Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

Emanuel Swedenborg

‘Gospod mi je dozvolio istovremeno biti u duhovnom i prirodnom svijetu, i sa anđelima razgovarati kao sa ljudima, i na taj način se upoznati sa stanjima onih koji nakon smrti prijeđu u taj do sada nepoznat svijet. Razgovarao sam sa svim svojim rođacima i prijateljima, također sa kraljevima, vojvodama, i učenim ljudima nakon njihovog odlaska iz ovog života, i to neprestano u trajanju od dvadeset i sedam godina. Ja sam stoga u stanju, iz stvarnog iskustva, opisati stanja ljudi nakon smrti, i to onih koji su živjeli dobrim životima, kao i onih koji su živjeli opakim životima.’

4793 (O unutarnjoj opsjednutosti)

Print Friendly, PDF & Email

O unutarnjoj opsjednutosti

4793. Budući ukus korespondira sa percepcijom i osjećajem za (sa)zna(va)njem, razumijevanjem, i postajanjem mudrim, i budući je čovjekov život sadržan unutar tog osjećaja, ni jedan duh ili anđeo prema tome nema dozvolu ući u čovjekov ukus, jer ako bi duh ili anđeo to napravio on bi ušao u život inherentno prisutan u tom čovjeku. Pa ipak uokolo lutaju duhovi koji pripadaju paklenoj ekipici koji su više smrtonosni nego bilo koji drugi. Budući se tijekom njihova života ovi duhovi postali ovisni o ulaženju u čovjekove osjećaje tako da prouzroče štetu, oni su također zadržali tu žudnju u drugom životu. Oni su na svaki način nastojali ući u čovjekov ukus, i jednom kada su to napravili oni su ga iznutra zaposjeli, što će reći, život koji pripada njegovim mislima i osjećajima; jer kao što je bilo rečeno, ovi korespondiraju, a stvari koje korespondiraju djeluju kao jedno. Vrlo mnogo ljudi su pod njihovom kontrolom u današnje vrijeme, jer u današnje vrijeme se događa unutarnje opsjednuće, ali ne izvanjsko opsjednuće kao u prijašnjim vremenima.

[2] Unutarnje je opsjednuće rad ove vrste duhova. Njegova se priroda može vidjeti ako ljudi obrate pažnju na njihove misli i osjećaje, iznad svega na njihove unutarnje namjere koje se oni boje razotkriti i koje su kod nekih tako umobolne da ako se oni ne bi zadržavali od strane izvanjskih ograničavanja – koja su pozicija u društvu, materijalna zarada, ugled, strah za njihov život i od zakona – oni bi uronili više nego sami opsjednuti u ubojstvo i pljačkanje. Tko su ti duhovi, i kakvi su, koji iznutra opsjedaju takve osobe, vidi 1983.

[3] Da bi se omogućilo da doznam u svezi toga, tim je duhovima bilo dozvoljeno pokušati ući u moj vlastiti okus, što oni streme napraviti ulažući krajnje napore. U to vrijeme mi je bilo rečeno da, da su kojim slučajem oni doista prodrli u moj ukus oni bi me bili također kontrolirali iznutra, budući je ukus zavisan kroz korespondenciju o onome što postoji unutarnje. Ali njima je to bilo dozvoljeno napraviti samo da bi mi omogućili doznati sve u svezi korespondencije ukusa; jer oni su bili otjerani od tamo u trenutku.

[4] Ti smrtonosni duhovi su iznad svega pokušali razvrgnuti unutarnje spone, koje su osjećaji za ono što je dobro i istinito, pravedno i pošteno; strah od Božjeg zakona; i osjećaj srama spram počinjavanja štete zajednici i vlastitoj zemlji. Jednom kada su te unutarnje spone bile razvrgnute čovjek je opsjednut od strane duhova ove vrste. Ali ako oni ne mogu tako zadobiti ulazak u čovjeka unutarnje njihovim ustrajnim naporima da to naprave, oni onda pokušavaju ući koristeći se magičnim sredstvima (magijom) kojih je mnogo u drugom životu, potpuno nepoznatim u svijetu. Putem tih sredstava oni ponize/izopače činjenice poznate čovjeku kojeg posjeduju i koriste jedino one koje daju potporu njihovim prljavim žudnjama. Opsjednutost poput ove je neizbježna ukoliko čovjek nema osjećaj za dobro i posljedično tome vjeru u Gospoda Isusa Krista.

[5] Bilo mi je također ukazano na koji su način ti duhovi bili otjerani, naime kako slijedi: Kada su mislili kako bi prodrli u unutarnje dijelove glave i mozga, oni su bili otklonjeni kroz kanale tamo duž kojih se otpadna tvar izbacuje do izvanjskog dijela kože. Oni su onda izgledali odbačeni u opkop prepun tekuće prljavštine. Bilo mi je rečeno da takvi duhovi korespondiraju sa sićušnim rupama punim prljavštine na površini kože gdje se pojavljuje svrab, tako da oni korespondiraju sa svrabom.

Spread the Truth