Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5019 (Zahvalnost)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5019, 13 Prosinac 1950

ZAHVALNOST…


Vaša Ljubav spram Mene također rezultira u vašoj zahvalnosti za sve što vam dajem, čak ako vi ne izrazite vaše osjećaje zahvalnosti u riječima ona je unatoč tome u vašem srcu, u koje se Ja mogu zagledati bilo kada. Usta često izgovaraju ono čega srce nije svjesno, i takve riječi Meni ne predstavljaju ništa. Ali srce može osjetiti bez da sebe izrazi u riječima, i Ja uzimam u obzir jedino takav osjećaj. Čovjekovo srce, pošto je primilo uslugu (dobrotu), će također reagirati sa Ljubavlju i biti zahvalno davatelju. Ali prihvatiti dar bez zahvalnosti odaje najdublju bezdušnost, to odaje oholost spram bližnjeg ljudskog bića koja njega čini ovlaštenim da je nešto primio. Isto također važi i za Mene, tako da ponizna osoba uvijek prihvaća Moje darove milosti sa zahvalnim srcem, bili oni duhovni ili zemaljski darovi koje mu dajem u Mojoj Ljubavi. Ponizna dječja Ljubav je uvijek dokaz zahvalnosti… Time za Mene riječi nisu nužne, ipak vi ne bi trebali podbaciti izraziti vašu zahvalnosti spram vašeg bližnjeg ljudskog bića tako da ne povrijedite davatelja i uzvratite na njegovu Ljubav sa neljubaznošću. Premda nekome tko jedino daje poradi zahvalnosti sasvim sigurno nedostaje ispravne Ljubavi za njegova bližnjega svaki dobro-namjeran dar bi unatoč tome trebao biti zahvalno priznat tako da će davatelj također naučiti spoznati zadovoljstvo davanja, tako da će davateljeva Ljubav biti zapaljena kroz zadovoljstvo primatelja, jer zahvalnost koja se toplo osjeća može nadahnuti daljnje davanje, što će uvijek biti blagoslov za davatelja i primatelja. Zahvalnost je nerazdvojiva od Ljubavi, budući zahvalna riječ bez Ljubavi ne može biti nazvana zahvalnošću. Ali život, misli i akcije osobe pune Ljubavi sačinjavaju bez-krajnu zahvalnost spram Onoga Koji ga je stvorio, jer njegova volja također pripada Njemu, On posjeduje Ljubav njegova srca koje, duboko poklonjeno u najdubljoj poniznosti, prima svaki dar od Njega sa osjećajem. Ova je zahvalnost Meni ugodna, pošto Ja također posjedujem Ljubav Mojih živih tvorevina koje će onda uvijek primiti preko-mjerno, tako da postanu blaženo sretni.

AMEN 

Spread the Truth