pri tome ne mislim samo na bezbožnike, već također i na Kršćane, obično opterećeni.

Ne budi lijen, virnuo sam odmah nakon toga i kod našeg E.Swedenborga u njegovo tumačenje Knjige Otkrovenja, gdje sam kao komentar na taj stih pročitao:

‘Te riječi predstavljaju kako će Gospod oduzeti od njih svaku žalost uma, strah od prokletstva na račun zala i neistina iz pakla (= znači od Sotone), i kušnji (koje dolaze) od njih, i da ih se oni neće sijećati, budući je zmaj koji ih je uzrokovao, izbačen (sa neba).

‘Bog će im otrti svaku suzu s očiju’ predstavlja da će im Gospod oduzeti svu žalost uma, budući je plakanje žalost uma; sa ‘smrti’ koje više neće biti je predstavljeno prokletstvo (kao u br. 325, 765, 853, 873), ovdje strah od njega; ‘tuga’ koje više neće biti predstavlja strah od zala iz pakla, jer ‘tuga’ ima različita značenja, koja se u svim slučajevima odnose spram predmeta koji se obrađuje, ovdje strah od zala iz pakla; jer strah od pakla je spomenut odmah ranije, a strah od neistina iz pakla, i od kušnji od njih slijedi; ‘jaukanjem’ je predstavljen strah od neistina iz pakla, kao što će se vidjeti u sljedećem paragrafu; a ‘naporom’ kojeg više neće biti, su predstavljene kušnje (br. 640); sa ‘neće ga biti budući su prijašnje stvari prošle’ je predstavljeno da ih se oni neće sijećati budući je zmaj, koji ih je prouzročavao, izbačen, jer ovi sačinjavaju prijašnje stvari koje su prošle.’ E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Otkrito – 885:1’

Mislim da je jasno samo po sebi da, ako nema svih ovih negativnih stanja, da onda na njihovo mjesto iz nužnosti dolaze nasuprotna pozitivna stanja, ona koja sam nešto iznad već bio spomenuo J.

Dobro, mislih se dalje, time što smo zaključili da je takvo stanje moguće, u stvari nismo ništa riješili, ili još bolje, od toga će malo tko imati koristi ako mu ujedno ne ukažemo i put do takvog poželjnog stanja, ili još, ako mu ne ukažemo što mora promijeniti u svom pristupu da bi i sam ušao u takvo jedno nebesko stanje.

Premda sam upravo rečeno (= što nam je za činiti da bi ušli u takvo jedno stanje) već objasnio u učenju ‘Koga srce ne osuđuje’, kada sam po onome što nam je Kristov najomiljeniji učenik i Apostol objavio u svojoj prvoj Poslanici dokazao kako je ‘stanje u kojem čovjek živi neopterećen grijehom’ moguće, zaključujući:

‘Tko ovo pažljivo i u molitvenom duhu pročita, vrlo lako će uočiti kako je stanje u kojem čovjek ne biva opterećen grijehom, tj. kojega savjest i njegovo srce ne optužuju, itekako moguće. Zatim, da je preduvjet tome da čovjek živi po Kristovoj Riječi, tj. po Njegovim zapovijedima Ljubavi! Nadalje, da u tom slučaju u čovjeku živi Krist, u Kojem nema grijeha, i time da čovjeka, koji više ne živi u sebi i po sebi, već u Kristu i po Kristu, jednostavno ne može optuživati njegovo srce (tj. Krist kroz srce) niti opterećavati njegova savjest!

I nadalje, što mi se čini itekako važnim, da je čovjek u kome se sve to događa, itekako svjestan toga svoga stanja … baš po Duhu Kristovom koji je tad aktivan ili djelotvoran u njemu!’   (Lorens N. ‘Koga srce ne osuđuje’)

… tamo nisam bio skrenuo pažnju na još jednu izuzetno, izuzetno važnu činjenicu, o kojoj ovih dana pojačano razmišljam u molitvi na što su me potakle Objave koje sam prečitavao za ove svoje nove knjižice o ‘Ljudskoj Božjoj manifestaciji u Isusu Kristu’, činjenicu o kojoj, kako ćemo vidjeti odmah niže, itekako ovisi naše sjedinjenje sa Bogom u Kristu, tj. koja uvjetuje Njegovo sjedinjenje sa nama = da ‘On bude u nama i mi u Njemu’,

‘Poznato je kako je sjedinjenje sa Gospodom jedna stvar, a Njegovo prisustvo druga; sjedinjenje sa Gospodom nije dano osim onima koji Mu pristupaju neposredno, a Njegovo prisustvo drugima.’  

E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Otkriveno – 882, 883’

… a to je spoznavanje i priznavanje Njega u Njegovom proslavljenom Božanskom Ljudskom, znači u Isusu Kristu, kao jedinog Boga Kojemu je dana sva vlast na nebu i na Zemlji (Matej 28:18), Koji je u tom i kroz to Tijelo ‘Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Kraj – Svemogući’ (Otkrovenje 1:8)!

A ha, rekoh sebi, to je dakle zašto skoro svi uistinu revni Kršćani, znači oni kojima je doista važan duhovan život, premda ljube Krista i čitaju Njegovu Riječ, te po Njoj nastoje živjeti, premda Ga spoznaju i priznaju za Spasitelja, budući Mu ne prilaze direktno, tj. ne obožavaju Ga u upravo navedenoj spoznaji, nisu u mogućnosti ostvariti to prijeko nužno sjedinjenje sa Njime, tj. ‘On nije u stanju u svoj Svojoj punini biti u njima’, što je pak, kako smo naučili iz 1 Ivanove, preduvjet da čovjek nadvlada Sotonu, svijet, tijelo i grijeh i tako uđe u ova u zadnje vrijeme često spominjana i od svake duše tražena stanja!

Ovih sam dana, zatim, proveo nešto vremena čitajući i u molitvama ‘osluškujući’ na unutra misli potaknute ovom stvarnošću:

(Otkrovenje 21) Stih 3. ‘I začujem jak glas iz neba, kako govori: “Gle, Tabernakul Božji je sa ljudima!’  I začujem jak glas iz neba, kako govori, Gle, Tabernakul (prijevod za ‘Tabernakul’ jeste: kućica, koliba, šator + figurativno ‘ljudsko tijelo’!; naša Biblija daje ovdje ‘stan’, pri čemu se vidi kako je prevodioc mislio da se ovi stihovi odnose na Novi Jeruzalem, što je krivo gledanje na stvar, budući se oni odnose na samog Boga, znači Isusa Krista, a ne na grad koji silazi sa neba!) Božji je sa ljudima, predstavlja da Gospod iz ljubavi govori i objavljuje radosne vijesti, da će On Osobno sada biti prisutan sa ljudima u Njegovom Božanskom Ljudskom. U najvišem značenju ovih riječi, ‘Božjim Tabernakulom’ je naznačeno Njegovo Božansko Ljudsko Tijelo budući je ono predstavljeno sa ‘hramom’ kako se može vidjeti iz Ivana 2:19, 21; Malahije 3:1, Otkrovenja 21:22; i na drugim mjestima… iz čega je očigledno da je sa ‘gle, Božji Tabernakul je sa ljudima’, naznačeno kako će Gospod sada biti prisutan sa ljudima u Njegovom Božanskom Ljudskom (= to znači da ćemo, ako budemo toga dostojni, moći živjeti sa, gledati u, i djelovati zajedno sa našim Nebeskim Ocem, našim Bogom i Stvoriteljem, Koji će nama biti vidljiv i prisutan u Isusu Kristu; o ovom stanju stvari sam pisao u jednom drugom učenju sa spomenutog Bloga, naime, ‘The reasons why I joyfully expect the moment of death and entrance into the spiritual kingdom – 1’).  

(Stih 4) ‘On će prebivati s njima: oni će biti narod Njegov, a On Sam će biti sa njima njihov Bog.’ Predstavlja sjedinjenje sa Gospodom, koje je takvo da su oni u Njemu, i On u njima. ‘On će prebivati sa njima’ predstavlja sjedinjenje Gospoda sa njima, kao što će biti smjesta ukazano; ‘oni će biti narod Njegov, i On Sam će biti sa njima njihov Bog’ predstavlja da su oni Gospodnji, i Gospod njihov; a budući je sa ‘prebivati sa njima’ predstavljeno sjedinjenje, to predstavlja da će oni biti u Gospodu i Gospod u njima, inače nikakvo sjedinjenje nije ostvareno; da je to priroda sjedinjenja vidi se jasno iz Gospodnjih riječi u Ivanu:

‘Ostanite u Meni i Ja u vama. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u Meni i Ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez Mene ne možete učiniti ništa.’ (Ivan 15:4-5)

‘U taj dan ćete znati da Sam Ja u Mojem Ocu, i vi u Meni, i Ja u vama.’ (Ivan 14:20)

‘Onaj koji jede Moje tijelo, i pije Moju krv, prebiva u Meni, i Ja u njemu.’ (Ivan 6:56)

(Dok prevodim ove stihove, sljedeće mi misli ulaze u um: ‘Ovo je posebice važno za one koji rade za Mene, jer ako nisu u Meni, i Ja u njima, tj. ako Ja ne mogu djelovati i Sebe komunicirati drugima kroz njih, svoje udove, onda će isto tako i učinak izostati’ = neće dati mnogo roda, tj. neće moći duše privesti u Moje Kraljevstvo; zatim mi pada na pamet odmah ono najvažnije što svaka duša traži, i što bi svi oni koji žive u Kristu, a Krist u njima morali biti sposobni komunicirati drugima, a to je Njegov Božanski mir; no kako će oni sami komunicirati taj mir drugima, ako oni sami istoga još nemaju u sebi, tj. ako u njima samima Krist nije došao, stao sred sobe njihove duše, i rekao: ‘Mir s vama!’ = Ivan 19:20?!; moja je namjera, dakle, na živim praktičnim primjerima, ili djelovanjima u životu u odnosu sa ljudima, znači ‘plodovima’, dokazati razliku u komuniciranju/prenašanju Kristovog Duha između onih koji neposredno pristupaju Isusu Kristu, u Kojem vide, i obožavaju Ga ‘tamo’ kao Jedinog Boga u tijelu, i onih koji Mu ne pristupaju neposredno, već Nevidljivom Ocu, po Sinu, tj. koji se klanjaju trima Božanskim Osobama; razlika je tu ogromna, i moj je plan istu prikazati ljudima = Matej 7:15-20 = ja dakle tvrdim, i želim dokazati, i tako pobiti, da je doktrina o tri Božanske Osobe, koja ne priznaje Isusa Krista kao jedinog Boga Svemogućega, znači JEDNU JEDINU OSOBU u Njegovom proslavljenom i tako Božanskom Ljudskom, po kojoj Mu dakle ljudi ne pristupaju direktno, obmanjujuća i kako vjernike zakida za mnoge blagoslove kao i, što mene posebice zanima, za učinkovitost djelovanja u Vinogradu Gospodnjemu! = istinska doktrina o Božjoj Ljudskoj manifestaciji u Isusu Kristu je detaljno opisana u Tematskoj Knjižici br. 34 koju sam upravo dovršio, a koja je naravno dostupna besplatno svima na upitJ)

[2] Da prisvajanje Ljudskog (= utjelovljenje), i sjedinjenje tog ljudskog sa Božanskim koje je u Njemu bilo po rođenju (Ivan 10:30), i naziva se Ocem, ima za svoj cilj sjedinjenje sa ljudima, vidi se također u Ivanu:

‘Jer Ja posvećujem Samog Sebe, da i oni mogu biti posvećeni u istini; da mogu biti jedno kao što smo Mi jedno, Ja u njima i Ti u Meni.’  (Ivanova 17:19, 21-22, 26)

Iz čega je očigledno, kako je sjedinjenje sa Gospodnjim Božanskim Ljudskim Tijelom, i da je obostrano, i da je tako a ne drugačije sjedinjenje sa Božanskim koje se naziva Otac.

[3] Gospod također podučava kako je sjedinjenje ostvareno putem istina Riječi, i životom u skladu sa njima (Ivan 14:20-24; 15:7). To je prema tome što je naznačeno sa ‘On će prebivati sa njima, i oni će biti narod Njegov, a On Sam će biti sa njima njihov Bog.’ Na isti način na drugim mjestima gdje se iste riječi pojavljuju, kao u Jeremiji 7:23; 11:4; Ezekijelu 14:11; Jeremiji 24:7; 30:22; Ezekijelu 11:20; 36:28; 37:23, 27; Zahariji 8:8; Izlasku 29:45.

[4] Razlog zašto ‘prebivati sa njima’ predstavlja sjedinjenje sa njima je, jer ‘prebivati’ predstavlja sjedinjenje iz ljubavi, kao što se može vidjeti po mnogim odlomcima iz Riječi; također iz prebivališta anđela na nebu. Nebo je razlučeno u nebrojene zajednice, jedna od druge u skladu sa različitostima osjećaja koji su od ljubavi generalno i pojedinačno, svaka zajednica tvori jednu vrstu osjećaja, i oni tamo prebivaju zasebno u skladu sa stupnjevima odnosa i afinitetima te vrste osjećaja, i oni koji su u najbližem odnosu borave u istoj kući; otud ‘su-življenje’ kada se govori o bračnim partnerima predstavlja, u duhovnom značenju, sjedinjenje putem ljubavi. Poznato je kako je sjedinjenje sa Gospodom jedna stvar, a Njegovo prisustvo druga; sjedinjenje sa Gospodom nije dano osim onima koji Mu pristupaju neposredno, a Njegovo prisustvo drugima.   E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Otkriveno – 882, 883’

Toliko za ovo jutro Ekipica moja draga,

Ljubim vas i grlim u Kristu Isusu

                            Jedinome, i Najvećemu!

                                                        Lorens J

(12 Kolovoz 2010)

 

Ps. ‘Budite savršeni, kao što je vaš Otac savršen!’ (Matej 5:48)                  

Bertha Dudde, br. 4871, 31 Ožujak 1950

SJEDINJENJE SA BOGOM – CILJ LJUDSKOG BIĆA…

Vaš cilj treba biti sjedinjenje sa Mnom… Da li znate što znači biti kao jedno sa vašim vječnim Ocem? Biti sposoban stvarati i oblikovati poput Njega u snazi i mudrosti i biti sposoban neprestano raditi za i dalje nesavršene duhove? I biti vječno sretnim?

Vaš će vam prošli život izgledati kao loš san koji vas, međutim, više neće plašiti nego će vam jedino dopustiti shvatiti Stvoriteljevu ljubav za Njegove žive tvorevine, koja vas je vodila kroz beskonačno mnogo stadija sazrijevanja/usavršavanja. I u realizaciji onog što ste sada u kraljevstvu svjetla, vi ćete puni zahvalnosti i ljubavi gledati prema Meni, Koji Sam vam sada blizu i podarujem vam blaženstava bez mjere.

Biti ujedinjen sa Mnom znači biti savršen, baš kao što ste bili u početku prije nego ste postali grešni. Postići ovo savršenstvo je najviši cilj ljudskog bića na Zemlji, budući je ono preduvjet za blaženi život u svjetlu. A jedino sredstvo da bi ga se postiglo jeste ljubav, koja konzumira sve nesavršeno i oblikuje za svjetlo prijemčivu i božansku dušu koja će biti sposobna prihvatiti Moje zračenje i, jednom kada je njime dodirnuta, će osjećati neopisivo blaženstvo. Prijenos Moje ljubavi u biće je blaženstvo u malome i time povlastica savršenog bića koje više nije odvojeno od Mene nego se potpuno ujedinilo sa Mnom.

Prenošenje snage, međutim, uključuje sve drugo… realizaciju istine, svjetlo i snagu, tako da će se biće prema tome kretati unutar mudrosti i koristiti snagu koja utječe na ispravan način, da će ono tako, u skladu sa Božjom voljom, biti sposobno stvarati i davati život onome što je stvorilo. Otud biće stiče/zadobija potpuno pravo sinovstva (bogočovještva), ono ne poznaje granica, ono zna sve, i njegova snaga mu omogućava raditi u skladu sa Mojom voljom, koja je sada njegova vlastita volja, tako da će svaka aktivnost pružati užitak biću budući ono radi za Mene i pronalazi bogatu nagradu u Mojoj ljubavi. Biće čezne za Mojom ljubavlju i neprestano ispunjava njegovu čežnju, i njegova sreća ne poznaje ograničenja.

Sjedinjenje sa Mnom se jedino može ostvariti kroz ljubav, budući je ljubav najučinkovitija vatra koja otapa svu tvrdoću, pročišćava sve nečisto i razjašnjava svaku nejasnoću… ljubav je činbenik koji u isto vrijeme oslobađa i vezuje… Ona oslobađa pritisak tjeskobe/tlačenja, okova/sputavanja grijeha, i ona formira vezu između živih tvorevina i Mene, koja ostaje nerazloživa za cijelu vječnost… I jednom kada je čovjek formirao vezu sa Mnom on će ostati povezan sa Mnom, jer čim je Moja snaga ljubavi potekla kroz njega on neizbježno postaje Moje vlasništvo koje Ja nikada više neću prepustiti Mojemu neprijatelju. Svatko tko uspije sebe odvojiti od Mojega neprijatelja je već postao Moj Vlastiti i dokazao je sebe kao Moje dijete i sada je uvijek u stanju biti neprestano u blizini Oca, Koji ga više nikada opet neće protjerati iz Svojeg prisustva.

AMEN

Spread the Truth