Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

59 (‘I bijah mrtav’)

Print Friendly, PDF & Email

‘I bijah mrtav’ (Otkrovenje 1:18) predstavlja kako je On bio zanijekan i Njegovo Božansko Ljudsko ne-priznato. Time što je On ‘bio mrtav’ nije naznačeno da je bio raspet, i zato umro, već da je On bio zanemaren u crkvi, a Njegovo Božansko Ljudsko ne-priznato, jer tako je On mrtav kod ljudi. Njegovo Božansko od vječnosti doista jeste priznato, ali ovo je Sam Jehova (Otac); ali Njegovo Ljudsko nije priznato da je Božansko, iako su Božansko i Ljudsko u Njemu kao duša i tijelo, i prema tome nisu dvoje nego jedno, da, jedna osoba (Ivan 10:30), u skladu sa doktrinom koja je primljena kroz cijeli Kršćanski svijet, a ime je dobila od Atanasija. Kada je, prema tome, Božansko u Njemu razdvojeno od Ljudskog, kad se kaže da Njegovo Ljudsko nije Božansko, već poput ljudskog u drugog čovjeka, u tom slučaju je on mrtav kod ljudi. Ali u svezi ovog razdvajanja i tako usmrćivanju Gospoda, više se može vidjeti u djelu ‘Doktrina o Gospodu za Novi Jeruzalem’; i ‘Božanska Providnost – 262-263’.

Spread the Truth