Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7778 (Što se tiče vjere koja je lišena djela ljubavi prema bližnjem…)

Print Friendly, PDF & Email

7778. ‘I svaki će prvorođenac u zemlji Egipatskoj umrijeti’ (Izlazak 11:5) predstavlja/označava prokletstvo vjere odvojene od (djela) ljubavi prema bližnjem. To je očigledno (= se jasno vidi) iz značenja ‘umiranja’ koje predstavlja prokletstvo (vidi br. 5407, 6119); i iz značenja ‘prvorođenca’ koji predstavlja vjeru crkve kroz koju dolazi ljubav prema bližnjem (vidi br. 352, 2435, 6344, 7035); ali ‘prvorođenac u zemlji Egipatskoj’ označava/predstavlja vjeru bez (djela) ljubavi prema bližnjem (o čemu vidi iznad br. 7776).

[2] Što se tiče vjere koja je lišena (djela) ljubavi prema bližnjem, treba još/dalje reći da vjera koja je lišena (ili ‘vjera bez djela’) ljubavi prema bližnjem nije vjera već samo znanje u memoriji o takvim/onim stvarima koje sačinjavaju vjeru. Jer istine vjere gledaju u ljubav prema bližnjem kao u svoj krajnji cilj (= ono što imaju krajnje u vidu), i kasnije/nakon toga proizlaze (= se nastavljaju) iz ljubavi prema bližnjem kao njihov prvi cilj (ono što imaju prvo u vidu). Iz ovog je očigledno da one stvari koje sačinjavaju vjeru ne postoje kod onih (ljudi) koji (u sebi) nemaju ljubav prema bližnjem, čak i ako imaju znanje o istinama vjere, što je jako dobro poznato. To znanje (o onome što sačinjava vjeru pohranjeno u memoriji) je ono što oni nazivaju vjerom. A kada koriste činjenice koje znaju (ili ‘znanja koja imaju’) o istini i dobru vjere da bi podržali/potvrdili neistine i zloće, oni više nemaju istine i forme dobra vjere, pošto one postaju poput neistina i zala kojima takve istine i forme dobra poslužuju. Jer sada se u njima vide baš te neistine i zla koja podržavaju/potvrđuju.

[3] Stvari koje sačinjavaju istinsku vjeru gledaju prema nebu i Gospodinu, dok one koje sačinjavaju vjeru odvojenu od ljubavi prema bližnjem (= djela ljubavi) gledaju prema dolje – a kada podržavaju neistine i zloće – prema paklu, iz čega se također vidi da vjera odvojena od ljubavi prema bližnjem nije vjera. Sve ovo ukazuje što se podrazumijeva pod prokletstvom vjere odvojene (ili ‘iz svega ovoga se može vidjeti što znači prokletstvo vjere odvojene’) od ljubavi prema bližnjem, naime, da je to prokletstvo falsificirane istine vjere i izopačenog/krivotvorenog dobra vjere. Jer kada je istina falsificirana ona više nije istina već neistina, a kada je dobro izopačeno/krivotvoreno ono više nije dobro već zlo; a sama vjera više nije vjera sastavljena od istine i dobra već od neistine i zla, bez obzira kako izgledala i zvučala na vani (= u izvanjskoj formi). Nadalje, a ovo je tajna, karakter/kvaliteta svačije vjere je određena karakterom njegova života (= ljubavi). Ako je stoga njegov život proklet, onda je prokleta i njegova vjera; jer to je vjera sastavljena od neistine kada je njegov život život zla (= u zlu). Da je to tako nije vidljivo (= ne izgleda za života) u svijetu, ali se to jasno vidi/ukazuje u drugom životu. Kada su zli u tamo lišeni istine i dobra koje (po)znaju (= imaju u memoriji) onda se tamo iz zla pojavljuju neistine koje su bile skrivene kod tih ljudi.

[4] Kod nekih zlih ljudi postoji određeno uvjerenje da je istina vjere istina; i to uvjerenje se isto tako naučava kao (= i pretpostavlja se da je takvo uvjerenje u stvari) vjera. Ali to nije vjera pošto je pobuđena sa namjerom da bi poslužila kao sredstvo uz čiju pomoć se može steći bogatstvo, važna pozicija u društvu i ugled. Sve dok te istine koje znaju služe kao sredstvo do tog cilja, oni ih vole (ili ‘one su voljene’) zbog svoje zle namjere. Ali kad one više ne služe na taj način onda su ostavljene/napuštene, i zaista (ili ‘i ne samo to, već su’) smatrane za neistine. Da bi se opisala ova vrsta uvjerenja se koristi izraz ‘nagovarajuća/uvjerljiva vjera’ (persuasive faith), i to je ono što predstavljaju ove Gospodinove riječi iz Mateja:

‘Mnogi će Me u onaj dan pitati: Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u Tvoje ime prorokovali, u Tvoje ime đavle izgonili, u Tvoje ime mnoga čudesa činili? Tada ću im kazati: Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od Mene, vi zlikovci/zlotvori!’   Matej 7:22, 23

Istu vjeru predstavljaju i ‘svjetiljke bez ulja’ u pet ludih/budalastih djevica, koje su također rekle:

‘Gospodine! Gospodine! Otvori  nam! A On im odgovori: ‘Zaista, kažem vam, ne poznajem vas!’   Matej 25:11, 12

Istine vjere su predstavljene sa ‘svjetiljkama’, a dobra ljubavi prema bližnjem sa ‘uljem’, tako da su ‘svjetiljke bez ulja’ istine vjere lišene dobra (ili ‘dobrih djela’) ljubavi prema bližnjem.

Spread the Truth