Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Duhovni Rat – Oružja napada – 1 & 2 (‘Propovijed i Svjedočanstvo’)…

Print Friendly, PDF & Email

Duhovni Rat – Oružja napada 1 &  2 (Propovijed i Svjedočanstvo)

‘Ali oni ga pobijediše Krvlju Jaganjčevom i riječju svojega Svjedočanstva…’   Otkrovenje 12:12

 

Ekipica moja draga i mila, radosti moja pred drugim Dolaskom Kristovim, i vi prijatelji bliži i dalji, jutro vam želim iz Splita … gdje se evo već dva dana temperatura spustila na razinu prikladnu za življenje! :D big grin

Već me jedno vrijeme ‘stišće’ ova tema … pa ću onda preskočiti temeljnu ‘opremu Božju’ i preći na ono što je dosta aktualno ali prije svega i učinkovito u borbi protiv našeg neprijatelja … a to je ‘svjedočanstvo o tome što je Krv Isusova, tj. Isus Krist na Križu, napravio za nas’… jer, morate priznati, ‘ako je taj Križ toliko važan, i ako je ta žrtva nenadomjestiva ičime drugime u bilo kojem pogledu, onda mora biti neka razlika u životima onih koji su Kristovi u odnosu na životno iskustvo čovjeka koji nije ‘opran u toj Krvi’!

Za primjer onog što želim ovime naglasiti ću uzeti našu jednu novu dušicu u našoj Ekipici… koja je, po njezinim riječima, dok se nismo sreli, mislim 9 godina bila vrbovana od strane Jehovinih svjedoka … znači Sotonskih poslanika… i premda nije bila njihov aktivni član … ona je svejedno, recimo, molila svoju molitvu prema njihovoj uputi … a to znači nevidljivom Jehovi … što dalje znači … živjela je njezin život ‘bez Isusa Krista’ … ili bez milosti Duha Svetoga Koji se izljeva samo na one koji tog Boga priznaju i pristupaju Mu u Isusu Kristu!

E sad … njezine su riječi sljedeće … ‘od kako sam U Kristu … mene više NIJE STRAH …’ … a čega je to nije strah … nije je strah, recimo, kada u kući u kojoj se nalazi ‘čuje’ ili ‘vidi’ duhove … tj. sjene (priča je da je vlasnik te kuće ubijen … i da je on vjerojatno još ‘tamo’) … to je znači jedna korist koja se odmah primjetno uvukla u njezin život od kako je spoznala Tko je i Što Krist, tj. što je napravio za nju! … ona se osijeća zaštićenom … sigurnom … štoviše … ona se prema takvim situacijama odnosi ‘u ime Isusa Krista’! … i nije ni čudo što je više nije strah ‘okoline’ … budući se pred tim Imenom mora pokloniti svako koljeno, zemnika, nadzemnika i podzemnika (Filipljanima 2:10)!

Isto tako, ‘od kako sam sa Kristom … ja osijećam toliku Ljubav da želim zagrliti sve ljude … i misli koje mi dolaze su prosvjetljene i uče me o tome kako sprovoditi tu Ljubav’ … što ukazuje da se u njezinu dušu, a to je opet moguće jedino preko Križa … ili kada se Bogu Ocu pristupa u Kristu gdje nas je On iskupio i pomirio sa Sobom (2 Korinćanima 5:18, 19) … izlio Njegov Duh Ljubavi i Mudrosti … tj. Duh Sveti … baš kako i tvrdi obećanje iz Ivana 7:38, 39! = dok se ta Žrtva na Križu ne prizna … ili Bog Otac u Isusu Kristu … mi smo i dalje odvojeni od Boga zbog pradavnog grijeha koji nas spriječava osjetiti ove i još mnoge druge milosti!

No, što je to ‘prevagnulo’ kod nje da je konačno, jer je ipak odrasla kao Rimokatolik … tj. zna za Isusa Krista … zatim, ipak je slušala cijelo vrijeme o njemu na ovaj ili onaj način … a bila je ‘vrbovana’ cijelo vrijeme i od strane jednog Evanđelista da se priključi njihovoj zajednici… postavila Isusa Krista na Njemu jedino prikladno ‘mjesto’, a to je na Božansko Prijestolje (Otkrovenje 4, 5, 7:9-17; 19:1-6), tj. što je bilo uzrokom da se ova ‘sveta obaveza’ položena na svakog Kršćanina … u njoj ostvari:

2 Korinćanima 10:

3 Jer iako živimo u tijelu, ne vojujemo po tijelu.

(Dakle, važno je imati na umu, kako i kažu već više puta naglašavani Efežani 6:12, nama se nije boriti po tijelu, tj. ‘bojišnica’ nije u tjelesnoj dimenziji nego u duševnoj … ili još, u umovima ljudi!; preko Swedenborga je bilo objavljeno koje su duhovne korespondencije naoružanja koje je spomenuto u Riječi, pa ste većina već čuli kako ‘mač’ predstavlja Istinu koja se bori protiv neistine, i obrnuto; ‘luk’ recimo, predstavlja ‘doktrinu Istine’ iz koje se odapinju ‘strelice’ pojedinačnih Istina, itd. itd. … )

4 Ta oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego Božanski snažno za rušenje utvrda. Obaramo mudrovanja

(… gdje je Sotona ‘izgradio’ svoje ‘utvrde’ koje su neistine… obmane … i otud proizlazeća neistinita i obmanuta razmišljanja; dakle, kada je recimo, osobno, vidim nekoga kao što je ta naša dušica, koja se ne moli Isusu Kristu … ili Bogu Ocu U Isusu Kristu … a JEDINO ta molitva je učinkovita … meni je odmah jasno kako je ona zavedena ili obmanuta, tj. kako su u njezinom umu, gdje se vodi boj, podignute snažne Sotonine utvrde … koje dok se ne sruše … ona ili bilo tko drugi … neće moći niti razmišljati a niti djelovati ispravno … znači na svoju dobrobit i dobrobit ljudi oko nje … recimo djece njezine … koju onda ona neće moći naučiti ispravnu molitvu!)

5 i svaku  oholost koja se podiže protiv spoznanja Boga i zarobljujemo svaki  um na pokornost Kristu;

(… i tu onda treba ‘napasti’ … OBORITI … tj. PORUŠITI Sotonine zidove … neistine i obmane …. jer oni su PREPREKA do KRISTA… to treba stalno ponavljati jer vidim da mnogi nisu svjesni koja je opasnost ne-istina … tj. LAŽ… i da je to Sotonska ‘utvrda’ u umovima ljudi … da je od tamo da se Sotona ‘bori’ ili ‘podiže’ protiv spoznanja istinskog Boga … i da je naša sveta obaveza takav um osloboditi i dovesti do pokornosti Isusu Kristu … što se eto dogodilo u slučaju ovdje spomenute dušice… slava Kristu zbog toga: ‘Ako je i zastrto Evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju: u onima kojima bog  ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost Evanđelja slave Krista Koji je slika Božja.’ 2 Korinćanima 4:3,4; obratite molim vas pažnju na požućeno, dakle, ‘Sotonina utvrda’ jeste neka obmana ili lažna predstava koja zamračuje čovjekov um i spriječava da zasja Istina Evanđelja Isusa Krista; obožavanje Marije koje je u porastu u katoličkom obliku religijskog uvjeravanja ljudi je jedna takva Sotonina utvrda, itd. itd.)

No, na koji su način bili porušene te utvrde … dva su aktivna oružja bila korištena u borbi …

1. Propovijed od strane mene … tj. pravilno izlaganje Riječi Božje … tj. Čiste Istine … koja je velika sila sama u i po sebi … a u našem slučaju … to je CIJELA SLIKA koju nudi ova Istina … koja toliko nadilazi sve što netko može ispričati da je stvarno, u slučaju svakog tko je iole dobre volje i ljubitelj Istine, pobjeda uvijek osigurana!

2. Svjedočanstva ne samo moja … nego i ona vaša kojima sam se koristio vrlo mudro i taktično … koja su pak dokazi ono što ovo pravilno razumijevanje i primjenjivanje Božanske Riječi čini u životima ljudi (drugim riječima, Propovijedamo o principima Spasenja kroz Isusa Krista i blagoslovima istog koji su dani u Riječi Božjoj …a Svjedočimo vlastitim životom o tome kako je to Spasenje ostvareno u nama i na koji smo način doživjeli te blagoslove)… i tim je putem … (OVO JE JAKO, JAKO, JAKO VAŽNO … i bit će svima jasno samo ako shvate gdje se vodi rat … i koji su Sotonini trikovi … a oni su prije svega ‘obmana’ … tj. ‘laž’ … lažne doktrine u koje su ljudi uvjereni kako su istinite) … znači putem jasno naglašavanih i pravilno u-ređenih Istina iz Riječi (koje se mogu usporediti sa pravilno u-ređenom vojskom pod mudrim generalom) i pomoću ‘plodova Istine’ ili ‘života u skladu sa Istinom kada se usporedi sa životom u skladu sa neistinom’ (koliku snagu ima ‘svjedočanstvo’ o ‘Miru koji je jedino u Isusu Kristu’, to više ne moramo naglašavati!)… duša bila uvjerena kako je tu ipak riječ o višoj ili pravoj Istini … i Sotona je bio poražen … tj. istina je nadvladala laž!

(U Riječi Božjoj je čovjek s obzirom na doktrinu poređen sa ‘gradom’ … a ‘zidine’ grada su dakle ‘istine’ koje ga čuvaju od napada neistina, ili obrnuto, neistine kojima se on suprotstavlja istinama; jednom kada su te zidine srušene Propovijedanjem Istinite doktrine i potvrđivanjem iste živim svjedočanstvom, onda imamo ono o čemu govore stihovi 3, 4 u 26-om poglavlju Ezekijela!)

U to ime … eto … polažem puno nade u projekt ‘Sedmorim Crkvama’ …. koji se prije svega sastoji od tih svjedočanstava … ili promjena koje su nastale u životima onih koji su prihvatili Čistu Istinu i žive sukladno njoj!

***


Propovijedanja Riječi Božje što se tiče … o čemu smo baš jučer dosta razgovarali A., H. i ja … tj. ja sam govorio a cure su slušale :P tongue… Derek Prince upozorava na ovu uputu koju je Pavle dao svom ‘sinu’ Timoteju:

2 Timoteju 4:
1 Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom Njegovim i kraljevstvom Njegovim:
(Važno je odmah uočiti čime se Pavle ‘zaklinje’ tj. pred Kime upućuje ovaj savjet su-radniku… što praktično znači … da smo mi odgovorni pred Isusom Kristom … ili da ćemo morati odgovarati pred Isusom Kristom …)
2 propovijedaj Riječ, uporan budi – bilo to zgodno ili nezgodno  – uvjeravaj, prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom.
(… u svezi toga da li jesmo, ili nismo … propovijedali Njegovu Riječ … da li smo bili uporni kad smo se našli pred preprekama … da li jesmo uvjeravali protivnike, ukazivali im na posljedice njihovih obmanjujućih razmišljanja …)
3 Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka  nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima;
4 od istine će uho odvraćati, a bajkama se priklanjati.
(… one kojima je zdrav nauk o Isusu Kristu ‘teška besjeda’ … koje je Sotona zaveo da im je dosta ići u Nedjelju u crkvu … odremati dok je propovijed … nikada ne čitati Riječ Božju … ne živjeti po njoj … itd. itd.)

Dakle, Apostol upozorava kako hoće biti takvih ‘koji odvraćaju uho od Istine’… a bogme ih ima (to je inače jedan od znakova Posljednjih Dana) … ali unatoč tome … on ga zaklinje da propovijeda Riječ Božju … i baš sam jučer odmah naveo razlog zašto:

Hebrejima 4:

12 Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija  je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i  duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.

13 Nema  stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno  očima Onoga komu nam je dati račun.

I ako uz to uzmemo u obzir što je rečeno u Izaiji:

Izaija 55:

10 “Kao što daždi i sniježi s neba bez prestanka dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni da bi dala sjeme sijaču i  kruha za jelo,

11 tako se Riječ koja iz Mojih usta izlazi ne  vraća k Meni bez ploda, nego čini ono što Sam htio i obistinjuje  ono zbog čega je poslah.”

… samo vi kažite ‘njima’ Istinu u lice … naravno s Ljubavlju i blago … a drugo će napraviti sama Riječ Božja … o kojoj čitamo u Jeremiji 23:29:

‘Nije li riječ Moja poput vatre – riječ je Jahvina – i nije li slična malju što razbija pećinu?’

Kako i kaže Ezekijel 33, na nama je ‘oprati ruke’ od krvi naših bližnjih time što ćemo im navijestiti cijeli naum Božji … sve što nam u srcu govori Duh Isusa Krista … to je naša sveta obaveza … drugo pak jeste na njima … tj. što će oni sa time napraviti!

Djela 20:

20 ništa korisno nisam propustio navijestiti  vam i naučiti vas – javno i po kućama;
21 upozoravao sam Židove  i Grke da se obrate k Bogu i da vjeruju u Gospodina našega Isusa.”
26 Zato  vam u ovaj dan današnji jamčim: čist sam od krvi sviju
27 jer nisam propustio navijestiti vam ništa od svega nauma Božjega.”

U Ljubavi Kristovoj …

Lorens :x lovestruck

 

(Split – 18 Srpanj, 2011)

Spread the Truth