Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6619 (Gospodova molitva sadrži više nego cijelo nebo može razumjeti…)

Print Friendly, PDF & Email

Gospodinova molitva sadrži više nego cijelo nebo može razumjeti

6619. Da postoje bezbrojne stvari u idejama misli, i da se detalji koje one sadržavaju drže po-redani (in order) od strane unutarnjih stvari (ili ‘unutarnjih izvora’), mi je također postalo jasno kada sam ujutro i navečer recitirao/čitao Gospodinovu Molitvu. Onoliko često koliko sam je recitirao/čitao ideje koje sačinjavaju moju misao su bile otvorene prema nebu i bezbrojni koncepti su utjecali (ili ‘bezbrojne stvari su utjecale’) unutra, tako da sam ja mogao jasno razlučiti da su ideje koje pripadaju mojoj misli koje sam ja priskrbio iz sadržaja te Molitve bile ispunjene sa detaljima sa neba. A također su bile nalivene takve stvari koje se ne mogu izreći, i koje ja također nisam mogao razumjeti; Ja sam jedino osjećao rezultirajući generalni osjećaj i, što je bilo nevjerojatno, stvari koje su utjecale su bile različite svakog dana (ili ‘su varirale iz dana u dan’). I svega ovoga mi je bilo dozvoljeno (do)znati da sadržaji Gospodinove molitve sadrže više u njima nego je cijelo nebo sposobno razumjeti; također da čovjek pronalazi (= vidi) više stvari u njoj, što je njegova misao više otvorena ka nebu, i obratno on pronalazi manje u njoj, što je njegova misao više zatvorena. Jer kod ljudi čija misao je zatvorena se tamo ništa više ne vidi/pojavljuje osim literalnog smisla, ili onog smisla koji je najbliži stvarnim riječima.

E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 6619’

Spread the Truth