Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

8742, 8743 (Učenja o ljubavi prema bližnjem)

Print Friendly, PDF & Email

UČENJA O LJUBAVI PREMA BLIŽNJEM

8742.  Svaki čovjek ima unutrašnjeg čovjeka i vanjskog čovjeka, unutrašnjeg koji se zove duhovan čovjek, te vanjskog koji se zove prirodan čovjek. Da bi se čovjek duhovno obnovio/regenerirao oboje moraju biti duhovno obnovljeni/regenerirani.

8743.  U slučaju čovjeka koji nije bio duhovno obnovljen/regeneriran, (iz)vanjski ili prirodni čovjek je gospodar a unutarnji ili duhovni čovjek je sluga. Ali u slučaju čovjeka koji je bio duhovno obnovljen/regeneriran unutarnji ili duhovni čovjek je gospodar a (iz)vanjski ili prirodni čovjek je sluga. Ova zamjena/izmjena uloga se ne može ostvariti/dogoditi na ni jedan drugi način nego kroz duhovno obnavljanje/regeneraciju od strane Gospodina.’  

Spread the Truth