Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

557 (Kakva je ljubav prema sebi se može vidjeti ako ju usporedimo sa nebeskom ljubavi)

Print Friendly, PDF & Email

Kakva je ljubav prema sebi se može vidjeti ako ju usporedimo sa nebeskom ljubavi

557. Kakva je ljubav prema sebi se može može vidjeti ako ju usporedimo sa nebeskom ljubavi. Nebeska ljubav se sastoji u ljubavi prema primjenama samih primjena radi (primjena = ostvarivanje ljubavi i mudrosti, tj. milosrđa i istina vjere u praksi ili stvarnom životu), ili dobrima poradi samog dobra, koja čovjek čini u ime crkve, svoje zemlje, ljudske zajednice, i svojih sugrađana; jer to je voljeti Boga i voljeti bližnjega, pošto su sve primjene i sva dobra od Boga, i jesu bližnji kojega treba voljeti. Ali onaj koji ove voli poradi sebe ih voli jedino kao svoje sluge, pošto mu one poslužuju; posljedično tome, volja je onog koji je u ljubavi prema sebi da crkva, njegova zemlja, ljudska zajednica i njegovi sugrađani, služe njemu, a ne on njima, jer on sebe postavlja iznad njih a njih postavlja ispod sebe. Prema tome u onoj mjeri u kojoj je itko u ljubavi prema sebi on sebe odvaja od neba, pošto sebe odvaja od nebeske ljubavi. 

Spread the Truth