Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

VI. PRIRODA VJERE KOJA JE ODVOJENA OD DOBROČINSTVA

Print Friendly, PDF & Email

VI

PRIRODA VJERE KOJA JE ODVOJENA OD DOBROČINSTVA 

44. Sa ciljem da bi se moglo uvidjeti kakva je priroda vjere kada je odvojena od dobročinstva, ja ću je predstaviti sasvim razotkrivenu, i to na slijedeći način:

Bog Otac je, s obzirom da je bio ljut na čovječanstvo, odbacio ljude iz Svog prisustva te se, da bi zadovoljio pravdu, odlučio osvetiti ljudima proklinjući ih vječno. On je rekao Sinu: ‘Idi dolje, ispuni Zakon i uzmi na Sebe prokletstvo koje im je određeno: i onda ću se Ja možda umilostiviti. On se stoga spustio, ispunio je Zakon, te je dopustio da Ga raspnu na križ i okrutno umore. Kada je to bilo učinjeno, vratio se svome Ocu i rekao, ‘Uzeo Sam na Sebe prokletstvo cijelog čovječanstva: sada budi milostiv. Tako je On posredovao za njih. Ali na to je slijedio odgovor: To zbog njih ne mogu učiniti, no kako Sam Te vidio na križu i kako ugledah Tvoju krv, u Meni se pojavilo sažaljenje. No, Ja im ipak neću oprostiti. Ja ću im, međutim, pripisati (uračunati) Tvoju zaslugu, no samo onima koji ovo priznaju. To će biti vjera koja će im omogućiti spasenje.

45. Takva je ta vjera u svoj svojoj zbilji. Tko od ljudi koji u sebi ima imalo svjetla razuma ne vidi u njoj proturječnosti (apsurdnosti) koje su sasvim u suprotnosti sa Božanskom suštinom? Kao recimo, da je Bog, Koji je sâma Ljubav i sâma Milost, mogao u Svom bijesu i posljedičnoj osvetoljubivosti, prokleti ljude te ih odrediti za pakao? Također da bi On imao želju da Ga proklestvo koje je palo na Njegova Sina, pogled na Njegovu krv i smrt na križu, podstakne na sažaljenje? Tko od ljudi čiji je razum iole osvjetljen ne vidi kako Bog nije mogao reći Bogu Koji Mu je jednak u moći, ‘Ja im ne opraštam, već im pripisujem (uračunavam) Tvoje zasluge? I također, ‘Sada ih pustimo neka žive kako im se svidi: samo neka vjeruju u ovo i bit će spašeni? I još mnoge druge proturječnosti.

46. Razlog, međutim, zašto ove stvari nisu izašle na vidjelo leži u tome što su oni podstaknuli slijepu vjeru, čime su ljudima zatvorili oči i začepali uši. Ako zatvorite ljudima oči i začepate uši, što će reći, ako učinite da oni niti razmišljaju niti koriste svoje razumijevanje; i ako onda kažete onima kojima je nametnuta bilo koja ideja o vječnom životu, bilo što što vama odgovara, oni će to uzvjerovati; čak i ako bi im rekli da Bog može biti ljut i da se može svetiti; da Bog može baciti vječno prokletstvo na bilo koga; da Bog ima želju da Ga podstakne na sažaljenje krv Njegova Sina; da će On to uračunati i pripisati čovjeku kao njegovu vlastitu zaslugu, te da će ga spasiti ako ovaj samo misli da je to istinito; i dalje, da jedan Bog može određivati te uvjete drugom Bogu Koji je iste Suštine kao i On, nalažući Mu te stvari; zajedno sa drugim apsurdnostima slične vrste. No otvori svoje oči i otčepaj svoje uši, što će reći, razmišljaj o ovim stvarima sa svojim razumijevanjem pa ćeš vidjeti koliko su one u raskoraku sa istinom.

47. Ako ljudima zatvorite oči i začepate uši, te napravite da oni ne razmišljaju sa svojim razumijevanjem, zar ih ne možete uvjeriti kako je Bog predao svu Svoju moć čovjeku, tako da bi on mogao biti Bog na zemlji? Zar ih onda ne bi mogli navesti da vjeruju da se mrtvi ljudi moraju zazivati u molitvama? Da ljudi moraju otkriti svoje glave i kleknuti pred njihovim slikama? I da su njihova mrtva tijela, njihove kosti i njihove grobnice svete te da ih treba obožavati? Ako, međutim, otvorite vaše oči i otštopate vaše uši, što će reći, ako razmišljate o ovim stvarima sa bilo kojom količinom razumijevanja, zar ih nećete vidjeti kao podlosti koje su gadljive ljudskom razumu?

48. Kada su ove stvari, baš kao i druge poput njih, prihvaćene od strane čovjeka čije je razumijevanje bilo zatvoreno njegovom religijom, zar se hram u kojem on vrši svoje obožavanje ne bi mogao usporediti sa jamom ili podzemnom pećinom, gdje on više ne zna kakvi mu to predmeti igraju pred očima? Zar se njegova religija ne bi mogla usporediti sa životom u kući koja na sebi nema prozora? A jezik kojeg koristi pri svojem obožavanju sa šumom, ne sa govorom? Sa takvim čovjekom jedan anđeo nebeski ne može razgovarati, pošto jedan ne razumije govora ovog drugog.

Spread the Truth