Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Duhovni Rat (Uvod)…

Print Friendly, PDF & Email

Duhovni Rat (Uvod)

‘Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.’  Efežanima 6:12

(‘Jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovog sveta, s duhovima pakosti ispod neba.’ Vuk Karađić)

‘Svi demoni će biti pušteni s lanca tijekom posljednjih dana kraja; pakao će ispljunuti svoje naj zlo-bnije duhove i princ tame će svoje misli prenijeti na njih da djeluju destruktivno među ljudima na Zemlji. I vi ljudi ćete živjeti sred ovog područja i biti ćete u neprestanoj opasnosti da vas proguta pakao i njegove sile…’  (BD 6801)

 

Ekipica moja draga i mila, radosti moja velika pred Dolaskom Gospodnjim, i vi prijatelji bliži i dalji, jutro vam želim, kako ste mi danas, jel i kod vas kišica pada?! :) happy

Počet ćemo danas (silom ne-prilika) novu seriju propovijedi … ovaj puta na temu nečega za što ste vjerujem čuli … ali čemu većina ne pridaje dovoljno ozbiljnu pažnju … a to je rat koji se vodi između Isusa Krista i Sotone … rat između Njegovih anđela i Sotonske vojske demona … rat između svjetla i tame… koji je u ove Posljednje dane u punom jeku … ‘jer on (Sotona) zna kako nema još puno vremena!’ (Otkrovenje 12:12) …

Stih 12 još kaže ‘jao si ga vama koji boravite na Zemlji i moru, jer vrag je sišao k vama, i gnjevan je silno…’ … na što se Petar nadovezuje govoreći … ‘Protivnik vaš, vrag, kao ričući  lav obilazi tražeći koga da proždre.’  1 Petrova 5:8

Kroz Berthu Dudde nam je pak još nadodano i ovo:

‘Sav će se pakao osloboditi i Božji će protivnik znati kako neće imati puno preostalog vremena i doista će na svaki mogući način iskoristiti ovo njegovo konačno vrijeme. I mnoge će paklene sile zaposjednuti ljude ako im se oni ne odupru, ako oni sami uživaju u ponašanju opakog svijeta.’  (BD 6801)

*

Znali vi to ili ne znali, prihvaćali vi to ili ne prihvaćali, mi živimo u vremenu Kraja … vremenu kada će se svaka duša morati jasno odlučiti za jednu stranu … za Isusa Krista  … ili za Sotonu … štoviše … na Zemlji smo da bi donijeli tu odluku volje … o kojoj će nam zavisiti život u vječnosti!

E sad, obadva se Gospodara bore da bi zadobili duše za sebe … i na nas se cijelo vrijeme vrši utjecaj sa dvije strane … ili još, mi se, znali ili ne znali, bili toga svjesni ili ne, nalazimo posred velikog sukoba koji se vodi u duhovnom svijetu …

‘Shvatite i obratite pažnju na informaciju koja vam je dana od strane Mojega Duha: Vi se približavate periodu koji otkriva i Moju volju i Moju snagu, Moje djelovanje na Zemlji, baš kao i utjecaj Mojega protivnika (Sotone), jer borba između Mene i njega, borba između svjetla i tame, će doseći njezin vrhunac budući je kraj blizu. Vi ćete biti bacani amo i tamo poput igračke, i na duhovan i na zemaljski način… vi ćete biti opsjedani (isto u smislu: na vas će navaljivati) kako bi se pobrkale vaše misli i stav, ali istovremeno će vam Moji glasnici donijeti poruke od Mene…’ (BD 3690)

… svjesnost o kojem je nužna da bi se čovjek znao pripremiti ili ‘oboružati’ … i tako se održati u ‘dan zli’!

‘…za sada je još na vama da im dopustite biti pobjedonosnima ili da sebe odbranite od njihovih juriša.’  (BD 6801)

*

Eežanima 6:

10 Ubuduće jačajte se u Gospodu i u silnoj snazi Njegovoj.
11 Obuci
te svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.
13 Zbog toga posegnite  za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati  se kada sve nadvladate.
14 Držite se dakle! Opašite bedra  istinom, obucite oklop pravednosti,
15 potpašite noge  spremnošću za evanđelje mira!
16 U svemu imajte uza se štit  vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.
17 Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.
18 Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u  Duhu molite.

Pokojni Derek Prince, jedan od najvažnijih Kristovih ratnika u svijetu (Pentekostalna crkva) … je ovdje skrenuo pažnju na jednu stvar koja mi se posebice čini važnom, a to je, ‘ne samo Pastori ili Propovjednici, VEĆ SU SVI KRŠĆANI, bez izuzetaka (!!!), dio ovog rata o kojem Pavle govori u Efežanima … I SVI SU KRŠĆANI POZVANI DA SE DOBRO OBORUŽAJU DA BI SE MOGLI ODRŽATI U DAN KADA ĆE IH SOTONA I NJEGOVI DEMONI NAPASTI’ (Derek Prince ‘Duhovni Rat 1/1’) … a svi ćemo biti napadnuti, ako već nismo, TO MOŽETE UZETI ZDRAVO ZA GOTOVO!

… i zbog toga vam ja moram ponovno skrenuti pažnju na uvodni stih … ‘a naša borba nije protiv ljudi od krvi i mesa … nego protiv Sotone i njegove cijele vojske … protiv onih koji su raspostrli ovu tamu na Zemlji (ljudskim umovima) … protiv zlih demonskih sila ispod neba’ – moja parafraza!

E sad, San Tzu, u svojoj čuvenoj knjizi ‘Umijeće ratovanja’, reče nešto što mi se posebno sviđa i nalazim kao istinito, naime:

1. Ako ne poznaješ ni sebe ni svoga neprijatelja, sigurno ćeš propasti.

2. Ako poznaješ sebe i poznaješ svoga neprijatelja, ne trebaš se bojati stotine bitaka.

Moja je namjera dakle … sprovesti ove dvije mudrosti u praksu … i pri tom ne mislim samo na vas već isto tako i prije svega na sebe samoga … jer su mi situacije sada po zadnjem Misijskom putovanju ukazale da sam osobno daleko još od toga da budem sasvim spreman za ovaj Sveti Rat … da sam i sam daleko od toga da sam dobro upoznao najvećeg neprijatelja i njegovu vojsku kao i njegove strategije i njegova oružja …

… a vjerujte mi na riječ … kad vam se oči otvore po ovom pitanju … i kada spoznate kolika su ‘lukavstva đavolja’ (stih 11)… i kojim se sve oružjima služi da bi pridobio duše i zauvijek ih porobio … uzdrhtat će vam cijelo biće…

U Ljubavi Isusa Krista …
… Koji ima svu vlast na nebu i na Zemlji (Matej 28:18)
… i pred Kojim se mora, i hoće, prignuti svako koljeno,
… nebesnika, zemnika i podzemnika! (Filipljanima 2:10; Rimljanima 14:11)

Lorens 

(Blato – 5 Srpanj, 2011)

***

Bertha Dudde, br. 6801, 8 Travanj 1957

AKTIVNOST SOTONE I DEMONA TIJEKOM POSLJEDNJIH DANA…

Svi demoni će biti pušteni s lanca tijekom posljednjih dana kraja; pakao će ispljunuti svoje naj zlo-bnije duhove i princ tame će svoje misli prenijeti na njih da djeluju destruktivno među ljudima na Zemlji. I vi ljudi ćete živjeti sred ovog područja i biti ćete u neprestanoj opasnosti da vas proguta pakao i njegove sile… Ali oni vas ne mogu prisiliti… za sada je još na vama da im dopustite biti pobjedonosnima ili da sebe odbranite od njihovih juriša i vi doista nećete biti njima na nemilosti budući će dobri duhovni svijet također stajati pored vaše strane, on će samo čekati na vaš poziv kako bi bio u stanju pomoći vam. Sav će se pakao osloboditi i Božji će protivnik znati kako neće imati puno preostalog vremena i doista će na svaki mogući način iskoristiti ovo njegovo konačno vrijeme. I mnoge će paklene sile zaposjednuti ljude ako im se oni ne odupru, ako oni sami uživaju u ponašanju opakog svijeta. Demoni će pokušati preuzeti kontrolu nad njihovom vlastitom vrstom, oni će zaposjednuti njihovo tijelo i onda počiniti doista zlo-bne stvari, i već ovo je siguran znak kraja… Jer isuviše prečesto će oni imati lagan posao, ljudi će slijediti njihove sugestije pre-dobro-voljno i skrupulozno ostvariti što prijašnji od njih zahtjevaju. Princ tame će doista zadobiti veliku moć nad ljudima, i prema tome će njegova aktivnost postati sve više očigledna, naposlijetku, on vjeruje za sebe kako je sposoban pobijediti u konačnoj bitki protiv Boga. Posljedično tome on neće ostaviti ni jedan kamen neprevrnut kako bi ljude potstaknuo protiv Boga, on čak neće prezati napasti one koji žele raditi za Boga, on će koristiti svoje suučesnike da im prouzroči žalost/jad sa namjerom da uništi njihovu vjeru u Boga i on će pokušati utrnuti svako svjetlo koje proizlazi iz Boga… Njegova oholost neće poznavati granica i tako će on sebe uzvisiti iznad Boga do jednog opsega da će to rezultirati u brzom kraju njegove aktivnosti.

Međutim, ljudi će biti uvučeni u ovu bitku i trebaju sebe u njoj dokazati. Jer oni neće biti bez znanja o Božjoj Ljubavi i snazi i biti će sposobni zazivati Ga za zaštitu i pomoć u svakoj nevolji, koji će im onda definitivno biti podareni. Time ni jedno ljudsko biće se ne mora bojati ove nadolazeće nevolje i pritiska od strane mračnog svijeta, budući je staza ka Bogu otvorena svakome i nijedna osoba ne može biti spriječena da se njome zaputi. Demonska je aktivnost također lako prepoznatljiva od strane svakog pojedinca i bila bi u stanju zamisliti ga. I, tako, ove sile će se boriti uzalud gdjegod su ljudi dobre volje, budući su oni na Božjoj strani i svijet svjetla će formirati zid oko njih. Vi ljudi trebate doista biti pažljivi i uvijek na straži ali ne trebate biti plašljivi, jer vaša će odlučnost protjerati opasnost ili se odbraniti od nje… I prema tome smjer vaše volje zavisi popuno od vas. Svaki pogled kojeg uputite u carstvo protivnika (Sotone) je zamjećen od strane njegovih podanika koji vas neprestano primamljuju sve dublje u njegovo područje. To je zašto je potrebna velika pažnja ali svima onima koji imaju ozbiljnu volju usprotiviti im se je također zagarantirano da će primiti snagu. Vi možete zasigurno biti kušani ali ne biti prisiljeni… Unatoč tome to će biti i ostati borba za one od vas koji želite ostati vjerni Bogu, koja će trajati do kraja. Vi ćete biti sposobni preživjati ju i izroniti pobjedonosni, jer možete očekivati onoliko puno zaštite i pomoći s Božje strane koliko Njegov protivnik može zadobiti utjecaja nad vama, i vi odlučujete sami za sebe kome ustupate više prava. Međutim, aktivnost pakla i njegovih sila će biti prepoznatljiva svugdje, i ljudi će više nego uvijek popustiti/odreći se i sebe im izručiti. I prema tome vrijeme će doći kada će Bog Osobno zaustaviti aktivnost Njegovog protivnika i njega i njegove sljedbenike staviti u okove, tako da će opet nastati mir među ljudima dobre volje.         AMEN

Spread the Truth