Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

VIII. ONI KOJI U SEBI IMAJU VJERU KOJA JE ODVOJENA OD DOBROČINSTVA SU U OTKROVENJU NAZNAČENI SA ‘ZMAJEM’

Print Friendly, PDF & Email

VIII

ONI KOJI U SEBI IMAJU VJERU KOJA JE ODVOJENA OD DOBROČINSTVA

SU U OTKROVENJU NAZNAČENI SA ‘ZMAJEM’

55. Bilo je rečeno iznad kako svaka Crkva u procesu vremena propada u dva generalna religiozna principa koja su u sebi zla, jedan koji izvire iz ljubavi koja želi vladati nad drugima, i drugi koji izvire iz oholosti vlastite inteligencije, te da se u Riječi ovaj prijašnji predstavlja i opisuje sa ‘Babilonom’, a ovaj drugi sa ‘Filistejom’. Dakle, kako se Otkrovenje bavi stanjem Kršćanske Crkve, posebice njezinim stanjem kakvo je pred sam kraj, ono stoga obrađuje, i generalno i pojedinačno, ova dva zla religijska principa. Religijski princip kojeg predstavlja ‘Babilon’ je opisan u poglavljima 17, 18 i 19, u kojima je on ‘bludnica koja sjedi na skrletnoj zvijeri’; a onaj princip kojeg predstavlja ‘Filisteja’ je opisan u poglavljima 12 i 13, gdje je on ‘zmaj’ a također i ‘zvijer koja je izašla iz mora’, i ‘zvijer koja je izašla iz zemlje’. Da je ovaj religijski princip ono što je naznačeno sa ‘zmajem’ i njegove ‘dvije zvijeri’ nije do sada bilo poznato, pošto duhovno značenje Riječi nije bilo otvoreno, pa stoga Otkrovenje nije bilo shvaćeno, a posebice zato što je religijski princip vjere koja je odvojena od dobročinstva u tolikoj mjeri prevladao u Kršćanskom svijetu da to nitko nije bio u stanju vidjeti, pošto svaki zao religijski princip zasljepljuje oči.

56. Da je religijski princip vjere odvojene od dobročinstva opisan u Otkrovenju te da je on naznačen sa ‘zmajem’ mi nije bilo jedino rečeno sa nebesa, već mi je također bilo ukazano u svijetu duhova, koji leži ispod nebesa. Oni koji su u ovakvoj razdvojenoj vjeri, kada su se grupirali zajedno, su pred mojim očima izgledali kao veliki zmaj sa repom ispruženim prema nebu; a druge koji su bili istog opisa sam vidio kako se pojavljuju kao pojedinačni zmajevi. Jer u duhovnom svijetu se utvare ovakve prirode pojavljuju zbog korespodencije između duhovnih i prirodnih stvari. Zbog tog razloga anđeli nebeski nazivaju takve osobe ‘zmajčeki’. No postoji više nego samo jedna vrsta takvih ljudi; neki sačinjavaju zmajevu glavu, neki njegovo tijelo, a neki pak rep. Oni koji sačinjavaju njegov rep su oni koji su krivotvorili sve istine iz Riječi, pa se zato u Otkrovenju kaže za zmaja da je sa svojim repom povukao trećinu zvijezda na nebu. ‘Zvijezde nebeske’ predstavljaju znanja o istinama, dok ‘trećina’ ili ‘treći dio’ predstavlja sve.

57. Budući da ‘zmaj’ u Otkrovenju predstavlja one koji su u vjeri odvojenoj od dobročinstva, a kako to do sada nije bilo poznato, te je također i ostalo skriveno, zbog nedostatka znanja o postojanju duhovnog značenja Riječi, ovdje će biti dano generalno obrazloženje onog što je u  dvanaestom poglavlju Otkrovenja rečeno o zmaju.

58. U Otkrovenju, 12 poglavlje je rečeno:

‘Na nebu se pojavio veliki znak, žena okružena sa suncem, i mjesec pod njezinim nogama, a iznad njezine glave kruna sa dvanaest zvijezda.

Žena, kako je bila trudna, vikaše u bolovima i mukama od rađanja.

I onda se pojavio drugi znak na nebu, velik crven zmaj sa sedam glava i deset rogova, i sedam kruna na svojim glavama.

Njegov rep je povukao trećinu zvijezda nebeskih, bacivši ih na zemlju. Zmaj nakon toga stade pred ženu koja je imala roditi, da joj proždre dijete čim ga rodi.

I ona je rodila muško dijete, koje je trebalo vladati nad svim narodima željeznim žezlom. I njezino dijete je bilo donešeno k Bogu i Njegovu prijestolju.

I žena je pobjegla u pustinju, gdje joj je Bog pripravio sklonište, da se ondje hrani tisuću dvjesta i šezdeset dana.

I bi rat na nebu kojeg je Mihael sa svojim anđelima vodio protiv zmaja; i zmaj se borio zajedno sa svojim anđelima,

Ali nisu prevladali niti se za njih više moglo pronaći mjesta u nebu.’    Otkrovenje 12:1-8.

‘A kada je zmaj vidio da je bio bačen na zemlju, poče progoniti ženu koja je rodila muško dijete.

Ali ženi bijahu dana dva krila velikog orla da odleti u pustinju u svoje sklonište, gdje će se hraniti jedno vrijeme, i dva vremena i pola vremena, pred licem zmijinim.

I zmija je izbacila iz svojih usta za ženom mlaz vode poput rijeke da je rijeka odnese.

Ali je zemlja pomogla ženi; otvorila je svoja usta i progutala poplavu koju je zmaj izbacio iz svojih usta.

I zmaj bijaše gnjevan na ženu, te ode da vodi rat sa ostatkom njezina sjemena, protiv onih koji vrše Božje zapovijedi i čuvaju Isusovo svjedočanstvo.’           Otkrovenje 12:13-17.

59. Objašnjenje ovih riječi je kako slijedi:

‘Velik znak koji je viđen na nebu’, predstavlja otkrovenje od strane Gospoda u svezi buduće Crkve, u svezi prijema njezine doktrine, i u svezi onih koji će tu doktrinu napadati. ‘Žena obučena u sunce, sa mjesecom pod nogama’, predstavlja Crkvu koja je, od Gospoda, u ljubavi i vjeri. A ‘kruna od 12 zvijezda na njezinoj glavi’, predstavlja mudrost i inteligenciju u onima koji pripadaju toj Crkvi, mudrost i inteligenciju koju oni dobijaju iz Božanskih istina. A to što je ‘ona trudna’, predstavlja rađanje doktrine. ‘Njezin plač i muke u rađanju i bolovi pri rođenju’, predstavljaju otpor onih koji su u vjeri koja je odvojena od dobročinstva. To ‘što se pojavio drugi znak na nebu’, predstavlja dalje otkrovenje. ‘Crveni zmaj’ predstavlja vjeru odvojenu od dobročinstva. ‘Zmaj je crven’ zato što je njihova ljubav samo prirodna. To što ‘zmaj ima sedam glava’, predstavlja lažno razumijevanje Riječi. A ’10 rogova’, predstavlja njihovu moć koja je posljedica toga što su takvo razumijevanje (doktrinu) prihvatili mnogi. ‘Sedam kruna na zmajevim glavama’ predstavljaju krivotvorenje istine iz Riječi. ‘Zmajev rep kojim je on povukao trećinu zvijezda nebeskih, bacivši ih na zemlju’, predstavlja uništenje svih saznanja o istinama. ‘Zmaj koji stajaše pred ženom koja je trebala roditi, tako da proždre njezino dijete čim se rodi’, predstavlja njihovu mržnju prema, i želju da unište, doktrinu ove nove Crkve odmah pri njezinu rođenju. ‘I ona rodi muško dijete’, predstavlja doktrinu. ‘Koje je trebalo vladati nad svim narodima željeznim žezlom’, predstavlja da će ova doktrina uvjeravati ljude silom prirodnih istina koje izviru iz duhovnih istina. ‘A njezino dijete koje je bilo donešeno pred Boga i Njegovo prijestolje’, predstavlja zaštitu djeteta od strane Gospoda sa neba. ‘I žena je pobjegla u pustinju’, predstavlja ovu novu Crkvu među samo nekolicinom. ‘Gdje je imala mjesto pripremljeno od strane Boga’, predstavlja njezino stanje dok se u međuvremenu osigurava njezino prihvaćanje od strane mnoštva ljudi. ‘Da će je tamo hraniti tisuću dvjesta i šezdeset dana’, predstavlja vrijeme dok ona ne odraste (sazrije) do njezinog određenog stasa. ‘Rat koji je bio na nebu, kojeg je vodio Mihael sa svojim anđelima protiv zmaja i njegovih anđela’, predstavlja nesklad i borbu između onih koji su u vjeri koja je odvojena od dobročinstva i onih koji su u doktrini Crkve u svezi Gospoda i u svezi života dobročinstva. ‘Ali nisu prevladali’, predstavlja da su podlegli. ‘Niti se njihovo mjesto više moglo pronaći na nebu’, predstavlja da su bili bačeni dolje u pakao (Otkrovenje 12:1-8).

‘A kad je zmaj vidio da je bačen na zemlju, započe progoniti ženu koja je rodila muško dijete’, predstavlja uznemiravanje Crkve od strane onih koji su u vjeri odvojenoj od dobročinstva, zbog njezine doktrine. ‘I ženi su bila dana dva krila velikog orla da može letjeti u pustinju, u svoje sklonište’, predstavlja razboritost dok je Crkva još među samo nekolicinom. ‘Gdje je hranjena jedno vrijeme, i dva vremena i pola vremena, pred licem zmijinim’, predstavlja, sve dok Crkva ne izraste do određenog joj stasa. ‘I zmija izbaci iz svojih ustiju vodu za ženom, da bi je poplava mogla odnijeti’, predstavlja njihovo razumijevanje koje obiluje neistinama kojim uništavaju Crkvu. ‘I zemlja pomogne ženi, i otvori usta, i proguta poplavu koju je zmaj izbacio iz svojih usta’, predstavlja da je njihovo razmišljanje, pošto je ono iz neistina, samo od sebe propalo. ‘I zmaj je bio gnjevan na ženu, te ode da vodi rat sa ostatkom njezina sjemena’, predstavlja trajnu mržnju. ‘Koji su vršili Božije zapovijedi i čuvali svjedočanstvo Isusa Krista’, predstavlja da je njihova mržnja bila usmjerena proiv onih koji žive život dobročinstva i koji vjeruju u Gospoda (Otkrovenje 12:13-17).

60. Sljedeće poglavlje u Otkrovenju, trinaesto, obrađuje zmajeve dvije zvijeri, jednu koja je viđena kako izlazi iz mora, i drugu koja izlazi iz zemlje; ova prva je obrađena od 1-10 stiha, a druga od 11-18 stiha. Da su to zmajeve zvijeri je očigledno iz stihova 2, 4, 11 ovog poglavlja. Sa prvom zvijeri je predstavljena vjera odvojena od dobročinstva, i to s obzirom na potvrđivanja te doktrine od strane prirodnog čovjeka; a sa drugom zvijeri je predstavljena vjera odvojena od dobročinstva, i to s obzirom na potvrđivanja te doktrine koja su utemeljena na Riječi, koja su u sebi krivotvorenja istine. No kako tumačenje tih odlomaka u sebi sadrži dokazivanja onih koji su u takvoj vjeri, a kako bi bilo previše zamorno davati ih u cjelini, ja ću to preskočiti dajući samo tumačenje sljedećih riječi:

‘Onaj koji ima razumijevanje, neka izračuna broj na zvijeri, jer to je broj čovjeka. A njegov je broj, 666.’  stih 18.

‘Onaj koji ima razumijevanje, neka izračuna broj na zvijeri’ predstavlja, neka oni koji su prosvjetljeni istraže prirodu potvrđivanja te vjere proizvedenu iz Riječi; ‘jer to je broj čovjeka’, predstavlja kako je priroda tih potvrđivanja ona njihove vlastite inteligencije; ‘a njegov broj je 666’, predstavlja sve istine iz Riječi u krivotvorenom stanju (predstavlja kako su takvim načinom razmišljanja krivotvorili sve istine iz Riječi.

Spread the Truth