Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

6478 (Najviši stupanj nevinosti pri davanju)

Print Friendly, PDF & Email

Najviši stupanj nevinosti pri davanju

6478. Kada jedan anđeo nekome čini dobro, on mu također komunicira dobrotu, blagoslove i blaženstvo koje je on sam primio (ili ‘svoju vlastitu dobrotu, dobru sreću/blagoslove i blaženstvo’); i on to čini sa osjećajem (ili ‘u duhu’, ili pak ‘i to sa željom’) da bi drugome dao sve, i za sebe zadržao ništa. Kada je u njemu prisutan takav duh komuniciranja, on prima puno više dobrote koja utječe u njega zajedno sa blagoslovima i blaženstvom nego što daje; i ovo se nastavlja bez prestanka i stalno se povećava. Ali čim uđe ikakva misao kako će on komunicirati ono što ima sa namjerom da bi mogao podržavati/steći taj upliv blagoslova/zadovoljstva i blaženstva u sebe, upliv se rasipa; a još više ako se pojavi bilo kakva misao o naknadi od onog kome on komunicira dobro koje je on sam primio. U ovo sam znanje bio uveden putem velikog broja iskustava; a iz ovog se također može vidjeti da je Gospodin prisutan u svakoj pojedinoj stvari, jer Gospodinova priroda je takva da On želi Sebe dati svima, i na taj način povećati blagoslove i blaženstvo  koji su (ili ‘i na taj način se blagoslovi i blaženstva povećavaju’) sa onima koji su Njegove slike i naličja.

Spread the Truth