Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

8864:4 (U Gospodovoj Molitvi sve stvari slijede u serijama)

Print Friendly, PDF & Email

U Gospodinovoj Molitvi sve stvari slijede u serijama

8864. [4] Istina da stvari koje prethode moraju vladati u stvarima koje slijede, i time u serijama (ili ‘istina da ono što dolazi prvo mora vladati u onome što slijedi, i tako serijski’), kako je rečeno gore, je očigledno iz svega što je Gospodin rekao (ili ‘se jasno vidi iz pojedinačnih stvari koje je Gospodin izgovorio’), posebice iz Njegove molitve, koja se naziva ‘Gospodinovom Molitvom’. U ovoj molitvi sve stvari (ili ‘svi njezini dijelovi’) slijede u takvim serijama da one tako reći sačinjavaju stup koji se povećava/širi od vrha prema dnu/temelju, u čijim su unutrašnjostima stvari koje prethode u serijama (ili ‘i drži unutar sebe stvari koje se ranije pojavljuju u seriji’). Što je tamo prvo je najunutarnije, a što slijedi po redu sebe postepeno dodaje unutarnjem i na taj način se povećava/širi. Ono što je najunutarnije vlada u svim okolnim stvarima; vlada univerzalno, tj., u svakoj i svim stvarima (ili ‘u svim detaljima’), jer je suštinski za postojanje svih stvari (= svih njih).

E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 8864:4’

Spread the Truth