Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

IX. BOG JE JEDAN, I GOSPOD ISUS KRIST JE TAJ BOG

Print Friendly, PDF & Email

IX

BOG JE JEDAN, I GOSPOD ISUS KRIST JE TAJ BOG

45. Iz brojnih odlomaka navedenih iz Riječi u prethodnom poglavlju, se može jasno vidjeti da se Gospod naziva Jehova, Bog Izraela i Jakova, Svetac Izraelov, Gospod, i Bog; a također i Kralj, Pomazanik, i David, iz čega se može vidjeti, iako i dalje na neodređen način, da Gospod jeste Bog Osobno, od Koga je proizašla Riječ, i o Kome ta Riječ govori. Sada se u cijelom svijetu zna da je Bog Jedan, i to ni jedan čovjek zdravog razuma ne može negirati. Prema tome ostaje još to potvrditi iz Riječi i, kao dodatak, dokazati da je Gospod Isus Krist taj Bog.

[2]        (1) BOG JE JEDAN. To se potvrđuje sljedećim odlomcima iz Riječi:

‘Isus reče: Najvažnija od svih zapovijedi je: Slušaj, Izraele! Gospod Bog naš je jedan Gospod. Zato ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje.’  Marko 12:29, 30.

‘Čuj, Izraele! Jehova Bog naš je jedan Jehova! Zato ljubi Jehovu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom.’    Ponovljeni Zakon 6:4, 5.

‘I gle, pristupi Mu netko i reče: Dobri Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni? Isus mu reče: Zašto Me nazivaš dobrim? Nitko nije dobar osim Boga jedinog.’   Matej 19:16, 17.

‘Da spoznaju sva kraljevstva zemlje da si Ti, Jehova, Bog jedini!’    Izaija 37:20.

‘Ja Sam Jehova i nema drugoga; osim Mene Boga nema… da se znade od istoka do zapada, da pored Mene drugog Boga nema: Ja Sam Jehova i nema drugoga.’    Izaija 45:5, 6.

‘Jehova nad Vojskama, Bože Izraelov, Koji stoluješ nad kerubima, Ti si Bog jedini nad svim kraljevstvima na zemlji.’    Izaija 37:16.

‘Ima li Boga osim Mene? Ima li Stijene? Ja ne znam!’       Izaija 44:8.

‘Jer tko je Bog osim Jehove? Tko li je hridina osim Boga našega?’    Psalam 18:31.

(2) GOSPOD ISUS KRIST JE TAJ (JEDAN JEDINI) BOG. To se potvrđuje sljedećim odlomcima iz Riječi:

‘Sigurno je u tebi Bog, nema drugoga; ništavni su bogovi.’ Doista ti si Bog skriveni, Bog Izraelov, Spasitelj.’   Izaija 45:14, 15.

‘Nisam li Ja, Jehova? Nema drugoga boga osim Mene; Boga pravednog i Spasitelja osim Mene nema. Gledajte u Mene da se spasite, svi krajevi zemlje, jer Ja Sam Bog i nema drugoga!’    Izaija 45:21, 22.

‘Ja, Ja Sam Jehova, pored Mene nema Spasitelja.’   Izaija 43:11.

‘A Ja Sam Jehova Bog tvoj, drugog Boga osim Mene ne ljubi! Osim Mene nema Spasitelja.’   Hošea 13:4.

‘Ovako govori Jehova kralj Izraelov, i Otkupitelj njegov Jehova nad Vojskama: Ja Sam prvi i Ja Sam posljednji: osim Mene Boga nema.’   Izaija 44:6.

‘Ime Mu je Jehova nad Vojskama; tvoj je Otkupitelj Svetac Izraelov, Bog cijele zemlje će Ga zvati.’   Izaija 54:5.

‘U dan onaj će Jehova biti kralj nad cijelom zemljom; u dan onaj će biti jedan Jehova, i Njegovo ime jedno.’        Zaharija 14:9.

Pošto je Gospod Isus Krist jedini Spasitelj i Iskupitelj, a kako je rečeno da je Jehova taj Spasitelj i Iskupitelj, i da pored Njega drugog nema, slijedi da je taj Jedan i jedini Bog nitko drugi do Gospod Isus Krist.

Spread the Truth