Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

78 (Ljubav prema sebi i prema svijetu su zajedno protivne…)

Print Friendly, PDF & Email

Ljubav prema sebi i prema svijetu su zajedno protivne…

78. Ukratko, ljubav prema sebi i ljubav prema svijetu su zajedno protivne ljubavi prema Gospodinu i ljubavi prema bližnjem; i prema tome ljubav prema sebi i ljubav prema svijetu su paklene ljubavi; zaista, one vladaju u paklu i one također čine pakao u čovjeku. Ali ljubav prema Gospodinu i ljubav prema bližnjem su nebeske ljubavi; one vladaju na nebu i također čine nebo u čovjeku. 

Spread the Truth