Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

866 (Korespondencija ‘gavrana’ u Riječi)

Print Friendly, PDF & Email

866. ‘Da ‘gavran’ predstavlja neistine, to na jedan generalan način postaje očigledno iz onog što je bilo rečeno i ukazano iznad po pitanju ptica, da one predstavljaju stvari od razumijevanja, razuma, i od znanja pohranjenog u memoriju, i također tima nasuprotne/protivne stvari, što su rasuđivanja i neistine. Ovo obadvoje su u Riječi opisani pomoću raznih vrsta ptica; istine razumijevanja sa pticama koje su blage, lijepe, i čiste; a neistine sa onima koje su grabežljive, ružne, i nečiste, u svakom od ovih slučajeva one variraju zavisno o vrstama istine ili neistine. Grube i čvrste neistine su opisane sa sovama i gavranima; sovama budući one žive u tami noći, a gavranima, budući su oni crne boje. Kao u Izaiji:

            ‘Sova će također i gavran tamo boraviti.’  Izaija 34:11

Gdje je Židovska Crkva opisana kao mjesto gdje prebivaju samo neistine, koje su reprezentirane sa sovom i gavranom.’ 

Spread the Truth