Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Kristovo Evanđelje je Evanđelje nesebične ljubavi (B. Dudde)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                          Kristovo Evanđelje je Evanđelje nesebične ljubavi

Ja ću vam uvijek jedino objašnjavati Evanđelje Ljubavi, pošto ćete vi postići/ostvariti vaš zadatak u zemaljskom životu kada prihvatite ovo Evanđelje, kada ispunite zapovijedi ljubavi prema Bogu i vašim bližnjim ljudskim bićima. Zato se (ubuduće) uvijek jedino morate pitati da li vaše misli, riječi i ponašanje korespondiraju sa Mojim zapovijedima ljubavi. Ali potraživat će se jedino ljubav koja je zapaljena duboko u vašem srcu, jer Ja ne mogu biti zadovoljan samo riječima i gestama/kretnjama. I stoga sav ljubavni trud/posao mora biti učinjen nesebično, pošto očekivanje nagrade smanjuje ljubav, i onda/u tom slučaju će djelo biti cijenjeno samo po svjetovnim standardima. Najunutarniji osjećaj želje za pomaganjem i donošenjem sreće će uvijek biti odlučujući. Kada vas tražim da živite život ljubavi Ja (pri tome) mislim na ne-sebičnu ljubav koja (samo) daje (i ništa ne traži zauzvrat), jedino to će rezultirati u vašoj zrelosti/vašim savršenstvom. Ali ova čista, Božanska, ne-sebična ljubav vas sjedinjuje sa Mnom, i što god tražite od Mene u ovoj ljubavi za vašeg bližnjeg to će mu biti dano, bilo da je riječ o olakšavanju zemaljske nevolje ili pak o prijenosu duhovnih vrijednosti. Vaša ljubav prema vašem bližnjem će to uvijek ostvariti. Molitve bez ljubavi, koje su izgovorene ustima ali koje se ne podižu iz dubina/sa dna vašeg srca, mogu isto tako biti ne-izgovorene, jer one ne dosežu do Mog uha i prema tome ne mogu biti ni uslišene/odgovorene.

Ali pošto je stvarna svrha zemaljskog života činiti djela ljubavi, Ja također neću prestati propovijedati ljubav. Ja ću jedino uvijek odrediti radnicima u Mom vinogradu da šire Evanđelje ljubavi, da apeliraju svakom ljudskom srcu i stimuliraju ga na ne-sebičnu aktivnost ljubavi.

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog, Berthi Dudde, br. 8616, 14 Rujan 1963 

Spread the Truth