Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5694 (‘Ulazak u sobu’)

Print Friendly, PDF & Email

Ulazak u sobu

5694. ‘I uđe u svoj spavaću sobu i tamo zajeca’ (Postanak 43:30) naznačava unutar sebe, neprimjetno. Ovo je jasno iz značenja ‘ulaženja u spavaću sobu’ kao unutar sebe samoga, na neprimjetan način. Reći kako je netko bio ‘ušao u njegovu spavaću sobu’ i također ‘zatvorio vrata’ je bio uobičajen način izražavanja kojeg su drevni ljudi koristili kada su mislili na djelovanje koje treba ostati ne-primjetno. Izraz ima svoje porijeklo u znakovima bremenitim značenjem (meaningful signs) koji su postojali u Drevnoj Crkvi. Jer oni bi govorili o ‘kući’, koju su koristili da bi se u duhovnom značenju naznačio ‘čovjek’, 3128, i o njezinim ‘sobama’ i ‘spavaćim sobama’ da naznače čovjekove unutrašnjosti. To je razlog zašto ‘odlazak (ili ulaženje) u spavaću sobu’ znači unutar sebe samoga, posljedično tome da to drugi ljudi ne vide. A pošto ‘ući u spavaću sobu’ ima ovo određeno značenje, izraz je korišten na različitim mjestima u Riječi Božjoj, kao u Izaiji:

‘Hajde, narode Moj, uđi u spavaće sobe i vrata za sobom zatvori. Sakrij se časkom dok jarost ne prođe.’  Izaija 26:20;

Sasvim je jasno da ‘ući u spavaće sobe’, u ovom odlomku, ne naznačava ulaženje u spavaće sobe, već skrivanje od pogleda (ili ‘u tajnosti’) i unutar sebe samoga.

[2] U Ezekijelu:

‘I reče mi: Zar ne vidiš što u toj tami rade starješine doma Izraelova, svatko u sobi svoga vlastitog idola? Jer govore: Jehova nas ne vidi.’  Ezekijel 8:12.

‘Raditi u tami, svaki u sobi svoga vlastitog idola’ stoji za unutar njih iznutra, u njihovim mislima. Unutarnji aspekti njihove misli i osjećaja su bili reprezentirani proroku posredstvom ‘soba’, i bili su nazvani ‘sobama idola’.

[3] U Mojsiju:

Vani će mač zatirati djecu, a strava će vladati u odajama. Ginut će jednako momak i djevojka, dojenče i starac sjedokos.’        Ponovljeni Zakon 32:25.

‘Mač’ stoji za opustošenje istine i kažnjavanje neistine, 2799. ‘Strava u odajama’ stoji za čovjekove unutrašjnosti; jer ovdje je također očigledno kako ‘odaje’ ne bi trebalo doslovno razumjeti kao odaje.

[4] U Davidu:

‘On natapa planine iz Svojih odaja.’  Psalmi 104:13.

U duhovnom značenju ‘natapanje planina’ je blagoslov onih u kojima su prisutni ljubav spram Gospoda i ljubav spram bližnjega. Jer ‘planina’ naznačava božanstveni element ljubavi, vidi 795, 1430, 4210, i prema tome ‘iz Svojih odaja’ naznačava iz unutarnjih dijelova neba. U Luki:

‘Naprotiv, sve što u tami rekoste, na svjetlu će se čuti; i što ste po spavaćim sobama u uho šaptali, proglasit će se po krovovima.’  Luka 12:3.

Ovdje također ‘spavaće sobe’ stoje za čovjekove unutrašnjosti – što je mislio, što je namjeravao, i nad čime je meditirao/kontemplirao. U Mateju:

            ‘Kada se molite, uđite u vaše spavaće sobe, i zatvorite vrata, i molite u tajnosti.’  Matej 6:6.

‘Ući u svoju spavaću sobu i moliti’ stoji za djelovanje na neprimjetan način; jer ove riječi imaju njihovo porijeklo u stvarima reprezentativne prirode.

E.Swedenborg ‘Nebeske Tajne – 5694’

Spread the Truth