Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Zahvalnost prema Bogu (J.Lorber)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                                          Zahvalnost prema Bogu

11. ‘O Oče, budi milostiv i reci mi što da učinim a da Ti time dam (ili ‘ukažem bar’) donekle doličnu zahvalu za ovu beskrajnu milost.’

12. A Abedam odgovori: ‘Slušaj, dragi Moj Lamech, zahvalnost koja Mi najviše udovoljava se sastoji u tome da netko u potpunosti prepozna/uvidi/prizna veličinu Moga milosrđa (mercy) i milostivosti (grace) prema njemu i u njemu, i da se njegovo srce onda zauvijek zapali za Mene, (i to) na takav način da on osjeća kako ne može (ili ‘kako nije u stanju’), zbog veličine blagoslova, izraziti taj osjećaj zahvalnosti koji rasplamsava/zapaljuje njegovo srce sa najuzvišenijom i čistom ljubavlju prema Meni. Pazi, to je zahvalnost koja Mi najviše udovoljava (ili ‘to je Meni najprijatnija zahvalnost’).

13. Jer tko god Mi se i dalje može zahvaljivati, slaviti Me i hvaliti, taj još nije ni počeo shvaćati beskrajnu veličinu blagoslova koje je primio od Mene; niti je prepoznao Mene, velikog, svetog Davaoca, jer on, čim i dalje može koristiti svoj jezik na svjetovni način, još u sebi (ili ‘unutar sebe’) nije dosegnuo/ščepao najunutarnije dubine istinske poniznosti.

14.  Pazi, Ja nemam užitka u takvoj zahvalnosti jezika (ili ‘Meni takva zahvalnost jezikom nije prijatna’), čak ako je izrečena riječima najviših anđela.

15. Ono što se može primjeniti na zahvalnost riječima, primjenjivo je također i na zahvalnost izraženu (koju čovjek izražava svojim) djelima. Tko god zamišlja da akcijama koje su u potpunosti u skladu sa Mojom voljom dokazuje svoju zahvalnost Meni, također djeluje pod velikim nesporazumom. Jer što netko može učiniti/postići u Mojoj službi da Ja to ne mogu postići bez njega?

16.  Kroz koga će onaj što vrši Moju volju to postići?

17.  Zar nije Moja snaga u njemu koja mu omogućava da ostvari/postigne ono za što Mi on opet duguje najveću zahvalnost?

18.  Kako mi netko može zahvaliti kroz ono za što Mi duguje Hvalu nad svim hvalama?

19.  Stoga, tko god Mi se želi zahvaliti na ispravan i naj-udovoljavajući/prijatniji način, neka Mi se zahvali bez riječi kroz ljubav i najdublju poniznost svoga srca, i Ja ću pogledati na njegovu zahvalu i prihvatit ću je kao da je nešto ispred Mene (ili ‘kao da ispred Mene nečemu vrijedi’).

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Božje Domaćinstvo – 2/4:11-19 

Spread the Truth