Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Duhovni Rat – Upoznavanje neprijatelja – 10 (Odstupanja od Kršćanske vjere – trbuh kao ‘bog’ – 2)…

Print Friendly, PDF & Email

Duhovni Rat – Upoznavanje neprijatelja 10 (Odstupanja od Kršćanske vjere – trbuh kao ‘bog’ – 2)…

‘Postoje duhovi, prema tome, koji se nazivaju apetitima, sa kojima su neki tako zapaljeni da jedva mogu sebe suzdržati. Takvi su duhovi mnogostrukog roda i vrste, jer su predmeti apetita nebrojeni, od kojih su neki tjelesni, ili koji pripadaju tijelu, dok su pohote od uma. Takvi duhovi se nazivaju apetitima, budući ONI ČINE DA ČOVJEK ŽUDI, ili pobuđuju njegove apetite, odakle oni imaju njihove užitke; ali senzacija je svojstvena jedino čovjeku. Takvi duhovi su dobili tu osobenost iz njihova života u svijetu, utoliko što su gajili pohotnu žudnju za izvjesnim tjelesnim stvarima.’  E.Swedenborg ‘Duhovna Iskustva – 1566-7’

 

Ekipica moja mila i draga, radosti moja velika pred drugim Dolaskom Kristovim, i vi prijatelji bliži i dalji Isusu Kristu, kako ste mi danas, ste dobro spavali?! :) happy

Ja sam se bogme jučer naradio … tako da sam navečer pao u nesvjest kad sam legao u krevet … ali evo … motori su napunjeni … i idemo dalje, u slavu Isusa Krista … i za dobrobit sve Njegove djece! 

Htio bi se još malo pozabaviti onom temom ‘trbuh kao ‘bog”, tj. htio bi ukazati na VELIČINU problema kod ljudi koji,

1. Pretjerano jedu, i

2. Koji stalno misle o tome što pripremiti za hranu, tj. koja je hrana najzdravija!

Premda ćemo se ovome vraćati kada dođemo do pod-teme ‘zlodusi’ … ili ‘utjecaja zlih duhova’ …. htio bi odmah naglasiti sljedeće, skoro je siguran znak prisustva nekog nečistog duha ili zlo-duha, ako čovjek bilo što radi prisilno (- ovdje spadaju droge, alkohol, cigarete i hrana… hrana nije ništa bolja od 3 prethodne!)… što će reći … ako ga ‘nešto’ nagoni da radi nešto čemu se u trenutku zbog siline nagonjenja ne može oduprijeti a nakon toga, kada je u racionalnoj misli, što je misao, za vas koji ne znate, koja se može uzdignuti iznad iskvarene volje na nebesko svjetlo i sagledati što naša iskvarena volja čini, bude svjestan kako je napravljeno nešto loše, tj. kako ‘on u stvari to ne želi raditi’!

Jedna od tih stvari je dakle prežderavanje … koje je prouzročeno od strane zlo-duha žderanja!

Oni koji su upoznati sa Swedenborgom već su naučili kako smo mi, kao ljudska bića, u sasvim bliskom kontaktu sa duhovima … bilo dobrim ili lošim … zavisno o našoj kvaliteti … štoviše … sve misli koje primamo … ili osjećaje koje osjećamo … mi dobijamo ‘preko’ njih … budući su oni u našim osjećajima i mislima …

Jednom kada ovo čovjek zna, a to na žalost nije poznato općoj populaciji, onda je lako zaključiti po onome što činimo, ako to što činimo ‘ogledamo’ u Božjoj Riječi, da li su sa nama dobri duhovi … ili pak zlo-dusi … drugim riječima … sve što činimo a da se protivi uputama iz Riječi Božje … jeste pod utjecajem Sotone preko paklova i tamnošnjih zlih ili nečistih duhova … i obrnuto … sve što činimo a da je na kraju dobro i istinito … je pod utjecajem Gospoda Isusa Krista preko nebesa i anđela tamo i dobrih duhova …

Sad će naravno pitati svatko, ‘a kako se riješiti problema?!’ … meni se čini jedna od najjednostavnijih metoda ona koja je preporučena u Pismu …. a to je ‘post i molitva’ … no naravno, sa PRAVIM MOTIVOM … jer ako se to čini da bi čovjek smršavio i bolje izgledao … ne samo da neće otjerati već prisutnog zlo-duha žderanja već će kroz te osjećaje i misli pozvati još kojeg, ovdje zlo-duha taštine …

Drugim riječima, treba stvoriti atmosferu u kojoj se taj zlo-duh više neće osjećati ‘kao doma’, pa će on sam otići … što je  također priroda stvari koju je preko Swedenborga ‘nebo’ otkrilo ljudima, naime, kako čovjek mijenja svoju volju, tijekom preporoda, tako se mijenjaju i duhovi koji su sa njime … tj. tako se on ‘seli’ iz jedne paklene zajednice u drugu, ili iz jedne nebeske u drugu nebesku zajednicu … zavisno pak o njegovoj kvaliteti volje i razumijevanja!

Ako pak na ovaj način nije bilo moguće otkloniti problem … onda je vjerojatno potrebna grupna molitva …. i čak polaganje ruku i ‘prisilno’ oslobađanje od prisutnog zloduha!

(Bio sam sada gore popiti peroksid, i onda mi, dok sam mislio o peroksidu, ‘nadođe’ sljedeća uputa za ‘borbu protiv Sotone i zloduha žderanja’:  ‘Odstupi od mene Sotono, jer pisano je: bilo da jedemo bilo da pijemo, to na slavu Gospodnju moramo činiti!’  1 Korinćanima 10:31 + 1 Petrova 4:1-5 + Galaćanima 5:16-25!!)

***

Što se tiče točke br. 2, znači ‘opsjednutosti’ sa zdravom hranom … tj. ‘ovo valja i ovo ne valja jesti’, što je okarakterizirano kao ‘zloduhovski utjecaj’ u 1 Timoteju 4:1, da bi naglasio ozbiljnost problema prevest ću iz jedne propovijedi uživo što je Derek Prince doživio na ovu temu:

‘Izbavio sam, milošću Božjom, ženu od demona, koja je sada moja prijateljica, iz koje je izašlo, kako su neki prisutni izbrojali, 72 različita duha koja su sebe IMENOVALA!

Prvi je bio čaranje (sorcery) drugi vračanje (witchcraft) … ovi su izašli iz nje u trenutku … e sad … dolje negdje po tom spisku … nakon nekoliko sati … jedan je rekao, ‘Ja sam zavodnički duh’ … a ja mu rekoh: ‘Izađi van, u ime Isusa!’ … on reče, ‘Ja sam koji zavodi ljude da odstupaju od vjere’ (seducer of faith), ja mu rekoh, ‘Svejedno, IZAĐI u ime Isusa!’

Na to je rekao, ‘Ja imam mnoge korijene’, a ja mu rekoh: ‘Izađi zajedno sa svim svojim korijenima U IME Isusa!’ …. i onda su korijeni počeli izlaziti … i nakon što su tri-četiri izašla … a kad sam shvatio da su to korijeni … uhvatio sam olovku i počeo zapisivati korijene … i na kraju sam na papiru imao 37 različitih duhova zablude/pogreške … četvrti je počeo ponavljati: ‘Ne svinjetinu, ne slaninu, ne svinjetinu, ne slaninu, ne svinjetinu, ne slaninu!’  … a kad bi vam rekao neke druge (korijene) pali bi sa stolice … ali neću J!

Ovo bi dakle trebalo biti dovoljno kao potvrda ‘opasnosti’ koju Apostol naglašava u Timoteju … stoga treba ponoviti glavnu poruku … čim počnemo raditi od dijete filozofiju života … čim nam to postane ‘religija’ … sigurno smo pod utjecajem nekog zavodničkog zloduha …

E sad, meni se osobno, a time se ja koristim, čini izvrsna metoda koju je primjenjivala na sebi Madame Guyon … a to je … jedeš baš ono što si do nedavno smatrao ‘štetnim’ za sebe ili ti se nije uklapalo u tu filozofiju … zatim, jedeš samo ono što ima doma … jedeš samo ono što ti stave na stol … sa krajnjim ciljem da ti bude sasvim svejedno koju hranu jedeš u svjesnosti kako je ‘sva jela stvorio Bog da ih sa zahvalnošću uzimaju oni  koji vjeruju i znaju Istinu, i da je doista, svako je Božje stvorenje  dobro i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošću jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.’  1 Timoteju 4:3-4

Jednom kad si siguran od neprijatelja, ili oslobođen … onda jedeš ono što ti ‘tijelo’ pita …. tj. što ti se jede … ali uvijek umjereno … polako … i uz zahvalu i Božji blagoslov!

U Ljubavi Kristovoj …

Lorens :x lovestruck

(Blato – 23 Srpanj, 2011)

Spread the Truth