Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Duhovni Rat – Oprema Božja – 3 (‘Obujte noge spremnošću za Evanđelje Mira’)…

Print Friendly, PDF & Email

Duhovni Rat – Oprema Božja – 2 (‘Obucite prsobran Pravednosti’)…

‘… obucite prsobran Pravednosti’ Efežanima 6:14


Ekipica moja draga i mila … radosti moja velika pred Drugim Dolaskom Kristovim, i vi prijatelji bliži i dalji … jutro vam želim iz Blata …

No, današnji dio ‘Opreme Božje’ je izuzetno važan … budući štiti onaj najvažniji dio našeg ‘tijela’, a to je ‘srce’ …

‘A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život.’  Mudre Izreke 4:23

…dakle, ‘prsobran pravednosti’ … ‘oklop’ kako to prevodi Hr. Biblija … mi se čini kriv prijevod …

E sad … kako sam bio stavio cijelu stvar na osluškivanje … dvije su mi upute iz Pisma dolazile na pamet … prvo je ono što je Krist rekao u 20-om stihu 5 poglavlja Mateja … naime:

“Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od  pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo  nebesko.”  

… i zatim, nešto što se također tiče Farizeja … naime:

Luka:
9 Nekima pak koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge potcjenjivahu, reče zatim ovu prispodobu:
10 “Dva čovjeka  uziđoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik.
11 Farizej  se uspravan ovako u sebi molio: ‘Bože, hvala ti što nisam kao  ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili – kao  ovaj carinik.’
12 Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od  svega što steknem.’
13 A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi  se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći:  ‘Bože milostiv budi meni grešniku!’
14 Kažem vam: ovaj siđe  opravdan kući svojoj, a ne onaj! Svaki koji se uzvisuje, bit  će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.”

Pitanje se dakle postavlja: Kakvu mi to moramo imati pravednost … ili pak vrstu Ljubavi … budući pravednost u Riječi Božjoj, kada se spominje, u duhovnom značenju predstavlja Ljubav ili dobro … da bi naše srce bilo zaštićeno od toga da tamo Sotona ubaci svoje opake instinkte i žudnje … ili još, što je prikladnije stanju stvari, u kakvu se mi to Ljubav moramo pretvoriti da bi naša na početku zemaljskog puta Sotonska Ljubav-volja (Marko 15:18 recimo  govori o tome kakvo je to ljudsko srce na početku zemaljskog puta, ili kada je još nepreporođeno, baš kao i Galaćani 5:19-21 i Rimljani 1:29-31… BEZ IZUZETAKA … zbog čega je Krist nedvojbeno rekao u Ivanu 3:3, 5, ‘ako se ne preporodite tijekom zemaljskog života, vaša će priroda biti takva da nećete moći obitavati u Kraljevstvu Nebeskom, već jedino u paklovima’)… bila na kraju pretvorena u onu nebesku … te ‘ušla’ u sljedeću formulu koju je otkrio najveći od svih Apostola … kad je rekao:

‘Znamo: tko god je rođen od Boga, ne griješi; nego Rođeni od Boga čuva ga i Zli ga se ne dotiče.’   1 Ivanova 5:18

Na ovoj rečenici se molim vas zadržite …. i osluhnite nakon molitve i pitanja Voljenom Ocu Nebeskom, u liku Krista Isusa, da vam prosvijetli um … što će vam On u srce odgovoriti.

Ono što meni govori je sljedeće …

1. ‘Mi sami ne možemo sačuvati svoje srce od Sotone … jer smo za to preslabi … mi u to srce moramo najprije pustiti Onog Koji ga jedini može nadvladati … tj. Koji ga već i jeste nadvladao na Križu … kad je uzeo naš grijeh na Sebe … i postao Pravednošću … da bi mi, grešni, Njegovom Pravednošću postali pravedni … pazite … NE NAŠOM … nego Njegovom! … ‘jer pravednoga nema nijednoga (Rimljanima 3:12) … i pravedan je jedino oni koji je svjestan svoje nepravednosti i potrebe za Kristovom Pravednošću…’, tj. ‘koji u svjesnosti o svojoj nepravednosti, ponizno otvara srce da tamo može primiti Kristovu Pravednost’, kako iznad ukazuje Pismo u Luki!

E sad … da bi to mogli napraviti … mi najprije moramo biti svjesni kako smo sami po sebi grešni … i da nam je itekako potrebna Njegova milost i Njegovo milosrđe … i još … da svojim snagama i djelima mi ne možemo sebe opravdati … tj. skinuti teret drevnog otpadništva od Boga … i to je po meni važna poruka iz Luke 18 …. koja je nužna da primimo tu Njegovu Pravednost … namjesto naše grešnosti!

(Čovjek koji nije opravdan u Kristu … je kao trulo stablo sa trulim sokovima koje daje trule plodove … e sad, ako bi on htio davati zdrave plodove … on to neće napraviti ako daje više plodova … ili ako se napreže rađati plodove … jer će onda jedino davati više trulih plodova! On se najprije mora pricijepiti na zdravo stablo, Stablo Života, koje je Isus Krist … da bi Njegovi sokovi, ili krv, potekla njegovim žilama .. i tako polako promijenila njegove trule sokove … i jedino onda … kad su sokovi unutar stabla promijenjeni … ili kad je čovjek opran Kristovom krvlju … on može polako početi rađati zdrave plodove!)

To je početak … jednom kada smo napravili taj početni dio i tako reći se oslobodili od okova krivnje grijeha … mi sada moramo još i

2. Započeti, ili ući u, proces preporoda … koji za cilj ima mijenjanje naše iskvarene prirode u onu nebesku … i odvija se na jedan jedini način … a to je da čovjek nauči Istine iz Riječi Božje … i onda u odnosu na te Istine, Božjom snagom koju mu je On učinio dostupnom na Križu kada je okajao naše grijehe, a SVOJOM VOLJOM, krene mijenjati ili pročišćavati tu svoju palu prirodu … što je u Riječi predstavljeno jednom riječju, naime, ‘Krštenje’ ili ‘uranjanje čovjeka u vodu’ … kod Židova je isti proces opisan sa riječju ‘obrezanje’, koje isto tako predstavlja ‘pročišćavanje od prljavih ljubavi’ …

… što je čovjek više odmakao u ovom procesu … što on ima manje svoje pale prirode … a više nebeske … što se više približava 7-om danu koji predstavlja božanstvenog čovjeka … to će on imati manje borbi … tj. manje će Sotona imati mogućnosti napadati njegovo pročišćeno srce … sve dok on ne bude toliko utemeljen u Božjem dobru Ljubavi … da će po tom dobru Ljubavi … tamo ući i nastaniti se On Koji je Sama Ljubav (1 Ivanova 4:16) … kada se svi nečisti duhovi moraju povući … i kada čovjek posljedično tome ulazi u počinak Božji … ili Šabat (Šabat, na hebrejskom predstavlja ‘počinak’) … a on je moguć jedino kada kušnje prestanu …. ili borbe između dobra i zla u čovjeku … a one prestaju JEDINO na kraju preporoda (6 radnih dana u Postanku predstavljaju taj cijeli period kušnji, ili borbi protiv paklova)… tj. kada se čovjek pročisti u svojoj volji i otud u razumijevanju … budući paklovi i zli duhovi mogu utjecati i vršiti napade jedino na čovjekovo zlo i neistinu … a moraju se povući poraženi kada su na njihovom mjestu, tijekom preporoda, došli Kristovo Dobro i Njegova Istina!

O tome da vam nikakav rang u svijetu … ili pripadnost nekoj crkvenoj organizaciji… baš kao ni bilo kakve izvanjske ceremonije … te nikakvo pretvaranje … ne mogu dati upravo rečenu kvalitetu života … već jedino istinski unutarnji preporod duše … to ukazuje 23 poglavlje Mateja koje razotkriva tu kvalitetu postojanja oslikanu ‘farizejima’ … od kojih je sljedeća ona na koju bi vam skrenuo pažnju:

Matej 23:

25 “Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Čistite  čašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe.
26 Farizeju  slijepi! Očisti najprije nutrinu čaše da joj i vanjština bude  čista.”
27 Jao vama pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Nalik ste  na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su  puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće.
28 Tako i vi izvana  ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.”

‘Puna grabeža i pohlepe… mrtvačkih kostiju i svake nečistoće… licemjerja i bezakonja’ … jeste svaka nepreporođena duša … ili svako ljudsko srce … i dok je takvo … ono je debelo u vlasti Božjeg Protivnika … od kojeg da bi se zaštitilo … ono sebe mora ‘oprati i očistiti’ … a to se događa samo na jedan način … a to je u ‘vodi Istine’ (‘voda’ u Riječi Božjoj uvijek stoji za Istinu) … i to na sljedeći način:

1. Nakon što smo bili pod Križem i priznali naše grijehe te prihvatili Isusovu žrtvu okajnicu i time Isusa učinili Spasiteljem i Iskupiteljem … mi smo tako reći omogućili sebi dotok Snage Božje … ili komunikaciju sa Svetim Božjim Duhom od kojeg nas je od tada odvajao naš grijeh …

2. Tu Snagu Božjeg Duha koja sada dotiče ka nama … mi koristimo tako da najprije spoznamo koji je naš krajnji cilj ili ideal … pa kad spoznamo da je to Ideal Čovjeka ili Božjeg Djeteta kojeg je postavio Isus Krist …

3. … mi krećemo sebe mijenjati u tu Njegovu prirodu … tako što učimo Istine iz Riječi Božje …

4. … u njima se ogledavamo … tj. na njihovom svjetlu spoznajemo naše nečistoće … mane … zloće …

5. … koje onda omrznemo …. pa se sebi ‘ogadimo’ … pokajemo pred Kristom i ljudima … i posljedično se želimo promijeniti …

6. … za što onda svojom voljom, a Njegovom snagom … ili po Njegovu Duhu … krećemo u borbu protiv iskvarene volje …

7. … kad nadvladamo bilo koju od prepoznatih zlih strasti … od kojih je jedna evo skoro razrađivana seksualna požuda (vidi također Objavu Mjeseca Kolovoza!) … mi onda molimo također za snagu i ustrajnost da do kraja života više ne podlijegnemo u kušnjama ili pod napadima protivnika …

(‘Pobjednik’ koji se spominje na kraju svakog obraćanja 7-im crkvama u Otkrovenju 2 i 3 je onaj vjernik koji nakon pokajanja nadvlada zla u sebi… riječ ‘obraćenje’ koju daju Hr. Biblije na tim mjestima je krivi prijevod, točno je dakle ‘pokaj se’! = prema tome, čovjek mora a) nadvladati zlo, i onda b) ustrajati do kraja; ovu problematiku obrađuju u duhovnom značenju Knjiga o Jošui i o Sucima … faza ‘Mojsije’ prestaje kada smo se upoznali sa Istinom … i vidjeli na toj Istini što moramo napraviti ili postati … onda počinje faza ‘Jošua’ ili ‘nadvladavanje zla u našoj volji’, predstavljenih u  totalu sa 7 poganskih naroda u Obećanoj Zemlji; no u Sucima se obrađuje problematika ‘vraćanja na stara zla’, ili ‘zanemarivanja Gospoda Boga NAKON što smo nadvladali’ … i to je dosta vrijedno pažnje je se vidi koliko je važno USTRAJATI DO KRAJA jednom kad smo nadvladali … što onda objašnjava prvo ovdje rečeno u svezi ‘Pobjednika’ iz Otkrovenja ;) winking)

Ako sve ovo napravimo … da vas vratim na prevažni stih 18 iz 1 Ivanove 5 … onda ćemo imati u srcu i oko ‘srca’ onu vrstu Pravednosti … Kristove DVOJAKE Pravednosti … koja će nas valjano štititi i zaštititi od svih napada Protivnika …

‘Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama (Isus Krist) nego onaj koji je u svijetu (Sotona).’  1 Ivanova 4:4

U Ljubavi Kristovoj …

Lorens :x lovestruck

                                                                         

  (Blato – 6 Kolovoz, 2011)

Spread the Truth