Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Utjeha (Lorens N., J. Lorber)

Print Friendly, PDF & Email

         

Utjeha

‘Stoga, ako želite pronaći utjehu, utješite one koji su u gorem položaju od vas, a njih ima mnogo.’
                                                                                                                            Meister Eckhart ‘Meditacije’

Pitaš se, ‘Kako je moguće da te netko tako pažljivo sluša & da vjerno čini ono što mu savjetuješ?’, ali ja te na to pitam: ‘A zašto se svaki cvijet okreće & otvara prema suncu?!’ Odgovor: ‘Jer Sunce u sebi ima ono što je svakom cvijetu potrebno za život, a što je najbolje, Sunce to rado & bez ikakve naplate daje!’ Tko ima uši neka čuje.

Svako stvorenje traži mir, da, sve što živi traži spokoja za svoju dušu, no, uvjerit ćeš se lako, rijetki su oni koji to i pronalaze. Oni ljudi koji su u sebi pronašli taj mir, koji poznaju put do spokoja, su nalik Suncu, a njihove riječi/instrukcije i njihova ljubav/briga/pažnja su poput Sunčevog životodajnog svjetla i topline. E vidi, kao što se cvijet spremno ‘okreće’ i ‘otvara’ prema suncu tako da bi apsorbirao životodajno svjetlo i toplinu koje mu Sunce tako radosno daje, tako se izmučena, ranjena i nemirna ljudska srca spremno okreću prema meni otvarajući se da bi u sebe primila/upila/apsorbirala Riječi života koje im ja, kao vjerni Gospodinov sluga, sa veseljem prenosim/predajem.

Pitali su te, kažeš, ‘Kako on to zna, kako on to vidi/može (što je isto kao da su te pitali, ‘A zašto mi to ne znamo, zašto mi to ne vidimo/možemo?’)?’ Na to im reci ovako:

‘Ovo je ono o čemu se morate brinuti ako hoćete da vaša duša pronađe mir, ovo je ono sa čime se vaš duh mora zaokupiti ako hoćete da se vaš um uzdigne do čistog svjetla,- Vaša srca moraju postati prepuna ljubavi prema Bogu & bližnjem.

Lako je voljeti dobre & štovane/ugledne ljude (‘dobre’ ljude, tj. ljude koji na nijedan način ne štete vašem interesu) te se ophoditi sa njima; ali približiti se griješnicima/onima čije srce je zlo te ih izvesti na pravi put, to je zadatak koji zahtjeva jako puno samo odricanja. Jer ako bi prešli ulicu sa kurvom ili preljubnicom (narkomanom & lopovom), ljudi će upirati prste u vas te će vam činiti stvari (ogovarat će vas) koje vam neće pridonijeti ugledu/koje neće podići vas ugled u ovom svijetu. No, ako izvedete na pravi put kurvu ili preljubnicu (narkomana & lopova; napomena: ovaj odgovor je uistinu bio namjenjen jednoj, sada već bivšoj, narkomanki; drugim riječima, ovaj ‘odgovor’ je i njoj a i onima koji su se nalazili u njezinoj ‘blizini’, bio itekako ‘živ’ i ‘prepoznatljiv’), dobit/požnjet ćete veliku nagradu od Boga, a to i u najmanjoj mogućoj mjeri vrijedi više od cijelog svijeta koji bi vas ispunio sa najsvečanijim hvalama.

Tko god Mi vrati jednu izgubljenu ovcu će dobiti/biti više nagrađen nego da mi je donio stotinjak ovaca koje su pasle u ograđenom prostoru (Matej 18:12-14). Jer lako je/lak je posao održati poštenog čovjeka u poštenju, časti & vrlini, ali je potrebno puno više truda da se vrati čast jednom koji je prezren od strane sviju i da se okrene griješnika u uzor vrline. A samo to je u Mojim očima vrijedno hvale, – ono prijašnje je ništa više do rad ljenog & nekorisnog sluge.

Ja sam Najviši/Najuzvišeniji, ako to želite prihvatiti, a Ja tražim & sakupljam jedino ono što je prezreno & odbačeno, samo ono što je u očima svijeta izgubljeno/propalo (od čega su ljudi dignuli ruke). Stoga ako želite biti u svim stvarima Moji učenici & sluge, onda morate u svemu biti kao i Ja (Matej 15:24; 18:11).

Ako vidite slijepog čovjeka na cesti te uočite kako je cesta kojom se kreće izuzetno opasna za njega, posebice za slijepog čovjeka poput njega, zar ne bi tog istog trenutka prišli te uzimajući slijepca za ruku rekli: ‘Čuj, prijatelju, cesta kojom ideš je jako opasna; dozvoli da te povedem, jer ćeš u protivnom propasti u duboku jamu/ponor.’ A kada vam se on onda povjeri/kada vam ukaže povjerenje naslanjajući se na vašu riječ, zar će vas onda biti sram pred drugim ljudima zato što ste preveveli slijepog čovjeka preko opasne ceste? Zasigurno ni jedan od vas ne bi osjećao stid zbog toga?

No, bilo kako bilo, griješnik je jako često puno više duhovno slijep nego fizički slijep čovjek. Tko onda, stoga, može osjećati stid zbog toga što je uzeo za ruku jednog duhovno slijepog čovjeka? Stoga u budućnosti ne gledajte na ni jednog griješnika kao na toliko iskvareno biće da mu ne bi prišli i vodili ga kroz život.

Zapamtite ovo što Sam vam rekao te dobro razmislite o tome u vašem srcu, pa ćete i vi u budućnosti spoznati u vama, jasno & određeno, svjetle staze života, a hodajući onda po njima (živeći u skladu sa tom spoznajom) & sve drugo. Amen.’   Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 3/163:3-12’ J.Lorber

Lorens N. 

Spread the Truth