Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

XI. U ONOJ MJERI U KOJOJ ČOVJEK ODBACUJE OD SEBE LAŽNA SVJEDOČANSTVA SVAKOJAKE VRSTE ZATO ŠTO SU GRIJESI, U TOJ ISTOJ MJERI ON VOLI ISTINU

Print Friendly, PDF & Email

XI

U ONOJ MJERI U KOJOJ ČOVJEK ODBACUJE OD SEBE LAŽNA SVJEDOČANSTVA SVAKOJAKE VRSTE ZATO ŠTO SU GRIJESI, U TOJ ISTOJ MJERI ON LJUBI ISTINU

87. ‘Lažno svjedočanstvo’, u prirodnom značenju, ne naznačava jedino na lažno svjedočenje, već također laganje i klevetanje (porugu). Lažno svjedočanstvo, u duhovnom značenju, je kada netko govori i uvjerava druge kako je laž istina, te kako je zlo dobro, i obrnuto. Ali u najuzvišenijem značenju, lažno svjedočanstvo naznačava hulu protiv Gospoda i protiv Riječi. Ovo sve skupa sačinjava lažno svjedočanstvo u trostrukom značenju. Da oni čine jedno u čovjeku koji svjedoči lažno, koji govori laž, koji kleveće druge ljude, je očigledno iz onog što je bilo ukazano u knjizi ‘Doktrina o Svetom Pismu za Novi Jeruzalem – 5-7’ i u poglavljima koja slijede, te pogl. 57, u svezi trostrukog značenja svega onoga što je sadržano u Riječi.

88. Kako su laž i istina dvije suprotnosti, slijedi da, u onoj mjeri u kojoj čovjek odbacuje od sebe laž zato što je grijeh, u istoj toj mjeri on ljubi istinu.

89. U onoj mjeri u kojoj čovjek ljubi istinu, u istoj toj mjeri je on želi i pronaći (saznati), te je u toj istoj mjeri, kada je pronađe, afektirano njegovo srce. Ni jedan drugi čovjek ne postiže mudrost. A u onoj mjeri u kojoj čovjek ljubi istinu, u istoj toj mjeri mu je prijatno svjetlo u kojem se istina nalazi. Potpuno isto je i sa svim ostalim stvarima o kojima je iznad bilo govora; sa poštenjem i pravdom u slučaju čovjeka koji odbacuje od sebe krađe svakojake vrste; sa čestitošću i nevinošću u slučaju osobe koja odbacuje od sebe preljube svakojake vrste; te u slučaju ljubavi i dobročinstva u slučaju osobe koja od sebe odbacuje ubojstva svakojake vrste, itd. Na drugu stranu, onaj koji je upleten u njihovim suprotnostima ne zna ništa o ovim vrlinama, dok je u stvari sve u njima.

90. Istina je ono što je naznačeno ‘sjemenom u polju’, u svezi kojeg Gospod govori:

‘Izađe sijač da sije sjeme, i kako je sijao neko pade pored puta, i pogazi ga se te ga pozobaše ptice nebeske; neko je pak palo na kamenito tlo, ali se sasuši čim je izniknulo, pošto ne imaše korijena; a neko je palo među trnje, koje ga uguši kako je raslo skupa sa njim; a drugo je palo na dobru zemlju, te je izniknulo, dajući stostruk plod.’    Luka 8:5-8; Matej 13:3-8; Marko 4:3-8.

Ovdje je ‘sijač’ Gospod, dok je ‘sjeme’ Njegova Riječ, stoga istina; ‘sjeme koje je palo pored puta’ se može pronaći kod onih (su oni) koji ne mare za istinu; ‘sjeme koje je palo na kamenito tlo’ se može pronaći kod onih (su oni) koji mare za istinu ali ne istine radi, stoga ne na duhovan način; ‘sjeme koje je palo među trnje’ se može pronaći kod onih (su oni) koji su u zlim požudama; ali ‘sjeme koje je palo na dobru zemlju’ se može pronaći kod onih (su oni) ljudi koji ljube istine koje su u Riječi od Gospoda, te ih izvršavaju od Gospoda, stoga koji daju ploda. Da se ovdje misli na ove stvari je očigledno iz Gospodnjeg tumačenja ove poredbe (Matej 13:19-23, 37; Marko 4:14-20; Luka 8:11-15). Iz svega ovoga je očigledno da se istina iz Riječi ne može primiti u onima koji za istinu ne mare, niti kod oni koji istinu ljube izvani a ne iznutra, niti kod onih koji su u zlim požudama, već jedino kod onih čije su zle požude bile raspršene od strane Gospoda. Kod tih ljudi ‘sjeme’ – što će reći, istina – pušta korijen u njihovom duhovnom umu (u svezi čega je bilo govora iznad, pogl. 86 do kraja).

91. Generalno je mišljenje ovih dana kako se spasenje sastoji u vjerovanju u ovu ili onu stvar koju crkva naučava, te da se ne sastoji u izvršavanju 10 Zapovijedi, koje su, Ne ubij, Ne učini preljuba, Ne ukradi, Ne svjedoči lažno, bilo u ograničenom bilo u proširenom smislu. Jer ustanovljeno je da djela Bog ne uzima u obzir, već samo vjeru, dok je istina kako čovjek u stvari nema vjeru u istoj onoj mjeri u kojoj se nalazi u požudama ovih zala (vidi iznad pogl. 42-52).

Razmislite dobro i razmotrite da li je, sve dok je u požudama ovih zala, bilo koji ubojica, preljubnik, lopov, te lažljivac, u stanju imati vjeru; i također, dalje, da li se požude ovih zala mogu raspršiti na bilo koji drugi način do odbijanjem želje da ih se počinjava iz razloga što su grijesi, što će reći, jer su pakleni i vražji. Tko god, stoga, zamišlja da se spasenje sastoji u vjerovanju u ovu ili onu stvar koju naučava crkva, dok istovremeno ostaje u svojim zlim požudama, mora da je ‘budalast čovjek’ u skladu sa Gospodnjim riječima iz Mateja 7:26. Crkva sastavljena od takvih ljudi je na ovaj način opisana u Jeremiji:

‘Stani na vrata Jehovine kuće, i proglasi ovu riječ: Ovako govori Jehova nad vojskama, Bog Izraela, Ispravite svoje puteve i vaša djela; ne vjerujte u lažne riječi, govoreći, hram Jehovin, hram Jehovin, hram Jehovin. Zar da kradete, ubijate, činite preljuba te svjedočite lažno pa nakon toga dolazite i stojite ispred Mene u ovoj kući, koja se Mojim imenom zove, i govorite, ‘Mi smo spašeni, dok sve ove odvratnosti počinjavate? Zar je dom ovaj postao jama razbojnička? Pazite, Ja dobro vidim, riječ je Jehovina.’  Jeremija 7:2-4, 9-11.

Spread the Truth