Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Tko je moj bližnji i kako voljeti Boga iznad svega? ( J. Lorber)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                     Tko je moj bližnji i kako voljeti Boga iznad svega?

139 [1] Rekoh Ja: ‘Živa vjera koju imate u Mene će vas zaštititi od ovog, i ako budete pokazivali (ili ‘i ako ćete iskazivati’) vašu vjeru u Mene kroz djela istinske ljubavi prema bližnjem, vi ćete također u potpunosti biti svjesni da sam Ja uistinu obećani Mesija, i onda ćete ponovno pročitati proroke i vidjet ćete da sam ostvario sve ono što je u Svetim Pismima bilo zapisano o Meni te da se sve potvrdilo u Meni.’

[2] Najstariji (među njima) reče: ‘Gospodine i Učitelju, pokaz(iv)ati ljubav prema bližnjem (= milosrdnu ljubav) ljudima bi bilo u redu samo ako bi sasvim jasno znali tko je u stvar(nost)i naš bližnji.

[3] Rekoh Ja: ‘Vaš bližnji je svaki čovjek, prijatelj ili neprijatelj, koji treba vašu pomoć na koji god dobar način (in no matter what good manner) koji je u skladu sa Božjim zapovijedima. Ali očigledno je da ne bi trebali pomoći nikome koji djeluje protiv Božjih zapovijedi, već bi ga u tome trebali spriječiti. Ako tako budete činili, vi (= na taj način) ćete prakticirati ljubav prema bližnjem (= milosrdnu ljubav) i vaša će nagrada na nebu biti velika.

[4] Ako vam priđu siromašni ljudi i žale se na svoju nesreću/potrebu/oskudicu (ili ‘i požale vam se zbog svoje nesreće/potrebe/oskudice’), pomozite im u skladu sa svojom snagom i svojim mogućnostima, jer ono što budete činili za siromašne Ja ću smatrati da ste učinili za Mene, i isplatit ću vam (= nagradit ću vas) već ovdje (= za života na zemlji) a još više vječno u Mojem Kraljevstvu.

[5] Kada vam u Moje ime dođe neki istinski učenik i prorok, smjestite/prihvatite ga (= budite uslužni/ljubazni prema njemu), slušajte ga i ukažite mu ljubav, jer čineći tako ste smjestili/prihvatili Mene (= bili uslužni/ljubazni prema Meni) i zaslužit ćete nagradu proroka (ili ‘i bit ćete dostojni proročke nagrade’).

[6] Ali uskoro će se pojaviti veliki broj lažnih proroka (koji će propovijedati) u Moje ime. Oni će naučavati ljude poradi svoje vlastite lisnice i prevarit će mnoge uz pomoć lažnih znakova koje su naučili od čarobnjaka. Ne pružajte smještaj takvim lažnim učiteljima i prorocima (ili ‘ne prihvaćajte takve lažne učitelje i proroke’), čak i kada na sav glas viču: ‘Gledajte, ovdje je, ili, tamo je Mesija, Božji Pomazanik’, već im iskreno i sa ljubavlju ukažite da su i da djeluju protiv Mene. Ako vas poslušaju i ako odustanu od svojih zlodjela, onda ih također možete smatrati i prema njima se ponašati kao prema prijateljima. Ali kada vas neće (po)slušati i neće se pokajati, onda ih otjerajte iz zajednice.

[7] Vi ćete lako prepoznati lažnog učitelja i proroka po njegovim sebičnim poslovima i djelima koji su puni samo-ljublja (= ispunjeni ljubavlju prema sebi), pošto sa čička ne berete smokve niti sa kupine grožđe.

[8] Budite uvijek puni ljubavi, blagosti, poniznosti, milostivosti, pravednosti i istiniti prema svima, onda ću i Ja također biti takav prema vama. Ne budite gluhi ili tvrda srca na glas siromaštva/bijede i u duhovnom i u prirodnom smislu (= siromaha u duhu ali i u tijelu), onda ni Ja također neću biti takav prema vama kada u nekoj nevolji/potrebi budete podizali vaš glas prema Meni. Sa mjerom kojom mjerite, tom istom mjerom će i vama biti izmjereno.

[9] Ako vi – što Ja vrlo dobro znam – posjedujete velika zemaljska blaga i ako ih posuđujete jedino uz dobru kamatu onima koji vam mogu vratiti dug u određeno vrijeme, onda ste također prakticirali određenu vrstu ljubavi prema bližnjem, ali takva vrsta ljubavi prema bližnjem koja sebe nagrađuje sa dobrim kamatama kod Mene neće biti uzeta u obzir za nagradu. Međutim, ako vi vaša blaga također posudite siromašnima bez kamata, za koje znate da vam ih neće lako vratiti, onda ću Ja biti Onaj koji će vam platiti kamatu i isplatiti vaša blaga, a sa Mnom nitko neće ostati/biti uskraćen.

[10] Gledajte na stanovnike ovog sela, koji su bili siromašni. Oni su jedino mogli živjeli jako oskudno, ali kada bi neki nevoljni ljudi došli k njima, oni su istog trena bili smješteni i zbrinuti na najbolji mogući način bez ikakve naplate. Ja sam za to zasigurno znao i sada sam došao k njima u pravo vrijeme kao najbolji Nagrađivač, i nitko od njih neće reći da sam došao pre-rano ili pre-kasno. Činite isto tako, onda ću u pravo vrijeme Ja također biti i vaš Nagrađivač.

140 [1] Farizeji, lihvari koji uvijek znaju kako svoje velike količine zlata i srebra sigurno posuditi za visoke kamate drugim velikim lihvarima i mešetarima, i onda razbacuju i zlonamjerno trate svoje visoke kamate na kurve i lažljive preljubnice, a kada im siromašni i nevoljni ljudi dođu, oni kažu: ‘Okrenite se Bogu, On će vam pomoći, jer mi smo i sami siromašni i moramo prositi’ – njima će kasnije biti jako teško položiti svoj račun preda Mnom.

[2] Takve lažne Božje sluge, koji ljudima propovijedaju o ljubavi prema Bogu i bližnjem koju oni sami nikad nisu prakticirali, su za Mene najgori grešnici i zločinci/prekršitelji i primit će za to svoju nagradu u onostranom od princa pakla (= Sotone) kojem su služili, pošto takvi bludnici, preljubnici, lihvari, pijanci (= koji se vole gozbiti, pre-žderavati i opijati), i uz to najveći bogo-hulnici, neće ući u Moje Kraljevstvo. Stoga ne hodite za njihovim primjerom.

[3] Kako netko od vas može reći svom bližnjem: ‘U svojoj nevolji/potrebi se okreni Bogu Koji te voli iznad svega. On će ti pomoći’, kad on sam ne vjeruje u Boga i u stvari Ga ne voli iznad svega.

[4] Onaj koji već ne voli svoga bližnjeg u nevolji kojeg vidi, kako će voljeti Boga iznad svega Kojeg ne vidi? Čovjekovu ljubav prema Bogu određuje njegova ljubav prema bližnjem. Onaj koji kaže da je za čovjekovo spasenje jedino nužno voljeti Boga iznad svega, i nakon toga zatvara svoje srce i svoja vrata ispred svojih siromašnih bližnjih (ili ‘za svoje siromašne bližnje’), je u velikoj zabludi/grešci pošto je ljubav prema Bogu bez ljubavi prema bližnjem ne samo vječno ne-zamisliva već je isto tako i ne-moguća. Zato volite vaše bližnje, jer oni su baš kao i vi Božja djeca, onda ćete čineći to također voljeti i Boga iznad svega.

[5] Gledajte, bio jednom jedan jako bogati zemljo-posjednik koji je imao jako puno imovine, i svatko tko je bio u njegovoj službi je imao/živio dobar život. Taj zemljo-posjednik je također imao i puno djece koju je volio i koju je, da bi stekli iskustvo (= postali iskusni ljudi), poslao u zemaljske škole.

[6] Ali on im je dao/pružio samo ono što im je bilo naj-nužnije u tim zemaljskim školama, tako da se ne bi odali uživanju i postali lijeni i kao takvi ne-pogodni za upravljanje njegovim imetkom/vlasništvom.

[7] Ta djeca nisu bila tako imućna u tim zemaljskim školama, i jako često su imali uistinu siromašno izdržavanje te su ne-rijetko pitali strance za milostinju.

[8] Neki od ljudi koje su kontaktirali rekoše: ‘Oh, vi imate jako bogatog oca. Njega kontaktirajte, (i) on će vam pomoći’, i nisu djeci dali ništa.

[9] Nekolicina drugih su se međutim u svojim mekšim srcima razmišljali: ‘Mi znamo da je otac ove djece jako bogat i on bi želio pomoći svojoj djeci koja ovdje studiraju, ali on mora imati jako mudar razlog zašto to ne čini, a ova djeca ovdje kod nas (ili ‘sa nama’) (za)sigurno jako pate i zasigurno su u nevolji i mi ćemo im pomoći najbolje što možemo.’ I ono što su osmislili to su također i učinili.

[10] Nakon nešto vremena je jako bogati zemljo-posjednik osobno došao u taj strani zemaljski grad gdje su njegova djeca morala steći raznorazno znanje i iskustvo, i dobro se raspitao tko je njegovoj djeci ukazao ljubav.

[11] I gledajte, djeca su dovela svog oca na sva mjesta gdje im je ljubav bila ukazana, i otac je nagradio dobročinitelje svoje djece stostruko a velike dobročinitelje je poveo sa sobom na svoje imanje i tamo ih tretirao kao svoju vlastitu djecu.

[12] Gledajte, ovdje ispred vas stoji u Meni taj zemljo-posjednik. Siromašni na ovom svijetu su uistinu Moja djeca svagdje. Bogati su međutim uglavnom djeca ovoga svijeta.

[13] Sa ciljem da se Moja djeca ne bi odala uživanju, Ja dopuštam da ona pate (= da oskudjevaju) u ovoj teškoj – ali za njih izuzetno korisnoj – školi života. I u svojoj potrebi ona dolaze bogatima ovog svijeta. Što oni budu činili za Moju djecu, Ja ću također učiniti za njih, i nagradit ću ih već ovdje mnogostruko a u Mojem Kraljevstvu beskrajno-mnogo.

[14] Tako onaj koji ima ljubav djece zbog svoje ljubavi prema djeci, ima također i ljubav prema Ocu i time je postigao vječnu nagradu. Da li sada razumijete što znači voljeti Boga iznad svega?’

141 [1] Najstariji reče: ‘O Gospodine i Učitelju i istinski Oče ljudi, da, ja tek sada po prvi put razumijem što znači: ‘Voli Boga iznad svega.’

[2] Tako onaj koji uistinu voli Njegovu djecu i percipira/spoznaje Očevu mudrost, voli Boga iznad svega kao jedinog istinskog Oca svih ljudi. I zato je ljubav prema bližnjem najveća životna vrlina na ovom svijetu, i mi ćemo se potruditi da je svugdje i svom našom snagom prakticiramo.’

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog i naš Vječni Otac
‘Veliko Ivanovo Evanđelje – 10/139-141:1, 2’J.Lorber 

Spread the Truth