Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

60 (‘A evo živim u vijeke vjekova’)

Print Friendly, PDF & Email

60. ‘A evo Ja živim u vijeke vjekova’ (Otkrovenje 1:18), predstavlja kako je On život vječni. E sad, kako ‘Živi’ predstavlja da je On jedini život, i od Njega jedinog je život, slijedi da ‘evo Ja živim u vijeke vjekova’ predstavlja kako je On jedini život do vječnosti, i posljedično tome da je vječni život od jedino od Njega; jer vječni život je u Njemu, i posljedično tome od Njega. ‘Vijeke vjekova’ predstavlja vječnost. Da je vječni život jedino od Gospoda jasno je iz sljedećih odlomaka:

            ‘Tko god u Mene vjeruje, neće propasti već će imati život vječni.’ Ivan 3:16

‘Svaki koji vjeruje u sina ima život vječni, ali onaj koji ne vjeruje u sina, neće vidjeti život, već gnjev Božji prebiva u njemu.’  Ivan 3:36; 6:40, 47-48.

‘U istini, kažem vam, onaj koji vjeruje u Mene ima život vječni.’ Ivan 6:47

‘Ja Sam uskrsnuće i život; onaj koji vjeruje u Mene, ako i umre, živjet će; a tkogod vjeruje u Mene, neće nikada umrijeti.’ Ivan 11:25-26; i na drugim mjestima.

Otud se, dakle, Gospod naziva, ‘Onaj Koji živi u vijeke vjekova’; i također na drugim mjestima: Otkrovenje 4:9-10; 5:14; 10:6; Danijel 4:34.

Spread the Truth