Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Kakva je ljubav prema sebi se može vidjeti ako ju usporedimo sa nebeskom ljubavi ( E. Swedenborg )

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                 Ljubav prema sebi i prema svijetu su zajedno protivne…

Kakva je ljubav prema sebi se može može vidjeti ako ju usporedimo sa nebeskom ljubavi. Nebeska ljubav se sastoji u ljubavi prema primjenama samih primjena radi (primjena = ostvarivanje ljubavi i mudrosti, tj. milosrđa i istina vjere u praksi ili stvarnom životu), ili dobrima poradi samog dobra, koja čovjek čini u ime crkve, svoje zemlje, ljudske zajednice, i svojih sugrađana; jer to je voljeti Boga i voljeti bližnjega, pošto su sve primjene i sva dobra od Boga, i jesu bližnji kojega treba voljeti. Ali onaj koji ove voli poradi sebe ih voli jedino kao svoje sluge, pošto mu one poslužuju; posljedično tome, volja je onog koji je u ljubavi prema sebi da crkva, njegova zemlja, ljudska zajednica i njegovi sugrađani, služe njemu, a ne on njima, jer on sebe postavlja iznad njih a njih postavlja ispod sebe. Prema tome u onoj mjeri u kojoj je itko u ljubavi prema sebi on sebe odvaja od neba, pošto sebe odvaja od nebeske ljubavi.

E. Swedenborg ‘Nebo i Pakao – 557’ 

Spread the Truth