Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Ne pozna Boga onaj koji se boji, jer Bog je ljubav (M.Valtorta)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                       Ne pozna Boga onaj koji se boji, jer Bog je ljubav

(Marija govori Ivanu nakon Gospodove smrti a u očekivanju uskrsnuća:) ‘Pođi k Petru. Ne ostavljaj ga sama. Toliko je bio u mraku u ovim satima da ne podnosi ni najmanje svjetlo svijeta. Budi apostol svome smetenome bratu. Od njega započni svoje propovijedanje. Na svome putu, bit će dug, uvijek ćeš nalaziti sličnih njemu. Počni posao s drugom..’

‘Ali što da kažem?… Ne znam… Sve mu uzrokuje plač…’

‘Kaži mu Njegovu zapovijed ljubavi. Kaži mu da još ne pozna dovoljno Boga onaj koji se samo boji, jer Bog je ljubav. I ako ti kaže: ‘Sagriješio sam’, odgovori mu da je Bog tako ljubio grešnike da je radi njih poslao svoga Jedinorođenca. Reci mu da na toliku ljubav treba odgovoriti ljubavlju. Ljubav daje i pouzdanje u predobroga Gospodina. To pouzdanje čini da se ne bojim Njegova suda jer smo pouzdanjem priznavali Božansku mudrost i dobrotu i kažemo: ‘Ja sam siromašno stvorenje. Ali On to zna. I daje mi Krista kao jamstvo oproštenja i stup oslona. Moju bijedu pobjeđuje moje sjedinjenje s Kristom.’ U ime Isusovo prašta sve… Pođi, Ivane. Reci mu to.’

Gospod Isus Krist (Koji je utjelovljeni) Jehova Stvoritelj, Jedini Bog i naš Vječni Otac,
Mariji Valtorta, dna. 1 Travnja 1945, zapisano u njezinoj knjizi
‘Evanđelje kako mi je bilo objavljeno (Uskrsnuće) – 10/1’ 

Spread the Truth