Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

70 (Kako mi je dozvoljeno objelodaniti)

Print Friendly, PDF & Email

70. Kako mi je dozvoljeno objelodaniti što sam ovih nekoliko godina čuo i vidio (u duhovnom svijetu), ovdje će najprije biti rečeno, kako stoje stvari sa čovjekom kada je povraćen u život (= kada mu se povrati svijest = kada je probuđen u drugom svijetu); ili na koji način on uđe iz života tijela u život vječnosti (ili ‘iz života u tijelu u vječni život’). Da bi mogao (sa)znati kako čovjek živi nakon smrti, bilo mi je odobreno razgovarati i družiti se sa mnogima sa kojima sam se poznavao za vrijeme njihovog života u tijelu, i to ne samo u trajanju od jednog dana ili tjedna, već mjesecima, i u nekim slučajevima skoro cijelu godinu, kao što sam običavao činiti i ovdje na Zemlji. Oni su bili jako iznenađeni da su oni sami, za vrijeme njihovog života u tijelu, živjeli, i da mnogi drugi (ljudi) i dalje žive, u takvom stanju nevjerovanja u svezi budućeg života (= da će živjeti nakon smrti), kad u stvari jedva da prođe jedan dan između smrti tijela i njihovog ulaska u drugi svijet, – jer smrt je nastavak života.

E.Swedenborg ‘Nebeske tajne – 70’

Spread the Truth