Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

Lorens Novosel

Istina je da za Boga nisam pitao niti sam Ga tražio (Izaija 65:1) …  a istina je i to da sam se rugao i podsmjehivao onima koji su o Bogu govorili (koji su u Boga vjerovali) ….. i kada se osvrnem, sada (a promijenio bi toliko toga kad bih bar mogao) … ne mogu reći ništa drugo nego: ‘Bijah zlotvor, uosobljenje nepravednosti!’ Da, kad sada pogledam na svoj prijašnji život (kojeg li stida) …  moram priznati: ‘Počinih skoro svaki grijeh o kojem govori Pismo!’

1. Razlog za prvo Božje stvaranje

Print Friendly, PDF & Email

Put do Spasenja na Križu… prva stepenica (Razlog za prvo Božje stvaranje)

’37 Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim  apostolima: “Što nam je činiti, braćo?”  38 Petar će im: 1. “Pokajte se i 2. svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi (tj. da se ‘otkaže grijeh’) i primit ćete dar, Duha Svetoga.  39 Ta za vas  je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka (znači, za sve poganske narode), koje  pozove Gospodin Bog naš.” 40 I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih:  “Spasite se od naraštaja ovog opakog!”  41 I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće  duša.’

Djela Apostolska 2

Ekipica moja draga i mila, radosti moja velika, jutro vam želim iz svoje male ‘radionice’, kako ste mi danas, kako ste započeli današnji dan?! 

Ja vam evo moram reći da je stvarno dobro da imam grudni koš, jer bi mi inače srce odletjelo od milosti i radosti koju sada osjećam! Slava Isusu Kristu zbog toga … Predivnom … Voljenom … Jedinom i Najvećemu! 

No, probudio sam se negdje oko 5.20 h … pa sam si uključio Zvučnu Bibliju-Djela Apostolska (lakše mi je naime ujutro slušati nego čitati)… pomolio se za prosvjetljenje i za zaštitu od svakog Sotonskog utjecaja … i onda poslušao prva dva poglavlja … pa sam se ‘isključio’ i postavio pitanje Kristu u svezi izljevanja Duha i govorenja u jezicima … i osluškivao da čujem ima li mi On nešto na to za reći …

No, prije nego je tu stigao odgovor… posložila mi se misao u svezi prvog zadatka za danas (= što je prvo što moram krenuti raditi! = ovu sam metodu više puta tumačio i prilagao uz nju tekst ‘Čudesni Lijek’ kojeg je od Isusa Krista primio Jakob Lorber)… a on je priprema najavljenog i toliko potrebnog svima koji rade u Vinogradu ‘Kratkog Kursa u svezi

1. Prvog Božjeg Stvaranja-
2. Pada Lucifera i jednog broja prvobitnih anđela-
3. Božjeg vječnog plana Spasenja-
4. Stvaranja materijalnog svemira-
5. Pojavka čovjeka na Zemlji-
6. Božje ljudske manifestacije u Isusu Kristu-
7. Čina Spasenja (što uključuje i čovjekov dolazak pod Križ tj. aktualizaciju tog Čina Spasenja u Njemu)’
 …

Stih br. 38 iz Djela Apostolskih 2 je od velike važnosti … jer ukazuje na NUŽNU stvar koju čovjek mora napraviti da bi se po-mir-io sa Bogom Ocem od Kojeg se odmetnuo … od čega je prva zahtjevana akcija na NJEGOVOJ strani – POKAJANJE!

E sad … o pokajanju je već bilo dosta riječi …   

http://www.akademijavjecnogproljeca.org/ucenja_regeneracija_pokajanje.html

…a bit će uskoro opet kada budem pisao sljedeće učenje u seriji ‘O preporodu’, budući smo sada došli do 3-eg poglavlja Evanđelja po Mateju, gdje se, oni upućeni će znati, Isus krstio od strane Ivana … nakon čega je na Njega sišao Sveti Duh u obliku golubice … no ono što mene, koji sam stvarno, i bez poezije u izražaju vam to kažem, jako praktičan čovik, zanima ovdje jeste samo jedna stvar, a to je, kako nekome tko je u grijehu, recimo našoj I. koja je trenutno u fazi ‘noć’, ili ti ga, opet je propala u živo blato svijeta do grla (ovime vas ujedno mislim potaknuti da mi se pridružite u molitvi za nju!)… objasniti u kratkim crtama ‘od čega se to ona mora pokajati’, tj. KOJI TO GRIJEH NJU OPTEREĆUJE I RAZDVAJA OD BOGA, sa posljedicom da je njezino stanje zamračeno, puno slabosti i nemoći i svih drugih negativnih stanja (bijes, požuda itd.) koja su sva posljedica otpadništva od Boga i posljedičnog razdvajanja od Njega u Ljubavi (= sotonski elementi u čovjeku)!

Za razliku od 99, 9% ljudi u Kršćanskoj crkvi … mi koji smo se to potrudili pročitati (Knjižice br. 15 i 39 i 40) i nad time u molitvi provesti vrijeme, pak ZNAMO u čemu se sastojao GRIJEH prvog bića (Lucifera) i velikog dijela prvobitno stvorenih anđela … a on se sastojao u ODBIJANJU LJUBAVI ili može, KRIVOM USMJERAVANJU OD BOGA PRIMLJENE LJUBAVI… kojeg su savršena bića napravila u potpunoj svjesnosti … SVOJOM VOLJOM … zbog čega se, a sa pogledom na krajnju svrhu Božjeg stvaranja, što je bogo-čovještvo ili Dijete Božje tj. potpuno samostalno biće koje utjelovljuje sve Božanske karakteristike, to isto biće, koje je sada kao duša utjelovljeno na Zemlji u čovjeku, mora POKAJATI za taj grijeh … PRIZNATI GA svome Bogu i Ocu Koji se u tu svrhu ‘spustio’ na Križ… da bi moglo biti od njega ‘oslobođeno’, tj. da bi se prekinuta veza između stvorenoga i Stvoritelja, mogla ponovno uspostaviti, i sa njom ponovni dotok Božje Snage Ljubavi i svjetla Mudrosti … još zvan Duh Sveti!

(Sinoć sam pak uz ovo ušao u molitvu: Isus farizejima: ‘Ako biste Me sramotili kao dosad, oprostio bi vam to. Ali digli ste se i naoružali protiv Mojega Duha, Koji se zove Ljubav i oduvijek je Moj Otac, i taj grijeh vam neće biti oprošten, niti ovdje, a još manje u onostranom!‘ Veliko Ivanovo Evanđelje 1/150:6’ + Ivan 4:20 + 1 Ivanova 4:8, 16 + Matej 12:31-32; naravno, ovo ‘neće biti oprošten’, treba gledati u kombinaciji sa cijelom doktrinom o Spasenju, pa bi po onome što meni sada Duh govori dok pišem praktično-primjenjivo trebalo čitati, ‘ne može biti zanemaren!’ tj. ‘ne može se ukinuti ne-okajan!’)

Jedan od zadataka koje sam si postavio za ovaj period ‘tihog rada’ u Blatu … je revizija i nadopuna jako važne Knjižice br. 4, koja je ‘O Svetom Trojstvu’ … što je u stvari već napravljeno na moje veliko unutarnje zadovoljstvo (još samo nekoliko tehničkih zahvata)… ta je Knjižica stvarno predivna jer krasno pobija temelje 99, 9% crkava koje su sve utemeljene na lažnoj doktrini o tri Božanske Osobe …

… no, dok sam te stare i nove materijale prečitavao i slagao … palo mi je na pamet, što volim ovaj izraz, još jedno praktično tumačenje u svezi toga ‘što je Sveti Duh’ … naime, ako je Bog u Sebi Ljubav i Mudrost i Sila djelovanja … i ako smo mi sebe u našoj ne-mudrosti odvojili od Njega činom ne-ljubavi, posljedica tog odvajanja od jedinog Izvora sve snage je bilo stanje slabosti ili male snage … budući je sva snaga koju mi imamo uvijek i jedino od Boga Koji je Ljubav … tj. LJUBAV JE SNAGA …

E sad … nakon što je Krist bio uznešen … tj. nakon što je izvršen čin Iskupljenja i na Križu se otvorila mogućnost ponovnog uspostavljanja kontakta sa tim Bogom Ljubavi i Mudrosti i otud primanjem Snage … svatko tko spozna i prizna svoj grijeh otpadništva i otud prizna tog Boga i Oca u Isusu Kristu … tako reći svoju praznu bateriju uštekava na jedini izvor duhovnog elektriciteta … čega je posljedica da on osjeća u svojim duhovnim žilama protok životne sile … koja je Sila Ljubavi … zvana još Sveti Duh … u stihu 38 je to rečeno ovako: ‘… i primit ćete dar, Duha Svetoga!’

*

‘Koji vjeruje u mene! Kao što reče Pismo: ‘Rijeke će žive vode poteći iz njegove  utrobe!'” To reče o Duhu kojega su imali primiti oni što vjeruju u Njega. Tada doista ne bijaše još došao Duh jer Isus  nije bio proslavljen.’  Ivan 7:38, 39

Ovo je izuzetno važno mjesto u Pismu … no opet, kao i u svim drugim slučajevima, treba pravilna doktrina da bi se razumjelo. Dakle, da bi se primila nužna snaga Ljubavi koja nam je potrebna da bi u sebi AKTUALIZIRALI žrtvu okajnicu na Križu te se doslovno OSLOBODILI od grijeha ŠTO JE NUŽNO da bi naknadno postigli savršenstvo u Ljubavi i tako se sjedinili sa svojim Bogom i Ocem u Isusu Kristu (Ivan 17:21-23)… mi moramo VJEROVATI u Njega … tj. mi moramo na pravi način pojmiti (= VJERA = ISTINA) cijelu priču vezanu za Božju Ljudsku manifestaciju u Isusu Kristu … jer je baš u Isusu Kristu Bog Otac nama dao ruku pomirenja (2 Korinćanima 5:18, 19) … koju moramo uhvatiti sami od sebe ako će nas On povući iz živog blata ovog svijeta u kojem se duša nalazi dok je u neiskupljenom stanju …

‘To što Duh još ne bijaše došao jer Isus nije bio proslavljen’ znači da je tek nakon ‘dovršeno je’ na Križu … kada se On sjedinio sa Ocem tj. kada je dovršen čin Iskupljenja … za palu dušu moguće bilo nanovo uspostaviti prekinutu vezu sa Bogom-Ocem … i tako primiti nužnu SNAGU LJUBAVI od njega … nužnu za obavljanje bilo kojeg duhovnog zadatka koji se nalazi pred takvom zbog grijeha otpadništva još izuzetno slabom dušom.

Obratite dakle pažnju na cijeli proces:

1. Svojom greškom je slobodno biće završilo u živom blatu
2. Bog-Otac mu je pružio ruku na Križu
3. Biće SAMO mora uhvatiti tu ruku, SVOJOM SLOBODNOM VOLJOM
4. Bog-Otac ga u Kristu (to je ‘ruka’; On se i zove ‘moja ruka’ u Riječi, no kod nas se to prevodi ‘Moja mišica’, recimo u Psalmu 98:1) izvlači iz živog blata
5. No biti izvučen iz živog blata NIJE SVRHA ZBOG KOJEG JE BOG STVORIO BIĆA, no nužni je PRED-UVJET da bi PALO biće tu svrhu ostvarilo… i sada kada je to biće IZVAN ŽIVOG BLATA… njemu treba BOŽJA SNAGA LJUBAVI DA BI SE ONO, SAMO OD SEBE, ZNAČI SVOJOM VOLJOM A KORIŠTENJEM BOŽJE SNAGE, OBLIKOVALO U BOŽJE DIJETE, TJ. U BOGO-ČOVJEKA

(Obratite pažnju na to da BOG neće napraviti ništa protivno slobodnoj volji bića … budući je ta slobodna volja nužna da bi se ostvario krajnji cilj cijelog Njegovog stvaranja, a to je Božje dijete koje mora biti potpuno slobodno baš kao i On Čijim se djetetom naziva!)

U Kršćanskim Crkvama se KRIVO uči kako je čovjek PREPOROĐEN kada izađe iz tog živog blata … no, to je obmana osjetila i krivo shvaćanje onog što piše u slovu Pisma … ISTINA JE da se čovjek tada tek ‘začeo za novi život’ … i da se pred njime nalazi duuuuuuugih 6 RADNIH DANA muke i patnje i borbi sa svim paklovima koji još nad njime imaju itekakav utjecaj poradi svih sotonskih elemenata koji su još prisutni u duši … a koje da bi nadvladao … njemu itekako treba Božja Snaga … ili djelovanje Božjeg Duha Svetosti … bez kojeg čovjek ne može i nikada ni neće moći napraviti ama baš ništa (Ivan 15:5)!

***

E sad … duša doista može, a to svjedoče i praktični primjeri u svijetu oko nas … biti izbavljena iz ‘blata’ i ako ne zna o prvom stvaranju … tj. ako misli da je Krist njezin izbavitelj JEDINO od grijeha kojeg je Adam počinio (prema Rimljanima 5 & 6)… jer to KRISTA svejedno čini Izbaviteljem … i također, duša može misliti kako je tome pridonjelo to što je ona uronjena u vodu … premda ja ne znam tko to može misliti ako imalo (raz)misli (Matej 9:20-22 govori o tome, tj. to potvrđuje; ‘skuti Njegove haljine’ jeste ‘značenje slova Riječi’ = On JESTE Riječ!)… no, da bi se ostvarila PUNINA BOŽJEG ŽIVOTA, i eventualno BOGO-ČOVJEŠTVO već na ZEMLJI … tj. savršenstvo na kojeg smo pozvani u Mateju 5:48 … mi moramo imati PUNINU ISTINE … i eto, to je ‘ukratko’ razlog zašto je nužno, i to poradi onih koji nemaju vremena i koncentracije čitati svih 8 Knjižica koliko ih je napravljeno da bi pokrilo gore navedenih 7 etapa do Spasenja … napisati ovaj Kratki kurs kojeg ćemo danas započeti (Matej 5:41)!

Dakle, Knjižica br. 15, Objava br. 5612, a kao potvrda gore rečenom u svezi ‘snage’ i ‘priliva’ iste u stvoreno biće (uvijek treba imati na umu tu temeljnu situaciju, naime, Bog je JEDINI IZVOR Ljubavi, Mudrosti i Snage …  a svako biće ove prima sukladno svojem odnosu prema Bogu; u slučaju prvostvorenog bića … ovi su pritjecali k njemu u potpunosti …. a on ih je, jer to je karakteristika bića kojeg je stvorio Bog, mogao koristiti u skladu sa svojom SLOBODNOM VOLJOM);

‘Ali stvorivši ovo biće Ja sam imao posudu u koju je snaga Moje Ljubavi mogla neprestano teći, i stoga je ono (zajedno) sa ovim neprestanim uplivom snage od Mene također primilo Moju kreativnu volju, Moju snagu, Moju mudrost i Moju Ljubav preko svake granice. Kao rezultat toga, ono je sada bilo sposobno iskusiti isto blaženstvo, bilo je kadro iskoristiti svoju snagu u skladu sa svojom vlastitom voljom, moglo je biti kreativno aktivno na svoje vlastito zadovoljstvo i na taj način neprestano povećavati Moje blaženstvo, jer to je bila Moja snaga koja je omogućila biću da tako čini i Ja sam uživao u njegovoj sreći…’

Ovo je jako, jako važno razumjeti da bi se razumio naknadni odnos Djelovanja Svetog Božjeg Duha u nama … tj. međuodnos između Njega i naše volje!

I dalje Objava 5612,

‘Moja snaga je neograničeno utjecala u biće koje sam odabrao za Sebe kao nositelja svjetla i snage… A sam entitet je bio više nego blaženo sretan… Ali Ja sam želio povećati to blaženstvo još više; Ja nisam htio da ono bude vezano uz Moju volju (ili ‘vezano Mojom voljom’) već da bude aktivno po svojoj vlastitoj volji koja…. ako je biće bilo savršeno i ako bi tako savršeno (i) ostalo… je (također) bila Moja volja. Jer biće, pošto sam ga Ja stvorio, nije bilo sposobno imati ni jednu drugu volju. Ali Ja sam želio da ono može djelovati neovisno/samostalno… pošto je jedina karakteristika Božanskog bića da je Ljubav tako moćna unutar sebe da je odlučujući faktor volje koja se kreće u istom pravcu poput Moje. Ja sam od Svog prvo-stvorenog bića želio primiti ovu Ljubav što je, međutim, istovremeno trebalo rezultirati u njegovom konačnom savršenstvu (u smislu, ‘namjera je bila da to istovremeno rezultira u konačnom savršenstvu toga bića’), tako da ono više nije bilo aktivno kao stvoreno biće (koje djeluje samo) u skladu sa Mojom voljom već bi trebalo uživati neograničeno blaženstvo sjedinjavajući/stapajući se sa Mojom voljom iz Ljubavi prema Meni…’ 

Ovdje se stvarno dobro zadržite jer je OTKRIVEN cijeli Božji plan vezan za BOŽJE DIJETE ili BOGO-ČOVJEKA … i, ovo molim vas imajte na umu, on se neće i ne može promijeniti do u vječnost! Konačno savršenstvo o kojem priča, je ono isto iz Mateja 5:48 …

Obratite pažnju sada na požućeno i shvatite da je za LJUBAV potrebno DVOJE! Drugim riječima, da ova cijela temeljna mehanika međuodnosa nije bila dana stvorenim bićima, znači ne samo Luciferu nego svima ostalima također, Bog, Koji je Ljubav, ne bi mogao ostvariti Svoj krajnji cilj, a to je da pred Njime stoje bića, Njegova djeca, koja će Mu UZVRAĆATI Ljubav, tj. sa kojima će moći ući u IZMJENU Ljubavi! Da su ta bića bila samo TVOREVINE … tj. da su MORALA djelovati u skladu sa Njegovom voljom … taj se uzvišeni cilj nikako ne bi mogao ostvariti! I ovdje vam leži temelj i nepobitni razlog zašto se slobodna volja ne može oduzeti od nijednog stvorenog bića!

Još Objava 5612:

‘Ali da bi prošlo ovaj test Ljubavi i volje to biće je moralo imati potpunu slobodu volje. Ono Me nije vidjelo ali Me prepoznalo/priznalo pošto je bilo prosvjetljeno… Međutim, ono je vidjelo bezbrojna bića stvorena njegovom voljom, i to biće je osjećalo za sebe kako je njihov stvoritelj bez obzira na saznanje/spoznaju da je svoju snagu primilo od Mene… i entitet je bio zavidan na Mojoj snazi… Iako je bio vidljiv bićima koja je stvorio, ipak je bio svjestan svojeg ishodišta u Meni, ali je za sebe tražio pravo vladanja nad tim bićima predstavljajući im sebe kao izvor snage, kao jedinu silu sposobnu stvarati… Više nego manje Mi je uskratio Ljubav da bi mogao vladati… Vi ljudska bića ne možete shvatiti proces putem kojeg je samo-svjesno biće moglo prekoračiti u potpuno pogrešno razmišljanje ali to je objašnjivo slobodnom voljom koja, sa ciljem da bi postala aktivna, mora također biti sposobna ali/iako ne mora učiniti pogrešan izbor.’

Jel polako hvatate u čemu se sastojao ‘grijeh’ protiv Boga … tj. od čega se sastojalo otpadništvo?! … koje je bilo moguće samo zato jer su Lucifer i anđeli IMALI SLOBODNU VOLJU … te su mogli sa snagom koja pritječe napraviti što im drago!

Objava 8566, obratite pažnju na RAZLOG stvaranja na prvom mjestu … pri čemu morate imati na pameti cijelo vrijeme KAKO BOG OTAC ILI IZVORNO BOŽANSTVO KOJE JE STVARALO JESTE LJUBAV (1 Ivanova 4:8, 16):

‘Ovo je kraljevstvo bilo izvorno stvoreno kada Sam želio prepoznati Sebe Samoga u odrazima Mene Samoga, kad Sam stvorio posude u koje Sam mogao izliti Moju Ljubav… Stvorio Sam duhovna bića budući je Moja beskonačna Ljubav željela sebe predati, ona je željela utjecati u slična bića čije Mi je savršenstvo pružalo nezamislivo blaženstvo… Stvorio Sam duhovni svijet sa živim stanovnicima za Moj užitak, nastanio Sam ga sa kreacijama najveličanstvenije vrste i radovao se blaženstvu bića, kojima Sam dao takvu sreću budući Me Ljubav, koja je bila i ostaje Moja temeljna priroda, to motivirala napraviti..’

Nemojte molim vas ovdje ‘proći’ bez da dobro niste shvatili ovaj prvi ‘poticaj’ za Stvaranje, dakle: Ljubav je željela sebe pre-dati … tj. željela je Ljubiti i biti Ljubljena … to je naime karakteristika Ljubavi i to možemo vidjeti po nama samima koji smo ‘slike Božje’ (Postanak 1:27)… ili ‘male Ljubavi’, jer i mi sami, svatko to zna, želimo prije svega Ljubiti i biti Ljubljeni zauzvrat!

Objava 8566, opet jako važno da bi se razumio međuodnos između aktivnosti Svetog Duha i čovjeka na Zemlji u ostvarivanju svrhe Božjeg Stvaranja… a ovo kažem jer mnogi nisu svjesni toga što znači biti Božje Dijete …  i to da se od takvog uzvišenog postojanja očekuje da ono SAMO RADI BOŽANSKE STVARI, TJ. ONO ŠTO JE BOGU-OCU PO VOLJI, SA BOŽJOM SNAGOM!

‘…jer Ja nisam ograničio duhovna bića Mojom voljom, dao Sam slobodnu volju svakom pojedinačnom biću kao znak njegove božanstvenosti…’

I dalje Objava 8566, krasno daje sliku o tome što je u stvari zemaljski život … koji je, jedna od etapa na povratnom putu ‘sina razmetnog nazad u Očevu kuću’ (Luka 15) iz koje se on odmetnuo kada je odbio ili krivo usmjerio Očevu Ljubav:

‘Sada, nakon otpadništva od Mene, oni su imali mogućnost vratiti se opet kao ‘djeca’ što bi uvelike povećalo njihovo blaženstvo, budući se povratak k Meni kao ‘dijete’ mora ostvariti potpuno dobrovoljno ali onda će biće biti potpuno neovisno o Meni, Mojoj sili i Mojoj volji, ipak ono će obitavati totalno unutar Moje volje budući je, zbog njegova savršenstva, ono totalno prihvatilo Moju volju… Vi ljudi ste na ovoj stazi povratka ka Meni dok još živite na ovoj Zemlji, i ako ste dobre volje Moje vječno svjetlo Ljubavi vas može još jednom prožeti, i svo znanje koje ste jednom posjedovali ali ste ga dobrovoljno odbacili može biti od strane vas zadobijeno ponovo… I Ja ne poznajem većeg blaženstva nego vam dati ovo znanje, nego vam ponuditi Moju ogromnu Ljubav i promijeniti vaše stanje tame i neznanja, tako da ćete postati kakvi ste bili u početku, tako da ćete opet postići neograničenu sreću, tako da ćete postići vaš cilj i povratiti Mi se kao istinska djeca, vašem Ocu od vječnosti, Čija Ljubav jeste i uvijek će pripadati vama koji ste jednom proizašli iz Njegove Ljubavi.’

Jedan od razloga zašto se ja osjećam tako ‘blaženo’, jeste što ‘plivam niz ovu struju Očevog blaženstva koje je posljedica predavanja dalje ove Čiste Istine koja palim duhovima omogućava brži povratak nazad u stanje sjedinjenja u Ljubavi sa Bogom-Ocem, u Isusu Kristu sada nakon utjelovljenja, što je u slici ‘Očeva kuća’!

*

Objava 7399, opet daje uzrok slobodne volje koja se baš zbog toga NIKADA neće zakinuti slobodnom biću jer bi bez nje on bio nesposoban ostvariti sam cilj zbog kojeg je i pozvan u postojanje, a to je Božje Dijete:

‘Ja sam bio Tvorac svih tih bića, tako da su ta bića mogla biti jedino vrhunski savršeno oblikovana bića, koja su bila ‘istovrsna’ sa Mojim Pra-Bićem. Ali Meni nije bilo dovoljno t(akv)o stvaranje, nisu Mi bila dovoljna takva bića koja su morala biti takva kakvima sam ih Ja stvorio, već sam oko Sebe želio imati bića koja bi bila oblikovana isto kao i Ja, a koja bi to oblikovanje sama sprovela.

To zvuči nerazumljivo onim ljudima koji ne pokušavaju shvatiti uzrok/temelj cijelog stvaranja, koji još nisu razmišljali o tome šta je moglo prouzročiti cijeli čin stvaranja… a razumljivo je samo ljudima koji su duhovno probuđeni, kojima dakle mogu biti objašnjeni svi međuodnosi.

Jedno savršeno-stvoreno biće nije moglo postupati drugačije nego dobro, sve dok djeluje samo u Mojoj volji, dakle dok svoje misli prima od Mene i dok ih je moralo obrađivati po Mojoj volji. Ali takvo jedno biće/stvorenje jeste i mora ostati samo  Moje ‘stvorenje’… koje Mi i pored svoje savršenosti nije bilo dovoljno.

A Ja sam sva bića opremio/opasao slobodnom voljom, jer jedino biće slobodne volje je (jedno) savršeno biće. I ta slobodna volja Mi je trebala pomoći upotpuniti djelo koje sam započeo, a koje je moralo biti nastavljeno od strane samoga stvorenja, kako bi od ‘stvorenja’ postala ‘djeca’, koja bi trebala sa Mnom i uz Mene stvarati i djelovati u vrhunskoj blaženosti/sreći. Slobodnoj volji nisu bile postavljene granice, niti na gore, niti na dole… i ta slobodna volja se tada trebala pokazati; biće koje je moglo otpasti od Mene u slobodnoj volji je trebalo ostati uz Mene i time dokazati svoju Božanstvenost.’ 

***

Zatim Knjižica br. 39, Objava br. 7067.

‘Kada Sam stvorio prvo biće bio Sam motiviran jedino mišlju stvaranja posude za Mene koja je bila naumljena asimilirati Moju besprekidno izlijevajuću snagu Ljubavi… budući je Moja beskonačna Ljubav sebe željela predati i uvijek jedino usrećavati (Apsolutno je nužno da nikada ne ZABORAVLJATE ovaj prvi razlog Božjeg Stvaranja!)... Moja je snaga Ljubavi neprestano stvarala svakojake vrste duhovnih tvorevina. Prema tome Ja Sam također želio stvoriti nešto što korespondira Meni Osobno, time Moju sliku. I Moja se volja ostvarila… biće najvišeg savršenstva se pojavilo pored Mene kojim Sam bio zadovoljan, koje je bilo neopisivo lijepo, to je bila Moja slika koja je od tad nadalje bila tako prožeta Mojom snagom ljubavi da je bio jednako sposoban biti stvaralački aktivan bez ograničenja. I baš kao što Me izvor Moje snage Ljubavi motivirao oblikovati primajuću posudu u koju je mogao utjecati, ista volja i žudnja se također pojavila u ovom biću da iskoristi neprestani upliv Moje ljubavne snage i, isto tako, da dopusti bićima da nastanu iz unutar njega. Tako se isti postupak ponavljao, budući Sam Ja želio pustiti ovom prvostvorenom biću da sudjeluje u nevjerojatnom blaženstvu davanja života bićima slične prirode, jer kao Moja ‘slika’ on je bio obdaren istim osjećajima, bio je preplavljen sa Ljubavlju, a snaga koju je neprestano primao od Mene također nije biće držala neaktivnim… što je rezultiralo u samom ovom postupku stvaranja bezbrojnih bića..’ 

Obratite pažnju ovdje na veličanstvenu sudbinu koja čeka Božje dijete … jer nakon što se biće ‘ostvari’, ono će ponovno doći u ovu Lucifer ‘kvalitetu’ života o kojoj recimo kod J.Lorbera čitamo kako slijedi:

‘Istinska Božja Djeca, koja će se dokazati s pravom Ljubavlju prema Bogu, svetome Ocu od vjekova, i isto tako u čistoj Ljubavi prema svojim bližnjima, dobit će na onoj strani u Očevoj kući vlast i moć da s novim tvorevinama postpuno više pune  prostor (= misli se na beskonačni duhovni svijet kojeg će Božja Djeca ‘puniti’ sa novim planetama i bićima iz svoje duševne supstance!), koji se nikada ne da napuniti.

Kažem vam: Nijedno smrtno oko ne može vidjeti, nijedno uho čuti i nijedno zemaljsko čulo dokučiti što čeka na onoj strani u nebeskom kraljevstvu one koji će biti vrijedni da se zovu Božja djeca.’  Veliko Ivanovo Evanđelje 1/140:5, 6

Još Objava 7067, obratite pažnju na ‘idealno stanje stvari’ između Boga-Oca i Njegovih tvorevina:

‘Sva su bića dakle proizašla iz Mene i Moje prve slike… i sva su bića posjedovala istu stvaralačku snagu. Ali Moja volja je također bila aktivna u svim izvorno stvorenim bićima, mnoštvo izvorno stvorenih duhova je bilo zapaljeno vatrenom ljubavlju spram Mene, budući je Moja vatra Ljubavi bila njihov temeljni element, oni su bili proizvodi najčišće Ljubavi i prema tome su sva stvorena bića bila također pozitivno naklonjena spram Mene… Vječnosti su prošle u najblaženijoj harmoniji i neprestanoj izmjeni Ljubavi…’ 

Ono kad naša A. kaže ‘kako će eksplodirati od Ljubavi’, to je već dobar ‘znak’ da je izvorno stanje nadomak ruke! Slava Isusu Kristu zbog toga!

*

Objava 7082, opet daje nepobitni dokaz o slobodnoj volji i otud važnost njezinog priznavanja i pravilnog korištenja:

‘Nikada ne bi bilo moguće za Lucifera napustiti Me da nije posjedovao ovu sposobnost. U tom slučaju, međutim, on niti ne bi bio slobodan duh nego uvijek samo lutka i potpuno podložan Mojoj volji. Stoga Sam Ja morao potpuno izolirati ovo baš kao i sva naknadna bića od Mene, oni su morali biti sposobni uživati potpunu slobodu i ne biti ograničeni na nijedan način’

I još, ista Objava:

‘Pa ipak poradi Mojeg naumljenog cilja: – voditi bića koja su bila proizašla iz njega i Mene do najvišeg blaženstva… Ja nisam zaustavio ijedno od bića, čak ni Mojeg prvo-stvorenog nositelja svjetla, od korištenja njihove volje neispravno… Ja nisam zaustavio ijedno biće od korištenja sposobnosti razmišljanja pogrešno. Jer Ja Sam eksternalizirao svih njih kao slobodna bića, i najveće se blaženstvo bića također sastojalo u stvaranju i djelovanju u potpunoj slobodi. A to također potrebuje apsolutno podešavanje/usklađivanje sa Mojom voljom bez ikakve prisile. Ali ako ni jedno biće nije bilo sposobno misliti i željeti drugo nego u skladu sa Mojom voljom, onda biće isto tako ne bi bilo imalo slobodnu volju koja je, međutim, neopozivo pripadala božanski usavršenom biću… I Ja jedino mogu govoriti o Mojim živim tvorevinama kao ‘Mojoj djeci’ kada su oni potpuno dobrovoljno ušli u Moju volju, i jedino onda je njima dano blaženstvo koje pretpostavlja najviše savršenstvo. I ovo savršenstvo nije moglo biti darovano Mojim bićima od strane Mene nego je moralo biti postignuto od  strane svakog slobodnog bića njegovom vlastitom slobodnom voljom. ‘

U Ljubavi Isusa Krista …

Lorens

(Blato – 20 Srpanj, 2011)

Spread the Truth