Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Ljubite jedni druge kao što sam Ja ljubio vas (M. Valtorta)

Print Friendly, PDF & Email

                       

‘Ljubite jedni druge kao što sam Ja ljubio vas’

Ivan 13:34

Od kolijevke do Križa. Od Bethlehema do Maslinske gore, Ja sam ljubio svakog od vas.

Hladnoća i bijeda Moje prve noći na svijetu Me nije spriječila da vas ljubim sa Svojim Duhom i, iako uništavajući Sebe čak do točke kad nisam u stanju – Ja, Riječ – da vam kažem: ‘Volim vas’, Ja sam vam rekao te riječi sa Svojim Duhom, neodvojivim od onog Očevog koji djeluje zajedno sa Njime u neumornoj aktivnosti.

Agonija moje posljednje noći na Zemlji Me nije omela/spriječila da vas ljubim. Radije, ona je dodirnula najveće vrhunce ljubavi. Ona je gorila, radije, u najživljoj vatri. Ona je sagorjela, umjesto toga, sve ono što nije ljubav, čak do iscijeđivanja – zajedno sa Mojim gađenjem prema grijehu i Mojom tugom zbog Očevog napuštanja -. krvi iz Mojih vena.

Koja je veća ljubav od te koja zna kako ljubiti dok zna da je sama omražena (= da ju mrze oni koje voli)? Tako sam Ja volio svakoga od vas.

Prvi pokret/gesta Mojih ruku: milovanje. Posljednji: blagoslov. A između ova dva pokreta/geste – prvog, rođenog u mrklom mraku zimske noći, posljednjeg, u divoti gorućeg ljetnjeg jutra – trideset tri godine ljubavnih pokreta/gesti, korespondiraju sa isto toliko pokreta ljubavi. Ljubav sa čudima, ljubav sa milovanjima djece i prijatelja, ljubav Učitelja, ljubav Dobročinitelja, ljubav Prijatelja, ljubav, ljubav, ljubav…

I više nego ljudska ljubav na Posljednjoj Večeri. Prije nego su bile zavezane i nabijene na kolac, ove Moje ruke su oprale stopala apostola, čak onoga čije sam srce želio oprati; i prelomile su kruh. I Ja sam prelomio Moje srce sa tim kruhom – taj vam kruh Ja dajem. Jer Ja sam znao da je Moj povratak na nebo bio blizu i Ja vas nisam želio ostaviti same. Pošto sam Ja znao kako lako zaboravljate, i želio sam da sebe vidite kao braću koja sjede za jednim stolom za večeru, oko Mojeg stola-oltara, tako da kažete jedni drugima: ‘Mi pripadamo Isusu!’

Koja je veća ljubav od one koja zna kako ljubiti onog koji ju muči? A ipak tako sam Ja ljubio svakoga od vas. I znao sam kako moliti za vas dok sam umirao.

Ljubite jedni druge kako sam Ja ljubio vas. Mržnja trne svjetlo. Čak jednostavna svađa muti mir. Bog je Mir, On je Svjetlo, jer Bog je Ljubav. Ali ako ne ljubite, i ljubite kako sam Ja vas ljubio, vi ne možete imati Boga.

Kako sam Ja volio vas. Prema tome bez nadutosti. Iz ovog tabernakula, iz ovog Križa, iz ovog Srca su proizašle jedino riječi poniznosti.

Ja sam Bog i Ja  am vaš Sluga, i Ja stojim ovdje čekajući svakog od vas da Mi kaže: ‘Gladan sam’, da bi dao Sebe – Kruh – vama. Ja sam Bog i Ja se otkrivam vašim očima, nag i proklet, na komadu drva koje je bilo sramotna vješala. Ja sam Bog i Ja vas preklinjem da ljubite Moje srce. Ja vas preklinjem. Iz ljubavi prema vama: jer ako ljubite vi sebi činite dobro. Ja sam Bog. Sa ili bez vaše ljubavi Ja sam uvijek Bog. Ali vi, ne. Bez Moje ljubavi vi ste ništa: prašina.

Ja želim svakoga od vas sa Mnom. Ja vas želim ovdje. Ja želim učiniti od vaše prašine svjetlo blaženstva. Ja ne želim da umrete, već da živite: jer Ja sam Život i želim da vi imate Život.

Ljubite jedni druge bez egoizma. To (= egoistična ljubav) bi bila nečista ljubav, određena da umre od bolesti. Ljubite jedni druge tako što jedni drugima želite više dobra nego što želite za sebe. To je jako teško. Znam. Ali vidite li ovaj Euharistički Kruh? On je stvorio mučenike. Oni su bili stvorenja kao svaki od vas: plašljiva, slaba, čak porocima vođena. Ovaj Kruh ih je učinio junacima.

U prvoj točci (odnosi se na Isusovu objavu o Euharistiji koja se sastoji od 4 točke od čega je ova, ovdje prevedena, treća) sam vam pokazao/naznačio Moju krv za vaše pročišćavanje. U ovoj trećoj točci, da bi vas učinio svecima, Ja sam vam ukazao ovaj Oltar-stol i ovaj kruh. Od grešnika, krv vas je učinila pravednima. Kruh pravednih vas čini svecima. Kupka spire ali ne hrani. Ona osvježava, obnavlja, ali ne postaje tijelo u tijelu. Hrana, međutim, postaje krv i tijelo: ona postaje vi. Moja hrana postajete vi osobno.

Oh! Razmislite! Pogledajte na malu bebu. Danas ona jede svoj kruh i sutra ponovno, i onda sutra, i sutra i sutra. Gledajte kako postaje čovjek: visok, robustan/snažan, naočit. Da li ga je njegova majka učinila takvim? Ne. Njegova majka ga je začela, nosila ga, dovela ga na svjetlo, dojila ga i ljubila, ljubila, ljubila ga. Ali ako, nakon svoga mlijeka, to majušno nije imalo ništa drugo osim kupki, poljubaca i ljubavi, ono bi bilo umrlo od gladi. To malo dijete postaje čovjek od odrasle hrane koju uzima. Taj čovjek je takav pošto dnevno uzima svoju hranu.

Isto važi za vaše duhovno ‘ja’. Hranite ga sa istinskom Hranom koja silazi sa neba i koja vam sa neba donosi svu snagu da vas u Milosti učini muževnima/srčanima/hrabrima (manly). Zdrava i snažna muževnost/srčanost (virility) je uvijek dobra. Gledajte koliko je lakše na bolesnog čovjeka gledati kao na nešto neprijatno (as harsh) i bez samilosti ili strpljenja. Moja hrana će vas učiniti zdravima i snažnima srčanošću duha, i vi ćete znati kako voljeti druge više nego sebe same, kako sam Ja volio vas.

Jer, gledajte, sinovi, Ja sam vas volio ne kako čovjek voli sebe. Već više od Sebe. Toliko da sam Sebe usmrtio da bi vas spasio od smrti. Ako volite na taj način, vi ćete Boga poznavati intimno. Da li znate što znači Boga poznavati intimno? To znači poznavati ukus istinske radosti, istinskog mira, i istinskog prijateljstva.

Oh! Prijateljstvo, mir, Božja radost! To je nagrada obećana blaženima. Ali ona je već uručena onome koji na Zemlji voli cijelim bićem/sobom.

Ljubav, istina je, nije od riječi (ili ‘nije u riječima’). Ona je od djela (ili ‘u djelima’). Aktivna kao njezin Izvor Koji je Bog. Niti je ikad umorna od rada, niti čak od razočaranja koja dolaze od njezine braće. Siromašna je ta ljubav koja pada poput ptice sa njezinim oslabljenim krilima kada je prepreka rani! Istinska ljubav se, čak ako je i ranjena, podiže. Sa kandžama i kljunom se uspinje, ako više ne može letjeti, sa ciljem da ne leži u sjeni i mrazu, sa ciljem da bude na suncu, koje je lijek za svaku bolest. Ali čim je osnažena, gledaj kako ponovno nastavlja svoj let. I ide od Boga ka svojoj braći, i od njih ka Bogu: ovaj anđeoski leptir koji nosi peludi Nebeskih Vrtova da oplodi zemaljsko cvijeće; I nosi Bogu mirise zgrabljene od najponiznijeg cvijeća, da ih On može pozdraviti i blagosloviti.

Ali jao ako se previše udalji od sunca. Sunce je Moja Euharistija, pošto je u Njoj Očev blagoslov, Duh koji voli, dok Ja, Riječ, djelujem.

Dođite i uzmite. Ovo je hrana za koju Ja vatreno tražim da od vas bude konzumirana.

Gospodin Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Mariji Valtorta, dna. 14 Lipnja 1944, zapisano u njezinim ‘Zabilješkama’ 

Spread the Truth