Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Najveća nagrada (J.Lorber)

Print Friendly, PDF & Email

                                                                                                             Najveća nagrada

  1. ‘Uistinu, uistinu vam govorim, jednom kada imate Moju ljubav, imate sve, – ne,(imate)više nego što sva Nebesa (Heavens of heavens) ikad mogu obuhvatiti (ili ‘razumijeti’)!
  2. Vi ste odabrali najveću nagradu, koju vam nitko u vječnosti ne može oduzeti.
  3. Uistinu, tko god bude vjerno ostao u Mojoj ljubavi, njega će smrt izbjegavati(ili ‘od njega će smrt bježati/uteći’)poput snijega koji se povlači pred vrućim zrakama podnevnog ljetnjeg sunca.
  4. Stoga, sada kao i u svoj vječnosti, Ja sa vama ostajem(ili ‘Ja sam sa vama’)u ljubavi. Amen.

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Božje Domaćinstvo –2/1:9-12’ J. Lorber

Spread the Truth