Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

O Preporodu ili ponovnom rođenju čovjekove duše – 3 (‘Sva vlast na nebu i na Zemlji’)

Print Friendly, PDF & Email

O preporodu ili ponovnom rođenju čovjekove duše – 3 (‘Sva vlast na nebu i na Zemlji…’)

‘Isus im pristupi i prozbori: “Dana Mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle  i učinite Mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što Sam vam zapovjedio!” “I evo, Ja Sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.”   Matej 28:18-20

 

Ekipica moja draga, dragi braćo i sestre u Kristu Isusu, pozdravljam vas ovako još ‘topli’ nakon popodnevne molitve! J

Sinoć sam imao divan ulazak u noćnu molitvu i u san, naime ‘otvorilo’ mi se ‘nebo’ dok sam meditirao nad Prvom Zapovijedi Božjom, pa zatim i unutarnji dublji sadržaji 18-tog stiha posljednjeg poglavlja u Mateju (na to me naime bilo prebacilo istog trenutka J), pa onda preko njega odmah i duhovno značenje cijele te završne Kristove misli-uputa za Njegove vjerne sljedbenike, što će vas vjerujem zanimati ako ne zbog drugog, onda sigurno zbog onog ‘prvo-posljednje rečenog’ u nekom dijelu Božanskog Otkrovenja,

‘Ono što je prvo rečeno u Riječi je cilj poradi kojeg su sve stvari koje slijede u serijama.’             E.Swedenborg ‘Ivanovo Otkrovenje Objašnjeno – 62’

‘Da anđeli uzimaju u obzir jedino ciljeve (krajnje svrhe) i primjene u Riječi, a doktrinu kao sredstvo za otkrivanje cilja ili primjene.’

E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 1645 + ‘Duhovni Dnevnik – 5606’

… ovdje Evanđelja po Mateju, o čemu smo, sijećate se, ono bili govorili u učenju ‘Dok sam meditirao nad Knjigom Postanka 29’, gdje smo na ovu temu bili rekli:

‘Nadalje, pravilo prve i zadnje rečenice, što je PRAVILO KOJIM JE PISANA BOŽANSKA OBJAVA KOJU MI POZNAJEMO KAO RIJEČ BOŽJA (naglašavam kako nisu sve knjige u Bibliji ‘Riječ Božja’)… kaže kako se u PRVOJ rečenici otkriva što je ono što se obrađuje u tom poglavlju, ili dijelu Riječi, tj. ono što vlada tamo, a što vlada onda uključuje sve stvari koje slijede, koje se iz nužnosti odnose prema tome, a u ZADNJOJ rečenici pak se otkriva koji je njegov cilj, tj. u što gleda to poglavlje (N.T. 1018, 804, 899, 1058, 2114, 4667).

Lako je razumljivo onda nakon toga kako će sve ono ‘između’ biti ništa do li put koji nas dovodi do toga cilja J.’

E sad, ‘prva stvar rečena’ u našem Mateju, ili prvo ‘zbivanje’ tamo, obrađuje začeće Spasitelja Isusa Krista u našoj duši, ili istinske vjere u Njega što dođe na isto, što je SAM POČETAK PREPORODA DUŠE (ili ‘čime započinje preporod duše’), dok ‘zadnje pak rečeno’ u Mateju, ili zadnje zbivanje tamo, pak obrađuje ukazivanje i objavljivanje (Prisustvo!) Njega uskrslog i proslavljenog u našoj duši i Njegovu komunikaciju sa osjećajima i mislima naše duše, što će reći, ‘učenicima i apostolima’, što se događa NA SAMOM KRAJU PREPORODA DUŠE.

‘Prvo od serija je prema tome poput ‘sjemena’, a posljednje je kao ‘plod’.’

E.Swedenborg ‘Anđeoska mudrost u svezi Božanske Ljubavi i Mudrosti – 310, 314, 316’

Nadalje, ako smo zapamtili iz zadnjeg učenja kako proslavljivanje Krista ili Njegova deifikacija, korespondira sa našim preporađanjem ili našom deifikacijom, onda mi se čini lako razumljivo kako su Njegove Riječi učenicima u Njegovu proslavljenom stanju nakon uskrsnuća, u stvari Njegove Riječi, tj. percepcija istine i ljubavi od Njega u, nama već preporođenima, tj. duhovno uskrslima kada smo, duše što se tiče, o čemu Swedenborg lijepo piše odmah niže u 182 pasusu, već poput anđela nebeskih.

Da bi razumjeli što ću dalje reći u svezi ‘neba’ i ‘zemlje’ nad kojima Krist ma vlast (jer pitao sam se, ‘Tko su ti nad kojima Krist ima vlast?’, tj. što to praktično znači ‘da Krist u duši ima vlast nad nebom i zemljom’?), što je ono što me posebice ‘zveknulo’ sinoć, prevest ću sljedeće iz poglavlja o preporodu iz Swedenborgove male knjižice o Doktrini Novog Jeruzalema:

179. Svatko ima unutarnjeg, i vanjskog čovjeka: unutarnji čovjek je koji se naziva duhovnim čovjekom, a vanjski čovjek, koji se naziva prirodnim čovjekom. Svaki od njih treba biti preporođen, kako bi čovjek mogao biti preporođen. Kod čovjeka koji nije preporođen, vanjski, to jest, prirodni čovjek vlada, a unutarnji čovjek je servilan. Iz ovog je očigledno kako je od rođenja životni red sa čovjekom naopak; naime, što treba vladati je servilno, a što treba biti servilno vlada. Ovaj red treba biti okrenut kako bi čovjek mogao biti spašen; a ovo okretanje se nikad ne može dogoditi osim kroz regeneraciju od strane Gospoda.

180. Što je naznačeno sa vladavinom unutarnjeg čovjeka, i servilnošću vanjskog čovjeka, i obrnuto, može biti ilustriratno na ovaj način: ako čovjek postavi svo njegovo dobro u razvratnost, zaradu, i ponos, i ako on osjeća užitak u mržnji i osveti, i unutarnje u sebi traži potvrdne razloge; onda njegov vanjski čovjek vlada, a njegov unutarnji čovjek služi. Ali ako čovjek nalazi negovo dobro i njegov užitak u tome da razmišlja o i želi dobro, iskreno, i pravedno, i da govori i djeluje izvanjski na isti način, onda unutarnji čovjek vlada a vanjski je servilan.

181. Unutarnji čovjek je preporođen prvi od strane Gospoda, a vanjski nakon toga, i potonji kroz prethodnog; jer unutarnji čovjek je preporođen tako da misli one stvari koje pripadaju vjeri i dobročinstvu; ali izvanjski, životom u skladu sa ovima. To je naznačeno riječima Gospodnjim (Ivan 3:5), ‘Ako čovjek nije rođen od vode i Duha, on ne može ući u kraljevstvo Božje’; voda, u duhovnom značenju, naznačava istinu vjere, a Duh život u skladu s time.

182. Čovjek koji je bio preporođen, s obzirom na njegova unutarnjeg čovjeka, je u nebu, i on je tamo anđeo sa anđelima, među koje on također dolazi nakon smrti. On je sposoban onda živjeti život neba, ljubiti Gospoda, ljubiti bližnjega, razumjeti istinu, uživati dobro, i percipirati osjećaj blaženstva otud.’                          E.Swedenborg ‘Novi Jeruzalem i njegova nebeska doktrina’

Dakle, preporođeni čovjek koji kao takav ‘više ne živi sebi i za sebe, već u kojem sada Krist živi’ (Galaćanima 2:20), ima obnovljenog tj. Kristov-likog i unutarnjeg čovjeka, tj. volju i razumijevanje, koji su ‘nebo’, baš kao i prirodnog čovjeka, koji je ‘zemlja’, koji je nadalje skroz podređen ili servilan unutarnjem čovjeku i putem njega Kristu.

Tek u takvom čovjeku Krist vlada, tek je takav čovjek doista Kristov, jer on je Kristov i u duhu i u tijelu, sve što osjeća, sve što govori, i sve što radi je Kristovo. To je stanje o kojem govori stih 18, i to me baš sinoć ‘uronilo’ mogu vam reći!

E sad, takav preporođeni čovjek, kojemu vanjski čovjek služi unutarnjem, tj. kojem je tijelo podređeno duhu koji je obnovljen u Kristu, ima svoju volju, i otud sve osjećaje, zatim svoje razumijevanje, i otud sve misli, te nastojanja, i otud sva djela, prožete i posvećene Kristovom vatrom Ljubavi (Otac), svjetlom Mudrosti (Sin) i Silom Djelovanja (Sveti Duh), i kao takav je tek sposoban izaći u svijet i o istoj toj Kristovoj Ljubavi, Mudrosti i Sili pak sposoban svjedočiti pred drugima, i također ih na druge prenositi, tj. Kristu omogućiti da na njih utječe kroz njega (= ‘krstiti ih’, znači na ovaj način pomagati u preporađanju njihovih duša; Stih 19).

I naravno, takav čovjek, Koji vrši Kristovu Ljubav-nu volju, Koji propovijeda Njegovu Istinu, i koji djeluje uz Silu Njegova Duha, tj. u Kojem Krist živi po Svom Duhu, onda naravno osjeća Njegovo neprestano prisustvo u sebi i oko sebe, i to u svakom stanju koje proživljava (‘… u sve dane’) … što će trajati sve dok ne odbaci ovo tijelo i kao svjetlosno biće, tj. Božje dijete, ode kod Isusa Krista u Njegovu Očevu kuću! J

Sve ostalo u Mateju, su naravno sredstva koja poslužuju ovom krajnjem cilju, tj. načini na koje Gospod ostvaruje ovaj sveti cilj u nama …

‘Gdje dakle postoji cilj tamo također postoji i uzrok koji vodi do efekta, stoga, u Riječi se uzrok treba naći u posrednim stvarima serija, i tamo je kao doktrina i istine doktrine, koje su sredstva koja vode do efekta ili primjene.’ (Nauka tumačenja Božanske Riječi po Swedenborgu)

Ovo je ovdje o ‘istinama doktrine’ još trebalo napomenuti da bi se ukazala važnost prve rečenice u 20-om stihu, koja kaže kako ‘ljudi, ako će biti preporođeni, moraju znati sve istine iz Riječi koje vode do ovog krajnjeg cilja’! Jer inače, ‘kako će čovjek znati što mu je vjerovat i što činiti?!’ Na istu stvarnost se odnose i riječi Marije u Ivanu 2:5, gdje je preporod također ono na što se odnosi duhovno značenje ‘vjenčanja u Kani’!

Eto … išlo je to naravno i dublje … i šire … i više od ovih par rečenica … no mislim da će ovo svima dati potrebnu perspektivu, i nadahnuće, tako da dalje sami možete ponirati u prekrasne tajne ovih Kristovih Riječi!

          Ljubim i grlim

                   Lorens J

 

(Blato, 8 Rujan, 2010)

Spread the Truth