Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Reci onima koji Me traže … (J. Lorber)

Print Friendly, PDF & Email

Reci onima koji Me traže …

4.  Reci onima koji Me traže: Ja sam istinit ‘svugdje’ i ‘nigdje’. Ja sam svugdje gdje Me ljudi vole i vrše/drže Moje zapovijedi, i nigdje gdje sam jedino/samo slavljen i obožavan. Jer, zar nije ljubav više nego molitva (ili ‘od molitve’) a vršenje zapovijedi više nego obožavanje (ili ‘od obožavanja’)? Uistinu, uistinu vam govorim: Onaj koji Me voli (taj) Me obožava u svome duhu, a onaj koji vrši/drži Moje zapovijedi je onaj koji Me uistinu poštuje. Ali jedino onaj koji Me voli može vršiti/držati Moje zapovijedi, a onaj koji Me voli ima samo jednu zapovijed – da voli Mene i Moju živu Riječ koja je istinski vječni život.’

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Božje Domaćinstvo – 1/1:4’ J.Lorber

Spread the Truth