Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Ljubiti Gospoda i bližnjeg znači… ( E. Swedenborg )

Print Friendly, PDF & Email

Ljubiti Gospoda i bližnjeg znači…

15. Na nebu postoje dvije različite ljubavi, ljubav prema Gospodu i ljubav prema bližnjemu. U najunutarnijem ili trećem nebu je ljubav prema Gospodu a u drugom ili srednjem nebu je ljubav prema bližnjemu. Njih obadvije proizlaze iz Gospoda i svaka čini nebo. Koja je razlika između ove dvije ljubavi i kako su one sjedinjene se na nebu vidi na jasnom svjetlu, ali u svijetu jedino nejasno. Na nebu, ljubiti Gospoda ne naznačava ljubiti Ga radi Njegove osobe (ili ‘s obzirom na Njegovu osobu’) već to znači ljubiti dobro koje je od Njega, a ljubiti dobro je željeti dobro i činiti ga iz ljubavi; a ljubiti bližnjeg ne znači ljubiti prijatelja radi njegove osobe (= u smislu, ‘zato što nam je prijatelj, tj. zato što ga poznajemo’) već ljubiti istinu koja je iz Riječi, a ljubiti istinu znači željeti i vršiti ju. Iz ovog je jasno kako su ove dvije ljubavi različite kao što su dobro i istina različiti, i da su sjedinjeni kao što je dobro sjedinjeno sa istinom.#  Ali ove stvari jedva mogu biti shvaćene od strane ljudi koji ne znaju što je ljubav, što je dobro, i što je bližnji.##

# Ljubiti Gospoda i bližnjeg je živjeti u skladu sa Gospodnjim zapovijedima (Nebeske Tajne br. 10143, 10153, 10310, 10578, 10648).

## Ljubiti bližnjega nije ljubiti osobu, već ljubiti ono u njemu po čemu je on ono što jeste, to jest, njegovu istinu i dobro (br. 5028, 10336).

Oni koji ljube osobu, a ne ono u njemu po čemu je on ono što jeste, ljube zlo i dobro na isti način (br. 3820).

Dobročinstvo je željeti istine i biti im naklonjen (= biti afektiran njima) zato što su istine (br. 3876, 3877).

Dobročinstvo prema bližnjemu je činiti ono što je dobro, pravedno i ispravno, u svakom radu i svakoj djelatnosti (br. 8120, 8122).

16. Ja sam nekoliko puta razgovarao sa anđelima o ovoj stvari. Oni su izrazili njihovo iznenađenje da pripadnici Crkve ne znaju kako ljubiti Gospoda i bližnjega znači ljubiti dobro i istinu, te činiti to iz volje (ili ‘zato što to čovjek želi’), kad bi trebali/mogli znati kako čovjek iskazuje/demonstrira svoju ljubav tako što želi i čini štogod drugi želi, i da je na taj način on voljen zauzvrat i sjedinjen sa onim koga voli (ili ‘i da je to ono što donosi međusobnu ljubav i sjedinjenje’), a ne time što ljubi drugoga bez da vrši njegovu volju (ili ‘bez da izvršava ono što on hoće’), što u sebi nije ljubiti. Oni su također rekli da bi ljudi trebali znati kako je dobro koje proizlazi iz Gospoda Njegova sličnost, pošto je On u njemu, i da oni koji čine dobro i istinu principima njihovog života tako što ih žele i vrše postaju Njegova sličnost i sjedinjeni su sa Njime. Zaista, željeti je voljeti činiti. Pored toga, Gospod naučava u Riječi da je to tako, govoreći:

‘Onaj koji ima Moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi… i Ja ću ljubiti njega… i prebivat ću sa njime (ili ‘i kod njega ću se nastaniti’).’          Ivan 14:21, 23,

i opet:

‘Ako vršite Moje zapovijedi, ostat ćete u Mojoj ljubavi.’    Ivan 15:10, 12.

E.Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 15, 16’ 

Spread the Truth