Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

O Kršćanskom odnosu prema siromasima… milosrdnost (milostinja)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                           O Kršćanskom odnosu prema siromasima… milosrdnost (milostinja)

‘Nađe li se kod tebe kakav siromah, netko od tvoje braće u kojem god gradu u zemlji što ti je Jehova, Bog tvoj, dadne,  ne budi tvrda srca niti zatvaraj svoje ruke prema svome siromašnome bratu, nego mu širom rastvori svoju ruku i spremno mu daj što mu nedostaje. Čuvaj se da ti se u srcu ne porodi opaka misao te rekneš: ‘Sedma se godina, godina otpuštanja dugova, već približuje’ – i da prijekim okom pogledaš svoga siromašnog  brata i ništa mu ne dadneš. On bi zazvao Jehovu protiv tebe i grijeh bi bio na tebi. Daj mu rado, a ne da ti srce bude zlovoljno kad mu daješ, jer će te zbog toga blagoslivljati Jehova, Bog tvoj, u svakom poslu tvome i u svakom pothvatu ruku tvojih. Kako siromaha nikad neće nestati iz zemlje, zapovijedam ti: širom otvaraj svoju ruku svome bratu, svome siromahu i potrebitu u zemlji svojoj.   Ponovljeni Zakon 15:7-9

‘Tko dijeli obilato, sve više ima, a tko škrtari, sve je siromašniji.’    Mudre Izreke 11:24

‘Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati.’   Mudre Izreke 21:13

‘Tko tlači siromaha huli na Stvoritelja, a časti ga tko je milostiv ubogomu.’  Mudre Izreke 14:31

Blago onome koji misli na siromašne: u dan nevolje Jehova će ga spasiti!’ Psalam 41:1

‘Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam, koji poslove svoje obavlja pravedno. Dovijeka neće on posrnuti: u vječnome će spomenu biti pravednik. Žalosne se vijesti neće bojati, mirno je njegovo srce uzdajuć’ se u Jehovu. Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji, neprijatelje svoje prezire. On prosipa, daje sirotinji: pravednost njegova ostaje dovijeka, njegovo će se čelo slavno uzdići.’   Psalam 112:5-9

“Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!”  Matej 6:1-4

‘Donosite dakle plodove dostojne obraćenja… Već je sjekira položena na korijen stablima: svako dakle stablo koje ne donosi dobra roda siječe se i u oganj baca.” Pitalo ga mnoštvo: “Što nam je dakle činiti?” On im odgovaraše: “Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.”    Luka 3:8-11

‘A i onome koji ga pozva, kaza: “Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.’      Luka 14:12-14

‘U Cezareji bijaše neki čovjek imenom Kornelije, satnik takozvane  italske čete, pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom. Dijelio je mnoge milostinje narodu i bez prestanka se molio Bogu. U viđenju negdje oko devete ure dana ugleda on jasno anđela Božjega gdje dolazi k njemu i veli mu: “Kornelije!” Zagleda se u nj pa mu prestrašen reče: “Što je, Gospodine?” A on njemu:  “Molitve su tvoje i milostinje uzišle kao žrtva podsjetnica pred  Boga.’   Djela 10:1-4

“Ni za čijim srebrom, zlatom ili ruhom nisam hlepio. Sami znate: za potrebe moje i onih koji su sa mnom zasluživale  su ove ruke. U svemu vam pokazah: tako se trudeći treba se zauzimati za nemoćne i na pameti imati riječi Gospodina Isusa jer On reče: ‘Blaženije je davati nego primati.'”    Djela 20:33-35

‘Smatrao sam dakle potrebnim zamoliti braću da unaprijed pođu k vama i da pripreme vaš još prije obećani dar te bude pripravan – kao dar darežljivosti, a ne škrtosti. Ta eno: tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo – kao što je pisano: Rasipno dijeli, daje sirotinji, pravednost njegova ostaje dovijeka (Psalam 112:9)A onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, pribavit će i umnožiti sjeme vaše i povećati plodove pravednosti vaše. Tako ćete se u svemu obogatiti za svakovrsnu darežljivost koja se, našim posredovanjem, izvija u zahvalnicu Bogu. Jer ovo bogoslužno posluživanje ne samo da podmiruje oskudicu svetih  nego se i obilno prelijeva u mnoge zahvalnice Bogu.’      2 Korinćanima 9:5-12

‘Samo neka se sjećamo siromaha, što sam revno i činio.’ Galaćanima 2:10

‘Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce – kako ljubav Božja ostaje u njemu?’    1 Ivanova 3:17

‘Znati dakle dobro činiti, a ne činiti, grijeh je!’   Jakovljeva 4:17 

***  *  ***

 

Spread the Truth