Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Istinska mudrost i aktivno služenje/obožavanje Boga (J. Lorber)

Print Friendly, PDF & Email
                                                                                   Istinska mudrost i aktivno služenje/obožavanje Boga

[1] (Gospodin:) ‘Nakon što sam se ustao zajedno (ili ‘uz bok’) sa svima onima koji su u periodu od nešto više od tri sata zajedno sa Mnom dobro odspavali, pozvah trojicu k Sebi, upitavši ih zašto i oni također nisu uživali u tom trosatnom snažećem snu.

[2] Na to reče Mathael: ‘Gospodine, Ti Slavni, Najmudriji! Tko može zaspati nakon što je kroz Tvoju Riječ već svejedno bio osnažen (ili ‘nakon što ga je Tvoja Riječ već svejedno osnažila’) u najvećoj mogućoj mjeri? Sva trojica smo tako osnaženi kao da smo najljepše odspavali cijelu noć. No ipak smo mi ta tri sata iskoristili u Tvoje ime – koliko je to u našim mogućnostima – te smo zahvaljujući Tvojoj najmilosnijoj dozvoli naučili stvari o kojima ni jedan smrtnik zasigurno nije ni sanjao. Zbog toga Ti najsrdačnije i najtoplije zahvaljujemo. Ti si Gospodar, i svugdje si Ti jedino sve u svemu; stoga, Tebi jedino sva naša ljubav i najveće moguće poštovanje.

[3] Rekoh Ja: ‘Dobro onda, Ja znam o čemu ste pričali i što ste prijevremeno naučili. No, pošto ste vi to već naučili, držite to za sada za sebe, a i u budućnosti se time nemojte korisiti na krivi/ne-prikladan način. Jer djeca ovoga svijeta ne razumiju takve stvari pošto ona ne potječu sa istog mjesta kao i vi. Ali vi ćete naučiti i još veće stvari. Jednom kada primite Svetog Duha (once the Holy Spirit will come over you), Kojeg ću Ja u kasnija vremena (at a later time) izliti na vas iz nebesa, On će vas uvesti u svu istinu. To će biti Duh ljubavi, Otac glavom, Koji će vas privući k sebi i podučavati tako da svi možete doći tamo gdje ću Ja biti.

[4] Jer stvarno vam govorim: Nitko neće doći k Meni ako ga k Meni ne privuče Otac. Svi vi morate biti podučeni od Oca, što će reći, od vječne ljubavi u Bogu, ako želite doći k Meni. Svi morate postati savršeni kao što je Otac na Nebesima savršen. A ipak, ni veliko znanje ni ogromno iskustvo vas neće dovesti tamo, već jedino aktivna ljubav prema Bogu i u istoj toj mjeri prema bližnjem. U tome leži velika tajna pre-poroda (ili ‘ponovnog rođenja’) vašeg duha iz Boga i u Bogu.

[5] Ali svaki će od vas zajedno sa Mnom morati proći uskim kapijama potpunog samo-negiranja (ili ‘odustajanja od samog sebe’), sve dok ne postane onakav kakav Ja jesam. Svaki od vas mora prestati vrijediti nešto sam za sebe (something by himself) da bi u Meni mogao postati sve.

[6] Voljeti Boga iznad svega znači: Potpuno se sjediniti/stopiti sa – i ući u – Boga. A voljeti bližnjeg također znači: U potpunosti ući u bližnjeg, inače čovjek nikad u potpunosti ne može voljeti svoga bližnjeg; a polovična ljubav je beskorisna i za onog koji voli i za onog koji je voljen.

[7] Ako želite imati potpun/cjelokupan pogled koji se sa visoke planine pruža na sve strane, onda se svakako morate popeti na njezin vrh, pošto će sa nižeg vidikovca veliki dio cjelokupnog pogleda uvijek biti zaklonjen/skriven. Isto tako kada je ljubav u pitanju, sve, uključujući najizvanjskije, mora biti učinjeno iz (ili ‘začeto u’) najunutarnijeg/iz samih unutrašnjosti tako da njegovi plodovi postanu vidljivi u vama.

[8] Vaše srce je njiva, a aktivna ljubav je živo sjeme; ali siromašna braća su đubrivo kojim ćete po-đubriti tu njivu. Tko god među vama postavi puno sjemena u dobro po-đubrenu njivu taj će imati dobru žetvu. Sa što više siromaha budete đubrili njivu, time/utoliko će vam ona/njiva biti jača; i što više dobrog sjemena posijete po njivi (ili ‘stavite u njivu’) utoliko će bogatija biti vaša žetva. Tko god sije bogato taj će bogato i žeti, a tko sije siromašno i njegova će žetva biti siromašna.

[9] Ali u ovome se sastoji najveća mudrost, da postanete mudri kroz najaktivniju ljubav (prema bližnjem). Jer svo znanje vam ničemu ne koristi bez ljubavi! Stoga, ne težite toliko velikom znanju već nastojte voljeti puno, i ljubav će vam dati ono što vam znanje nikad neće dati. Dobro je za vas trojicu da ste iskoristili tri sata za obogaćivanje vašeg znanja i vašeg iskustva, ali sve to u sebi neće previše koristiti vašoj duši. Ali ako od sada pa na dalje istom marljivošću posvetite vaše vrijeme ljubavi prema bližnjem, samo jedan dan (proveden na takav način) će vašoj duši donijeti ogromne dobrobiti.

[10] Koje dobro će vam to donijeti u Mojim očima ako su vas zapanjile (struck with amazement) Moja moć, veličina i nespoznatljiva veličanstvenost, a izvan vaše kuće se nalaze jadna/siromašna braća i sestre koji jecaju/plaču/zapomažu od gladi, žeđi i zime? Kako bi samo mizerno i beskorisno bilo glasno deranje, slavljenje i veličanje Boga koje bi potopilo mizeriju vaše jadne braće. Kakve koristi od svih bogatih i rasipnih žrtava u hramu dok siromašna/jadna braća i sestre umiru od gladi pred vašim vratima?

[11] Stoga, razmatrajte/istražujte najprije mizeriju/bijedu vaših siromašnih/jadnih braće i sestara; pružite im pomoć i utjehu. Onda (ili ‘na taj način’) ćete pronaći više u jednom bratu kojem ste pomogli nego što bi pronašli da ste putovali i posjetili sve zvijezde istovremeno Me hvaleći jezikom Serafa (anđeli višeg reda).

[12] Uistinu, Ja vam kažem, svi anđeli, sva nebesa i svi svjetovi sa svom njihovom mudrošću, vam ne mogu dati u svoj vječnosti ono što možete postići ako sa svim svojim silama i sa svime što imate uistinu pomažete vašem bratu koji je u nevolji/potrebi. Ne postoji ništa što je uzvišenije i što je bliže Meni osim jedino istinska, aktivna ljubav (prema bližnjem).

[13] Ako, u vremenu dok se molite Bogu, ne čujete jasne/glasne glasove vaše braće koji su došli od vas tražiti pomoć u čas vaše molitve, neka je onda prokleto vaše prazno drečanje! Jer Moja se slava sastoji u ljubavi – ne u ispraznom drečanju koje izlazi iz vaših usta.

[14] Vi nećete biti poput onih na koje je prorok Izaija mislio kada je prozivao: ‘Pazite, ovaj narod Me hvali svojim usnama, ali su njihova srca daleko od Mene!’ (Izaija 29:13), već kada se molite, činite to u duhu i u svoj istini. Jer Bog je Duh i može ga se obožavati jedino u duhu i istini.

[15] Stoga, jedina Meni ugodna istinska molitva u duhu se ne sastoji od pomicanja jezika, ustiju ili usana, vec jedino od najaktivnije akcije/prakse ljubavi (prema bližnjem). Kakve koristi ćete imati od toga ako velikom količinom zlata ukrasite prorokov grob, dok istovremeno ignorirate/zanemarujete glas vašeg brata koji pati? Zar mislite da će te Mi time udovoljiti (ili ‘da ću Ja sa time biti zadovoljan’). Glupaci! Ja ću na vas gledati sa bijesom u očima pošto ste ignorirali/zanemarili glas živoga zbog onog koji mrtav (u grobu) leži.’

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 4/1’ J. Lorber 

Spread the Truth