Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Duhovni Rat – Upoznavanje neprijatelja – 12 (Antikrist)…

Print Friendly, PDF & Email

Duhovni Rat – Upoznavanje neprijatelja – 12 (Antikrist)

‘Djeco, posljednji je čas! I, kako ste čuli, dolazi Antikrist.’  1 Ivanova 2:18

 

Ekipica moja draga i mila, radosti moja velika pred Drugim Dolaskom Kristovim, kako ste mi danas, jel i kod vas pada kišica?! :) happy

Danas ćemo se pozabaviti jednim možda ponajviše potcjenjenim neprijateljem … a to je Antikrist … za kojeg znamo da je već u svijetu … utjelovljen u mnogima …

1 Ivanova 2:18:

‘Djeco, posljednji je čas! I, kako ste čuli, dolazi Antikrist. I sad su se već mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji čas.

…a mi upućeni u Čistu Istinu također znamo…

1 Ivanova 2:20:

‘A vi imate Pomazanje od Svetoga, i imate svo znanje.’

… da će njegovo osobno utjelovljenje slijediti u danima koji dolaze … kada će se u jednom svjetovnom vladaru on utjeloviti (Tematska Knjižica br. 47, gdje se to obrađuje, dostupna je na upit) da bi započeo posljednju vjersku borbu protiv svega Božanskoga (Tematska Knjižica br. 48, gdje se to obrađuje, dostupna je na upit)… a pogotovo protiv Isusa Krista i Njegovih (= obje ove teme se u kratkim crtama spominju u 2 Solunjanima 2)!

E sad, prije nego krenemo dalje, prije svega treba naučiti što prefiks ‘anti’ predstavlja, dakle, on predstavlja dvije stvari od kojih vam posebice pažnju skrećem na ovu drugu:

1. Protiv …

2. Na-mjesto ili u-mjesto ….

Prema tome… a pričam o malo shvaćenoj drugoj točci… izuzetno opasan duh Antikrista…  djeluje u Crkvi na sljedeći način PROTIV Isusa Krista, on najprije stavi ‘sebe’ kao lažnog krista PORED Isusa Krista … da bi Ga onda NADOMJESTIO ili izbacio skroz na skroz!

Najočitija prevara Sotone onima koji su u Istini, ali na žalost ne ‘slijepima koje vode slijepci’, jeste ono što se događa u rimokatoličkom obliku religijskog uvjeravanja, dakle, Sotona je kroz njih najprije postavio Mariju i svece PORED Krista … i sada na moj osobni užas, a ovo ne govorim napamet nego prema onome što stalno susrećem na cesti, zavedeni ne-Kršćani upućuju više molitvi Mariji i svecima … nego Isusu Kristu!

Zamislite samo što će se dogoditi sa svim tim milijunima zavedenih i udaljenih od Krista Koji jedini ima svu vlast na nebu i na Zemlji (Matej 28:18) i otud mogućnost pomoći im u nevolji razdvojenih ljudi kada počne brutalna vjerska borba i progonstva Kršćana, kad se od čovjeka kao dokaz njegove vjernosti bude zahtjevalo da po cijenu svog života i gubitka sve materijalne sigurnosti prizna Isusa Krista pred svijetom (Matej 10:32, 33)… što mislite, da li će ga osoba koja se moli svecima i Mariji …. dakle koja njih stavlja na-mjesto Krista … da li će Ga ta osoba priznati ili zanijekati … ja vam odmah kažem po onome što mi Duh Kristov govori …. ONI ĆE GA ZANIJEKATI … na svoju propast!

Nemojte me krivo shvatiti vi koji imate katoličku pozadinu … ja osobno nemam ama baš ništa protiv Marije, štoviše, ja ju smatram za jedno od najviših anđeoskih bića, koje je potpuno ostvarilo svoj zemaljski zadatak i nakon potpunog produhovljavanja tijela, tj. uskrsnuća i u tijelu, sada kao ostvareno dijete Božje uživa poštovanje svih drugih bića (Tematska Knjižica br. 1, koja govori o Mariji, dostupna je na upit)… no, unatoč tome … ona je ipak u odnosu na Gospoda i Oca, Krista Isusa … biće koje se Njemu klanja … biće koje zna TKO JE SVEMOGUĆI … I TKO SJEDI NA NEBESKOM PRIJESTOLJU! Otkrovenje 4 & 5!

Cijele priče Marije što se tiče, sljedeća Objava daje apsolutno sve što čovjek mora znati … i svaki koji se u bilo čemu što osjeća, misli, čini i govori bilo gdje udaljava od ovog što slijedi, taj je sukladno zaveden od Sotone:

OBOŽAVANJE MAJKE BOŽJE

Sva vaša duhovna pitanja će biti odgovorena pošto to, ondje gdje se istina mora razlikovati od neistine, pridonosi razjašnjenju, ali pod preduvjetom da je vama uistinu stalo pronaći Čistu Istinu. Jer kada vas vodi žudnja da potvrdite već postojeća mišljenja, onda niste prijemčivi za Čistu Istinu.

Majka Moga zemaljskog tijela je još od vječnosti bila odabrana za to da postane majka Spasitelja čovječanstva. Ona je posjedovala prosvjetljenu dušu koja se utjelovila na Zemlji zbog te uzvišene misije, te je bila, ako je usporedimo sa njenim zemaljskim sestrama, čista i savršena. Ali i pored toga je ona, kako bi dosegla najviši cilj, – potpuno sjedinjenje sa Mnom, morala proći težak životni put. Sa ispunjenjem te svoje misije je ona stekla pravo da je u duhovnom kraljevstvu smatraju za ‘naj-svetije biće’, pošto je kroz patnju koju je morala izdržati na Zemlji postala ‘slikom i naličjem’ Boga. Kroz svoju ljubav prema Meni je bila dovedena u takvo stanje patnje koje joj je omogućilo da se i njezino fizičko tijelo produhovilo. Tako je ona postala svijetleći primjer majke koja zbog svog djeteta podnosi najveću patnju.

Pa ipak, kult koji je u svezi s njom stvoren od strane ljudi, nije u skladu s Mojom voljom, jer iako je bila majka Moga zemaljskoga tijela, u duhovnom kraljevstvu je ona svjetlosno biće, prepuno Ljubavi i mudrosti koje želi pomoći ljudima da se približe svjetlu i blaženstvu.

U duhovnom svijetu je blaženstvo moguće jedino u sjedinjenju sa Mnom, a to duša može postići jedino svjesnom težnjom za takvim sjedinjenjem. Stoga, misli onoga koji želi postići blaženstvo moraju biti ispunjene jedino sa Mnom (!!!). On to sjedinjenje sa Mnom mora tražiti svojom slobodnom voljom, bez utjecaja duhovnih sila jer, ako bi tim silama to bilo dozvoljeno, svaki bi čovjek osjećao njihov utjecaj, pošto je prevelika njihova Ljubav prema ljudima kojima žele pomoći.

Duša se svojom vlastitom slobodnom voljom odmetnula od Mene, i ona se svojom vlastitom slobodnom voljom mora i vratiti k Meni. Svaki utjecaj od strane svjetlosnih bića bi ograničavao slobodnu volju.

Akcija slobodne volje se sastoji u dobrovoljnoj težnji te volje prema Meni, ka sjedinjenju sa Mnom, i takva težnja će na sve moguće načine biti podržavana od strane svjetlosnih bića. Međutim, bilo kakva vrsta obožavanja/klanjanja tim bićima je krivo usmjerena ‘težnja/volja’. Svjetlosna bića se nalaze u Ljubavi prema Meni, ona obožavaju i slave samo Mene i ne žele prihvatiti nikakvu vrstu obožavanja pošto znaju da sam Ja Biće Koje najviše zaslužuje obožavanje.

Onaj koji na ispravan način razumije odnos koji prema Meni imaju svjetlosna bića čija se Ljubav prema Meni rasplamslala u blistavu vatru, će također spoznati koliko je pogrešno razmišljanje onih ljudi koji se na takav način klanjaju Majci Božjoj. Oni će također razumjeti da to ne može biti Moja volja, jer na taj način ljudi za sebe stvaraju određenu vrstu ‘drugog Boga’, biće kojem oni ukazuju štovanje koje ono ne želi prihvatiti (!!!). Čovjek bi, sa ciljem da bi postignuo svoj cilj na Zemlji, trebao neprestano težiti sjedinjenju sa Mnom.   AMEN

Od Gospoda(ra) Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac, a kroz Unutarnju Riječ, primila Bertha Dudda, Objava br. 4752, 2 Listopad 1949

***


Ista je stvar i sa tzv. ‘svecima’ … za koje prije svega nitko od ljudi ne zna da li su doista ‘sveti’ ili ne … stoga ih ni nema pravo nazivati ‘svecima’… a ja osobno znam kako je ne mali broj tzv. ‘svetaca’ završio u paklu nakon smrti … baš zato jer su htjeli da ih ljudi uzvisuju … od kojih je jedan Ante Padovanski … baš ‘omiljeni’ ‘svetac’ mnogih Hrvata!

(Knjižica br. 2 koja se bavi ‘svecima’ je dostupna na upit!)

Dakle, zahvaćen je vrlo opasnim Duhom Antikrista svaki onaj koji u bilo kojem pogledu i na bilo koji način upućuje bilo kakve zamolbe ili molitve bilo kojem mrtvom čovjeku … a da ne kažemo kako time krši prvu zapovijed Božju (Izlazak 20:1-6) te time sebe odvaja od Božanske zaštite i navlači na sebe i svoju obitelj sve do praunuka teško prokletstvo!

Pazite se dakle, molite i bdijte bez prestanka jer ‘neprijatelj hoda uokolo kao ričući lav i gleda koga da proždre’ (1 Petrova 5:8), tj. on samo gleda kako bi u vašim srcima nadomjestio Isusa Krista … kako bi vas na ovaj ili onaj način odvojio od njega. … što će reći … ‘privukao’ k sebi … i tako vam dušu nanovo uronio u bezdan…

Nedajte se zavarati znakovima i čudima … iscjeljenjima … i silom koju neki prikazuju … jer sve je to najavljeno za posljednje dane … i sve je to u domeni onoga koji je gospodar ovog svijeta pa tako i svega materijalnoga … u što spada i vaše tijelo! Matej 24:24

Siguran znak da ste vi ili bilo tko od vaših bližnjih u vlasti Sotone … jeste nemogućnost da se ispovijeda Isus Krist … da se Njega veliča … da je on prvi i posljednji u svemu što činite … a ni ovo ne kažem bezveze ili napamet… jer su se neki među vama već uvjerili po vlastitom iskustvu … koliko ima ljudi kojima smeta i sam POMEN Isusova imena!

Pismo jasno kaže… ‘Onaj ima Duha Svetoga, kroz čije usne izlaze neprestane slave Isusu Kristu, koji sve počinje sa Isus a završava sa Krist, tj. kojemu je Isus Krist sve u svemu!’ Ivan 16:14

Sve drugo, bez obzira kakav oblik pobožnosti ima, treba dobro, dobro ispitati, jer vrlo je moguće, kako pokazuju ispitivanja na terenu, a ja sam si dao truda dobro promotriti pa nakon toga ispitati ‘vjernike’ u vladajućoj crkvi, da je tamo na djelu duh Antikrista!U Ljubavi Kristovoj …

Lorens :) happy

(Blato – 26 Srpanj, 2011)

Spread the Truth